fbpx konkurs | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

Szanowni Państwo, Drodzy Studentki i Studenci

 

serdecznie zapraszamy do udziału w 1. edycji Konkursu Literackiego dla Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Konkurs jest wzorowany na podobnych inicjatywach organizowanych od lat na najlepszych wydziałach prawa na świecie - na czele z Yale Law School. 

 

Biuro Nauki informuje o możliwości uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE gdzie po raz dziewiąty zostaną wręczone  Nagrody Kryształowej Brukselki. 
W tym roku nagrody zostaną przyznane za osiągnięcia w Programie Ramowym Horyzont 2020.
 
 
Termin składania wniosków 02.10.2020
 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza konkurs na projekty służące rozwojowi młodych naukowców Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, w rozumieniu zapisów art. 360, ust. 2 i 3 Ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 

Każdy kierownik projektu może złożyć tylko jeden wniosek. Projekty należy składać do dnia 15.07.2020 r. u Pani Beaty Jersak – pokój nr 2080.

 

konkurs
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:
 
I. książka naukowa, 
II. książka dydaktyczna, 
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.
Wystąpienie

W dniu 17 grud­nia 2019 r. o godz. 12.00 w Min­is­terst­wie Rodziny, Pracy i Poli­tyki Społecznej wręc­zono nagrody w XXI edy­cji konkursu Insty­tutu Pracy i Spraw Soc­jal­nych na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie pracy i poli­tyki społecznej.

 

konkurs

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG ogłasza konkurs na projekty służące rozwojowi młodych naukowców Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, w rozumieniu zapisów art. 360, ust. 2 i 3 Ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r.: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

ncn

Zapraszamy do zapoznania się informacjami o naborze do konkursu MINIATURA 3 organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki.
 

miniatura 3

 

więcej informacji: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura3