fbpx konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

W dniach 18-19 listopada 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Gospodarka w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska” z udziałem pracowników naukowych z krajowych oraz zagranicznych ośrodków naukowych.

wpia

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami oraz wzięciem udziału w konferencji współorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UG.

23 września 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa “Maritime and Space Safety” pod patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji.

W dniach 22-24 września 2021 r. w Jastrzębiej Górze spotkali się uczestnicy ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, którego organizatorem był Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i jego Katedra postępowania cywilnego pod kierownictwem dr hab. Anny Machnikowskiej, prof. UG.

plakat

W dniu 8 października 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, współorganizowana przez Uniwersytet Gdański (Katedrę Prawa Administracyjnego) oraz Miasto Gdańsk we współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie to stanowi kolejne z cyklu spotkań prawniczych organizowanych w ramach Forum Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tegoroczne, IV Forum, odbywa się pod hasłem: „Rozprawy z decyzją o warunkach zabudowy”.

Zaproszenie na Otwarte Seminarium Naukowe organizowane przez Katedrę Prawa Handlowego WPiA UG w dniu 7 października 2021 r. o godz. 15:00 dotyczące Raportu nt. badania w zakresie wdrożenia przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 w kontekście realizacji interesu banków. 

Dnia 22 września 2021 r. na naszym Wydziale gościliśmy uczestników V Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych. Seminarium jest inicjatywą organizowaną pod auspicjami Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych (TNPC). Zgodnie z formułą imprezy, młodzi badacze z całej Polski spotykają się co roku w kolejnych ośrodkach akademickich w Polsce, aby dyskutować o bieżących problemach postępowania cywilnego. Tematem tegorocznej edycji Seminarium jest „Postępowanie nieprocesowe – ewolucja i kierunki zmian”.

Dnia 23 września 2021 r. (czwartek) w trybie hybrydowym (w Audytorium C na Wydziale Prawa i Administracji UG oraz na platformie MS-Teams) odbędzie się konferencja pt. „Maritime and Space Safety”. Współorganizatorami konferencji są Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego WPiA UG, Komisja Nauk Kosmicznych (Polska Akademia Nauk, Oddział w Gdańsku) oraz Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC). Językiem konferencji jest język angielski.

28 sierpnia 2021 roku w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się konferencja „Adwokackie HERstorie. Wolność i Solidarność”. Organizatorem tego wydarzenia była Naczelna Rada Adwokacka wraz z Zespołem ds. Kobiet przy NRA, zaś współorganizatorami Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wydział Prawa i Administracji UG, którego Dziekan objął patronat nad wydarzeniem.