konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Konferencje

foto

W dniach 24-25 kwietnia 2018 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dziecko i prawo", objęta patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka - Marka Michalaka.

Konferencja

W dniu 23 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  odbyła się konferencja pt. „Firma przyjazna mediacji. Nowe rozwiazania“, współorganizowana przez: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Sąd Okręgowy w Gdańsku oraz Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Marszałek Województwa Pomorskiego.

Seminarium

W dniu 16 marca 2018 r. odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Zasady Prawa Rodzinnego”, które zostało zorganizowane przez Katedrę Prawa Cywilnego i Zakład Prawa Rzymskiego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Seminarium poświęcono problematyce zasad prawa małżeńskiego, zasadzie dobra dziecka, dobra rodziny oraz innym zasadom prawa rodzinnego. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele ośrodków akademickich z całego kraju. Wśród prelegentów wystąpili między innymi pracownicy naukowi Katedry Prawa Cywilnego - dr hab.

Sąd ostateczny Hansa Memlinga

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Audytorium C na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się Konferencja Naukowa "Sąd Ostateczny Hansa Memlinga. Losy - prawo - symbole". 

ReConFort

W dniach 15-17 lutego 2018 r. odbyła się konferencja naukowa: „Justiciability of Power” zorganizowana w ramach projektu European Research Council Advanced grant: „Reconsidering Constitutional Formation” przez Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i Universität Passau.

11 stycznia 2018 roku na naszym Wydziale odbyła się Konferencja Badań Kosmicznych „Polski Kodeks Kosmiczny 3...2...1... START!!!". Konferencja jest projektem zorganizowanym przez Komisję Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oddz. w Gdańsku oraz Katedrę Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencja Badań Kosmicznych jest wydarzeniem poświęconym działalności człowieka w kosmosie.

stypendium
EUROREG oraz Sekcja Polska Regional Studies Association fundują stypendium dla studentów i młodych naukowców na udział w RSA Annual Conference 2018 w Lugano. Zapraszamy do udziału w konkursie!
Informacje o stypendium w formacie PDF (pobierz)
 
 

W dniach 7 i 8 grudnia 2017 r. odbyło się kolokwium naukowe: „Territorial governance and state representatives in the long 19th century. Circulation of knowledge, models, and men - Administration territoriale et représentants de l’État au XIX e siècle. Penser les circulations des savoirs, des modèles et des hommes”.

Strony

Subskrybuj RSS - konferencja