Udział pracowników Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego w XI-tym Zjeździe Katedr Prawa Handlowego | Wydział Prawa i Administracji

Udział pracowników Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego w XI-tym Zjeździe Katedr Prawa Handlowego

konferencjaW dniach 21-22 września 2017 r. w Warszawie odbył się XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego, zorganizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zjazd poświęcony był tematyce optymalnego modelu spółki handlowej, zapewniającego efektywność zarządzania i nadzoru.

 

W Zjeździe wzięli udział pracownicy Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego: prof. UG dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, dr Bartłomiej Gliniecki, dr Grzegorz Sikorski, mgr Maciej Zejda, mgr Robert Obrzud, mgr Monika Maśnicka oraz mgr Kaja Zaleska-Korziuk.

 

Prof. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska wygłosiła referat pt. „Regulacja odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych w prawie polskim a obowiązek "powzięcia racjonalnych środków w celu zapobieżenia niewypłacalności" w propozycji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych [nr 2016/0359 (COD)]”. Referat pt. „Zasady ładu korporacyjnego w spółkach publicznych z bezpośrednim i pośrednim zaangażowaniem kapitałowym Skarbu Państwa – obecny stan prawny wobec rozwiązań modelowych” wygłosił również dr Bartłomiej Gliniecki.

Oba referaty ukażą się w publikacji pokonferencyjnym. 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 października 2017 roku, 16:04