fbpx konferencja | Wydział Prawa i Administracji

konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Konferencje

Katedra Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w  III Seminarium Zabezpieczenia Społecznego pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe nadzieją na godną emeryturę?”. Seminarium odbędzie się 28 listopada 2019 roku 
Wystąpienie dr. hab. Bartłomieja Glinieckiego na międzynarodowym seminarium poświęconym prawu spółek

8 listopada 2019 r. na obchodzącym 100-lecie założenia Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniu względnie i bezwzględnie obowiązujących norm w prawie spółek (Mandatory and Default Regulation in Company Law). Wystąpienie w języku angielskim przedstawiające tę niezwykle istotną problematykę z perspektywy prawa polskiego wygłosił dr hab. Bartłomiej Gliniecki. 

W dniach 24-25 października 2019 r. w Krakowie odbyła się konferencja międzynarodowa „Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790)” zorganizowana przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ. W ramach panelu otwierającego wydarzenie referat pt.

W dniach 24-25 października 2019 r. w Krakowie odbyła się konferencja międzynarodowa „Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790)” zorganizowana przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ. W ramach panelu otwierającego wydarzenie referat pt.

European Day of Justice

W dniach 25-26 października 2019 r.  odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UG międzynarodowa konferencja poświęcona problematyce budowania zaufania europejskich obywateli do wymiaru sprawiedliwości pt. “Bringing Justice Closer to European Citizens” (organizatorami były Zakład Prawa Rzymskiego i Katedra Postępowania Cywilnego).

Wystąpienie

W dniach 21 – 22 października 2019 r. w Ośrodku Badań nad Migracjami na Uniwersytecie Warszawskim została zorganizowana konferencja w ramach międzynarodowego projektu dotyczącego delegowania obywateli państw trzecich.  Program dwudniowego spotkania objął również dyskusje w grupach fokusowych i seminarium. W jednym z paneli referat pt. Ambiwalentne cele prawa o delegowaniu pracowników a interes pracownika delegowanego przedstawił pracownik Katedry Prawa Pracy dr Michał Szypniewski.

konferencja

Wydział Prawa i Administracji rozpoczął realizację projektu Polsko-Czeskie Forum Akademickie: Efektywny Model Transgranicznej Współpracy Biznesowej i Partnerstwa. Partnerem czeskim jest Uniwersytet Masaryka. Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG. 

"Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko- Czeskie 2019". 

konferencja

muniOn behalf of Masaryk University, Faculty of Law (Brno, CZ), this is to inform you that the registration to the 13th Annual International Conference "Days of Law 2019", which will be held at MUNI LAW from 21st - 22nd November, 2019, is open till October 31st, 2019.

European Day of Justice

The Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk is organizing an international conference devoted to shaping the confidence of European citizens in the justice system – “Bringing Justice Closer to European Citizens”. The conference will be held at the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk (Jana Bażyńskiego 6, 80-309 Gdańsk) on 25-26 October, 2019.

III Seminarium

W dniu 21 października 2019 r. w Rzeszowie odbyło się III Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych, organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych. Seminarium w całości poświęcone było zmianom w Kodeksie postępowania cywilnego, wprowadzonym ustawą z dnia 04 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1469), które mają wejść w życie 07 listopada 2019 r.

Strony

Subskrybuj RSS - konferencja