konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Konferencje

W dniach 7 i 8 grudnia 2017 r. odbyło się kolokwium naukowe: „Territorial governance and state representatives in the long 19th century. Circulation of knowledge, models, and men - Administration territoriale et représentants de l’État au XIX e siècle. Penser les circulations des savoirs, des modèles et des hommes”.

konferencja
W dniu 11.12.2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja pt. „Efektywność postępowania cywilnego w sprawach z udziałem przedsiębiorców”, zorganizowana przez Katedrę Postępowania Cywilnego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji oraz Przewodniczącego Komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK).
 
Tokyo grips

Podczas pobytu badawczego w Tokio (12-21.11.2017) prof. Kamill Zeidler z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa WPiA UG poprowadził, wspólnie z prof. Koji Morita, seminarium na Toyko University of Foreign Studies dotyczące problematyki ochrony zabytków i restytucji w Polsce. Wygłosił także wykład w National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) – narodowym japońskim instytucie międzynarodowych studiów politycznych, promujący jego książkę pt.

W dniu 22 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lex Medica”. W pierwszym panelu wydarzenia, referat  pt.„Eutanazja w systemie Rady Europy” wygłosił mgr Piotr Zieliński – doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W konferencji wzięło udział ponad trzydziestu referentów z całej Polski, a obrady podzielono na pięć paneli tematycznych.

Wystąpienie prof. Anny Tarwackiej (UKSW)

W dniach 18-19 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyło się pierwsze międzynarodowe seminarium pt. „Roman maritime law”, zorganizowane przez Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG. Poświęcone było ono rzymskiemu prawu morskiemu i dziejom rzymskiej obecności na morzach, a także związanym z nimi wybranym zagadnieniom współczesnego prawa morskiego. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu badaczy, reprezentujących czołowe polskie ośrodki badań nad prawem rzymskim i historią Imperium Romanum.

Panel dyskusyjny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Panelu Dyskusyjnym, organizowanym wspólnie przez dwa koła: KN Postępowania Cywilnego oraz KN Prawa Administracyjnego, pod tytułem "Cywilne i Administracyjne Postępowanie Egzekucyjne - wybrane aspekty porównawcze". Panel ten odbędzie się dnia 30 listopada br. w godzinach od 14:30 do 17:00 (aud. C).

 

logo blue

logo cunyNa zorganizowanej przez John Jay Collage of Criminal Justice – City University of New York piątej międzynarodowej “Literature and Law Conference: Visualizing Justice” prof. Kamil Zeidler wygłosił, przygotowany wspólnie z prof. Jerzym Zajadło, referat pt. “Aesthetics of Law and the Graphic Image of the Legal System”.

Arbitrability of Company Law Disputes in Central and Eastern Europe

20 października 2017 r. w Kluż-Napoka w Rumunii odbyła się międzynarodowa konferencja „Arbitrability of Company Law Disputes in Central and Eastern Europe”, zorganizowana przez SOCIETAS Central and Eastern European Company Law Research Network oraz Sapientia University of Cluj-Napoca. Konferencja poświęcona była tematyce zdatności arbitrażowej sporów korporacyjnych.

konferencja
Pracownicy naukowi Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii WPiA UG wzięli czynny udział w ogólnopolskiej IV Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych, która odbyła się w dniach 16 – 17 października 2017 r. w Olsztynie.

 
konferencja

W dniu 19 października 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyło się  I Gdańskie Seminarium Zabezpieczenia Społecznego pod hasłem „Emerytura godziwa – a co to znaczy” organizowane przez Katedrę Prawa Pracy  i  Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Strony

Subskrybuj RSS - konferencja