Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego, Gdańsk 27-30 września 2015 r. | Wydział Prawa i Administracji

Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego, Gdańsk 27-30 września 2015 r.

Organizator Konferencji Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w cyklicznie organizowanym Zjeździe Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego.  Konferencja odbędzie się w dniach 27 – 30 września 2015 r. w Hotelu NOVOTEL „ MARINA” Gdańsk – Jelitkowo.

Konferencja nosi tytuł „Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę”. Pierwszego dnia Konferencji przeprowadzona zostanie sesja plenarna poświęcona prezentacji referatów, których treść bezpośrednio nawiązywać będzie do tematu przewodniego Zjazdu. Drugiego dnia Konferencji przeprowadzone zostaną obrady w dwu panelach problemowych. Szczegółowy Program Konferencji zostanie przedstawiony i udostępniony w późniejszym terminie.

 Organizator zachęca do dokonywania zgłoszeń oraz przedkładania artykułów związanych tematycznie z przedmiotem Konferencji, które następnie zostaną wydane w Monografii pokonferencyjnej. Informujemy, że termin przyjmowania zgłoszeń został ustalony na dzień 31 lipca br., zaś przyjmowania artykułów do publikacji na dzień 31 sierpnia br.

Informacje szczegółowe znadują się pod adresem:

http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/wydarzenia_naukowe_wpia/zkpgp...

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Balmas
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Balmas
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 26 czerwca 2015 roku, 14:08