Finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” z udziałem reprezentantów WPiA UG. | Wydział Prawa i Administracji

Finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” z udziałem reprezentantów WPiA UG.

Dnia 2 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, członkowie: prof. Wojciech Dajczak (UAM w Poznaniu), prof. Tomasz Giaro (UW), prof. Jacek Wiewiorowski (UG) i prof. Rafał Wojciechowski (UWr). Do Komisji dołączeni zostali dla II i III etapu finału dr Aleksander Grebieniow (UW) i dr Michał Szymura (UWr).

W tym roku po kilkuletniej przerwie wzięli też w nim udział studenci I roku prawa WPiA UG: Anna Narodzonek i Aleksander Koprowski. Zostali oni wyłonieni po cieszących się dużym zainteresowaniem eliminacjach wydziałowych (I etap: 16 maja br., finał wydziałowy z udziałem 10 osób – 23 maja br.). Ich organizatorem był gdański oddział European Law Student’s Association, a w skład komisji konkursowej wchodzili pracownicy Zakładu Prawa Rzymskiego UG: prof. Jacek Wiewiorowski, dr Beata J. Kowalczyk i dr Bartosz Szolc-Nartowski.

Finał konkursu we Wrocławiu otworzył prof. Karol Kiczka, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; wzięło w nim udział

14 studentów, laureatów konkursów wydziałowych na UAM w Poznaniu, UG, UJ, UW i UWr.

W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał. Miał na swoje wystąpienie trzy minuty. Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób, w tym studenta WPiA UG Aleksandra Koprowskiego. Uczestnicy losowali jeden z czterech kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie pięć minut na wystąpienie i na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym.  

Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Uczestnicy ścisłego finału mieli 12 minut na przygotowanie analizy tego samego kazusu. Ich wystąpień słuchała Komisja. Sami uczestnicy mogli się przysłuchiwać odpowiedziom dopiero po przedstawieniu własnej analizy.

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym postanowiła po odbytej dyskusji i po głosowaniach, że laureatkami VIII finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:

I miejsce – (UW) Sebastian Juszczak

II miejsce – (UAM) Krzysztof Dwiecki

Miejsca trzeciego nie przyznano. Laureaci otrzymają nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu, który ma się odbyć we wrześniu 2017 roku.

Kolejna edycja konkursu odbędzie się w przyszłym roku a jej finał planowany jest na naszym wydziale w czerwcu 2018 roku. 

Reprezentanci WPiA UG

Studenci Reprezentujący WPiA UG w Finale Konkursu
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Beata Kowalczyk
Treść wprowadzona przez: Beata Kowalczyk
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 czerwca 2017 roku, 14:54