konkurs | Wydział Prawa i Administracji

Konkursy

Wspólne zdjęcie uczestników tegorocznego Finału

Dnia 2 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, członkowie: prof. Wojciech Dajczak (UAM w Poznaniu), prof. Tomasz Giaro (UW), prof. Jacek Wiewiorowski (UG) i prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

Cyceron

17 maja br. (środa) o godz. 13.15 w Audytorium A odbędzie się Konkurs Prawa Rzymskiego, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie studentów Prawa ELSA Gdańsk oraz Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG.

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Willem C. Vis International Commercial Arbitration MootW dniach 07- 14 kwietnia 2017 r. drużyna reprezentująca Uniwersytet Gdański (UG Vis Team) uczestniczyła w 24-tym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

im

imMiło nam poinformować o ogłoszeniu konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej, organizowanego przez Instytut Metropolitalny.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym.

Erasmus+

W dniach 13.02.2017 r. do 24.02.2017 r. przyjmowane są wnioski w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy studentów na stypendia zagraniczne w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/18. O wyjazdy może ubiegać się każdy student Wydziału Prawa i Administracji UG, który wyróżnia się dobrymi wynikami w nauce, przy czym średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów na dzień zgłoszenia kandydatury do udziału w programie Erasmus wynosi co najmniej 3,5 (trzy i pięćdziesiąt setnych) oraz posiada udokumentowaną, dobrą znajomość języka obcego, będącego językiem wykładowym programu studiów zagranicznych na uczelni, o wyjazd do której się ubiega. Poniżej szczegółowe warunki rekrutacji.

II ogólnopolski konkurs

II ogólnopolski konkurs  na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do wzięcia udziału w II ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji.

Konkurs

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na artykuł naukowy dotyczący zagadnienia:

Trybunał Konstytucyjny w Polsce anno Domini 2016

Młodzi alternatywni

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uruchomiło II edycję konkursu przeznaczonego dla młodych naukowców na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG. Bliższe informacje o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie http://www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig . Zgłoszenia do Konkursu należy dokonywać w formie elektronicznej na adres mailowy konkursMIP@pgnig.pl

Temida

Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego serdecznie zaprasza studentów I roku prawa (studia stacjonarne oraz niestacjonarne) na konkurs wiedzy z zakresu prawa międzynarodowego.

Konkurs obejmuje jeden etap, na który składa się test jednokrotnego wyboru. Laureatami konkursu zostaną wszystkie osoby, które przekroczą próg 40 poprawnych odpowiedzi.

Strony

Subskrybuj RSS - konkurs