fbpx Monografia pod redakcją prof. UG Sebastiana Sykuny WYKŁADNIA PRAWA. TRADYCJA I PERSPEKTYWY | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia pod redakcją prof. UG Sebastiana Sykuny WYKŁADNIA PRAWA. TRADYCJA I PERSPEKTYWY

Monografia pod redakcją prof. UG Sebastiana Sykuny WYKŁADNIA PRAWA. TRADYCJA I PERSPEKTYWY

Monografia pod redakcją prof. UG Sebastiana Sykuny

WYKŁADNIA PRAWA. TRADYCJA I PERSPEKTYWY

Nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia pod tytułem Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, której współredaktorem jest dr hab. Sebastian Sykuna, profesor nadzwyczajny UG, kierownik Zakładu Praw Człowieka i Etyki Prawniczej.

Wśród autorów, którzy reprezentują różne ośrodki akademickie z całej Polski, w tym również Wydział Prawa i Administracji UG, znaleźli się: prof. UG dr hab. Maciej Barczewski; dr Olgierd Bogucki (US); dr Maciej Dybowski (UAM); mgr Małgorzata Głódkowska; dr Mikołaj Hermann (UAM); mgr Paweł Kokot (UAM); prof. UAM, dr hab. Marzena Kordela; mgr Michał Krotoszyński (UAM); prof. UG dr hab. Anna Machnikowska; prof. UG dr hab. Oktawian Nawrot; dr hab. Jadwiga Potrzeszcz (KUL); dr Marek Skwarcow (UG); dr Paweł Skuczyński (UW); prof. dr hab. Marek Smolak (UAM); prof. UG dr hab. Jakub Stelina; prof. UG dr hab. Sebastian Sykuna; dr Jakub Szmit (UG); prof. UŁ dr hab. Bartosz Wojciechowski; dr Maciej Wojciechowski (UG); prof. dr hab. Sławomira Wronkowska (Sędzia Trybunału Konstytucyjnego); dr Maurycy Zajęcki (SWPS); prof. dr hab. Wojciech Załuski (UJ); Prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski (UŁ, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Z uwagi na holistyczne podejście do kwestii związanych z wykładnią prawa, wydana drukiem publikacja ma niepodważalny walor naukowy. Tym niemniej ze względu na wagę interpretacji przepisów prawnych w pracy zawodowej każdego prawnika będzie ona także pomocna osobom zajmującym się praktyką. Dodatkowo może być wykorzystywana podczas wszelkich zajęć dydaktycznych na studiach prawniczych i administracyjnych.

okładka książki

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dagmara Choraś
Treść wprowadzona przez: Dagmara Choraś
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 stycznia 2017 roku, 9:18