fbpx konferencja | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

W dniu 8 grudnia 2020 r. w formie zdalnej odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji UG Międzynarodowe Seminarium Prawa Finansowego pt. „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku”. Zorganizowane zostało pod patronatem kwartalnika Financial Law Review przez członków Katedry Prawa Finansowego UG we współpracy z Centrum Prawa Samorządowego i Prawa Finansów Lokalnych Uniwersytetu Gdańskiego.

okladka


Z przyjemnością zapraszamy do udziału w IX Międzynarodowej Konferencji Polskiego Oddziału AIDA, która odbędzie się w formie on-line 05 listopada 2020 roku. 

jubilat-small

Dnia 6 marca 2020 roku w Dworze Artusa w Gdańsku odbyły się obchody jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70-lecia urodzin Pana Profesora Andrzeja Szmyta. 

icomos logo

W dniach 4-5 Marca 2020 r. w Paryżu, w siedzibie Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, pozarządowej organizacji międzynarodowej afiliowanej przy UNESCO, odbyło się spotkanie i seminarium zespołu badawczego powołanego w ramach międzynarodowego projektu naukowego “Research on Developing Methodologies for Integrated Governance to Protect Cultural Heritage 2019-2021”, którego kierownikiem jest prof. Toshiyuki Kono (prezydent ICOMOS; Uniwersytet Kyushu w Japonii).

Wystąpienie

Z przyjemnością informujemy, że dr Michał Szypniewski z Katedry Prawa Pracy wziął w debacie na temat delegowania na międzynarodowej konferencji pt. Delegowanie pracowników – rozporządzenie nr 883/2004, dyrektywa 2018/957 oraz dyrektywa 2014/67/UE. Orzecznictwo sądów polskich w zakresie swobody przepływu pracowników oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która odbyła się 27 lutego 2020 r.

Katedra Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Katedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w  III Seminarium Zabezpieczenia Społecznego pt. „Pracownicze Plany Kapitałowe nadzieją na godną emeryturę?”. Seminarium odbędzie się 28 listopada 2019 roku 
Wystąpienie dr. hab. Bartłomieja Glinieckiego na międzynarodowym seminarium poświęconym prawu spółek

8 listopada 2019 r. na obchodzącym 100-lecie założenia Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie odbyło się seminarium poświęcone zagadnieniu względnie i bezwzględnie obowiązujących norm w prawie spółek (Mandatory and Default Regulation in Company Law). Wystąpienie w języku angielskim przedstawiające tę niezwykle istotną problematykę z perspektywy prawa polskiego wygłosił dr hab. Bartłomiej Gliniecki. 

W dniach 24-25 października 2019 r. w Krakowie odbyła się konferencja międzynarodowa „Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790)” zorganizowana przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ. W ramach panelu otwierającego wydarzenie referat pt.

W dniach 24-25 października 2019 r. w Krakowie odbyła się konferencja międzynarodowa „Wyzwania dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (2019/790)” zorganizowana przez Katedrę Prawa Własności Intelektualnej WPiA UJ. W ramach panelu otwierającego wydarzenie referat pt.