Prawo ochrony zabytków w Pałacu Lubostroń   | Wydział Prawa i Administracji

Prawo ochrony zabytków w Pałacu Lubostroń  

W dniach 18-20 września 2017 r. w Pałacu w Lubostroniu – pod honorowym patronatem Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Generalnej Konserwator Zabytków prof. Małgorzaty Gawin oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzego Gwizdały – odbyło się IV Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków dla młodych naukowców, doktorantów i studentów im. Profesora Jana Pruszyńskiego, współorganizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu młodych badaczy reprezentujących większość wydziałów prawa z całej Polski. Przez trzy dni wygłoszonych zostało blisko trzydzieści referatów, a uczestnicy mieli także okazję brać udział w wielu dodatkowych interesujących wydarzeniach naukowych i kulturalnych, zaś interesujące dyskusje trwały do późnych godzin nocnych.

Nasz Wydział reprezentowali: prof. Kamil Zeidler, dr Ewelina Kowalska, doktoranci: mgr Tomasz Korzeniowski, mgr Wojciech Kowalski, mgr Andrzej Moś, mgr Barbara Tecław, mgr Małgorzata Węgrzak, oraz studenci: Karina Rembiewska i Mariusz Szatkowski.  

W przyszłym roku planowane jest jubileuszowe piąte spotkanie naukowe, upamiętniające dziesiątą rocznicę śmierci Profesora Jana Pruszyńskiego oraz poświęcone stuleciu wydania dekretu Rady Regencyjnej o opiece nad zabytkami sztuki i kultury.

lubostroń 2017

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Glanc
Treść wprowadzona przez: Magdalena Glanc
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 8 października 2017 roku, 16:13