wydarzenia

Oferta pracy na stanowisku doktorant w projekcie

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 31 Sierpień, 2023 - 10:11

Oferta pracy na stanowisku doktorant w projekcie

Tsunami czy delikatny przypływ? Europejska myśl prawna w zderzeniu z francuskim Kodeksem handlowym z 1807 r.

Zakres prac:

1. Realizacja podprojektu nr 1 obejmująca:

- kwerendy archiwalne w Brukseli i Gandawie,

- analizę materiałów zgromadzonych w trakcie kwerend i dostępnych online,

Relacja: VII Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów

Ostatnia modyfikacja: sobota, 2 Wrzesień, 2023 - 14:06

30 czerwca 2023 r. w Gdańsku odbyło się VII Ogólnopolskie Forum Młodych Romanistów pt. „(…) iuris consulti, quorum summus circa verborum proprietatem labor est (Quint,. Inst. 5, 14, 34) — język prawa i język prawników w Rzymie starożytnym". W konferencji udział wzięli przedstawiciele ośrodków badawczych z Krakowa, Poznania i Gdańska.

Nasz Wydział 4. w Polsce w rankingu "Rzeczpospolitej" 2023 !

Ostatnia modyfikacja: piątek, 23 Czerwiec, 2023 - 14:24

Z dumą informujemy, że zgodnie z ogłoszonymi dzisiaj wynikami najnowszego rankingu Wydziałów Prawa w Polsce organizowanego corocznie przez dziennik „Rzeczpospolita”, nasz Wydział uzyskał najwyższe w historii naszego udziału 4. miejsce wśród uczelni publicznych w Polsce !

Na ocenę ogólną złożyły się trzy główne elementy składowe: potencjał naukowy, jakość kształcenia oraz współpraca zagraniczna.

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Ostatnia modyfikacja: środa, 21 Czerwiec, 2023 - 08:37

Szkoła Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UG zaprasza serdecznie do udziału w Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023, która odbędzie się online w dniu 20 października  2022 r. w języku hiszpańskim, z udziałem zaproszonych gości: znamienitych profesorów z Uniwersytetu w Walencji i Uniwersytetu w Alicante oraz władz obu uczelni. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Guillermo Palao Moreno (UV).

RELACJA: Dzień Sędziego na WPiA UG

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 21 Sierpień, 2023 - 11:17

Dnia 26 maja 2023 r. na naszym Wydziale odbyła się pierwsza edycja "Dnia Sędziego" - już trzeciej (po Dniu Radcy Prawnego i Dniu Adwokata) odsłony autorskiej serii "Dzień Zawodu Prawniczego na WPiA UG". 

Zgodnie z ramowym scenariuszem serii - program podzielono na część adresowaną do studentów oraz część naukową, z udziałem ekspertów i zaproszonych gości, tym razem na czele z przedstawicielami środowiska sędziowskiego.