Konferencja "Zbiorowe prawo zatrudnienia" 12-14.06.2017 | Wydział Prawa i Administracji

Konferencja "Zbiorowe prawo zatrudnienia" 12-14.06.2017

konferencja

W dniach 12-14.06.2017 na Wydziale Prawa i Administracji UG odbyła się Konferencja Regionalna "Zbiorowe prawo zatrudnienia".
Tak zakreślony temat umożliwił nam dyskusję nad węzłowymi problemami prawa regulującego funkcjonowanie zbiorowych przedstawiciela osób zatrudnionych.
W szczególności poruszono kwestie dotyczące prawa koalicji osób pozostających w zatrudnieniu niepracowniczym, jak również zastanawiano się nad rozwiązaniami, które ożywiłyby dialog społeczny w zakładach pracy, jak i na poziomie ponadzakładowym. 

 

Refereaty wygłosili:

 • Prof. Ł. Pisarczyk, prof. M. Skąpski, prof. J. Stelina: „W stronę zbiorowego prawa pracy – wybrane problemy w projekcie kodeksu zbiorowego prawa pracy”.
   
 • Prof. L. Florek: „Zakres podmiotowy wolności związkowej”
   
 • Prof. Z. Hajn: „Związki zawodowe po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 1/13”
 • Prof. T. Duraj: „Prawo koalicji osób pracujących na własny rachunek”
 • Prof. B. Cudowski, mgr K. Sakowska: „Strony porozumień zbiorowych”
 • Prof. I. Sierocka: „Rokowania zbiorowe w celu zawarcia międzyzakładowej umowy emerytalnej”
   
 • Dr P. Grzebyk: „Pojęcie pracownika w prawie międzynarodowym - implikacje dla zbiorowego prawa pracy w Polsce”
   
 • Dr W. Witoszko: „Prawa związkowe funkcjonariuszy służb mundurowych - wybrane problemy”
   
 • Dr D. Skupień: „Bierne i czynne prawo wyborcze do ponadnarodowych organów przedstawicielskich pracowników - potrzeba reformy?”
   
 •  Dr M. Raczkowski: „Rola umowy zbiorowej w zatrudnieniu cywilnoprawnym”
   
 • Dr P. Nowik: „Kilka uwag na temat pojęcia ‘zbiorowe prawo zatrudnienia’"
   
 • mgr N. Potocka-Sionek: „Zakres podmiotowy wolności związkowej w Niemczech”
   
 • Dr M. Kurzynoga: „Ochrona przedstawicieli związkowych osób pracujących”
   
 • mgr M. Brodecki: „Porozumienie i regulamin w sprawie zwolnień grupowych”
   
 • dr B. Rutkowska: „Przedstawicielstwo osób zatrudnionych - uwagi de lege lata i de lege ferenda (przyczynek do dyskusji)”

 

Fotorelacja:

Konferencja "Zbiorowe prawo zatrudnienia"Konferencja "Zbiorowe prawo zatrudnienia"Konferencja "Zbiorowe prawo zatrudnienia"Konferencja "Zbiorowe prawo zatrudnienia"Konferencja "Zbiorowe prawo zatrudnienia"Konferencja "Zbiorowe prawo zatrudnienia"Konferencja "Zbiorowe prawo zatrudnienia"Konferencja "Zbiorowe prawo zatrudnienia"Konferencja "Zbiorowe prawo zatrudnienia"
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 14 czerwca 2017 roku, 11:48