fbpx Idee Wacława Dawidowicza - II tom Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Idee Wacława Dawidowicza - II tom Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego

Idee Wacława Dawidowicza - II tom Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się publikacja upamiętniająca myśl Profesora Wacława Dawidowicza - twórcy Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego, wybitnego Badacza nauk prawno-administracyjnych, Nauczyciela i Humanisty, pierwszego kierownika Katedry Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1971-1983.

Publikacja pt. "Idee Wacława Dawidowicza. Kierunki, inspiracje, krytyka"- druga część Gdańskiej Koncepcji Prawa Administracyjnego pod red. prof. Tomasza Bąkowskiego oraz prof. Mariusza Bogusza stanowi jedną z form uczczenia 25-letniej rocznicy śmierci Profesora Wacława Dawidowicza. Autorami artykułów naukowych składających się na drugi tom cyklu są przedstawiciele nauki prawa administracyjnego z wiodących ośrodków akademickich w Polsce, w tym uczniowie Profesora Dawidowicza z pierwszego, drugiego i trzeciego pokolenia.


Publikacja powstała dzięki walnemu wsparciu licznych partnerów - Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji UG, Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Sfinansowaną ją ze środków Miasta Gdańska, Miasta Gdyni oraz Samorządu Województwa Pomorskiego.

obrazekobrazekobrazekobrazek


Prezentacja książki miała miejsce podczas sympozjum pt. "Życie i twórczość Profesora Wacława Dawidowicza", które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UG w piątek, 10 czerwca 2022 r. z udziałem licznych gości, w tym autorów i recenzentów publikacji. Więcej informacji na temat przebiegu sympozjum w dziale aktualności.

 

Grafiki

obrazek
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Ważny
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 czerwca 2022 roku, 10:39