konkurs | Wydział Prawa i Administracji

Konkursy

Do dnia 31.10.2017 r. nauczyciele akademiccy - pracownicy WPiA mogą składać wnioski o wyjazd zagraniczny Erasmus w ramach programu STA Erasmus+ w roku akademickim 2017/18. Wyjazd możliwy jest do jednej z uczelni partnerskich WPiA UG, z którymi podpisano umowę o realizację wyjazdów pracowników (lista uczelni partnerskich UG). 

Wspólne zdjęcie uczestników tegorocznego Finału

Dnia 2 czerwca 2017 roku we Wrocławiu na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ) – przewodniczący, członkowie: prof. Wojciech Dajczak (UAM w Poznaniu), prof. Tomasz Giaro (UW), prof. Jacek Wiewiorowski (UG) i prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

Cyceron

17 maja br. (środa) o godz. 13.15 w Audytorium A odbędzie się Konkurs Prawa Rzymskiego, organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie studentów Prawa ELSA Gdańsk oraz Zakład Prawa Rzymskiego WPiA UG.

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Willem C. Vis International Commercial Arbitration MootW dniach 07- 14 kwietnia 2017 r. drużyna reprezentująca Uniwersytet Gdański (UG Vis Team) uczestniczyła w 24-tym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot.

im

imMiło nam poinformować o ogłoszeniu konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą problematyki miejskiej i metropolitalnej, organizowanego przez Instytut Metropolitalny.

Instytut Metropolitalny od lat zajmuje się analizą problematyki miast i metropolii w wymiarze interdyscyplinarnym.

Erasmus+

W dniach 13.02.2017 r. do 24.02.2017 r. przyjmowane są wnioski w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy studentów na stypendia zagraniczne w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/18. O wyjazdy może ubiegać się każdy student Wydziału Prawa i Administracji UG, który wyróżnia się dobrymi wynikami w nauce, przy czym średnia ocen z dotychczasowego okresu studiów na dzień zgłoszenia kandydatury do udziału w programie Erasmus wynosi co najmniej 3,5 (trzy i pięćdziesiąt setnych) oraz posiada udokumentowaną, dobrą znajomość języka obcego, będącego językiem wykładowym programu studiów zagranicznych na uczelni, o wyjazd do której się ubiega. Poniżej szczegółowe warunki rekrutacji.

II ogólnopolski konkurs

II ogólnopolski konkurs  na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska zaprasza do wzięcia udziału w II ogólnopolskim konkursie na najlepszą glosę orzeczenia dotyczącego prawa do informacji.

Konkurs

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na artykuł naukowy dotyczący zagadnienia:

Trybunał Konstytucyjny w Polsce anno Domini 2016

Strony

Subskrybuj RSS - konkurs