Wykład Prof. UG dr hab. LAPA Crane Fellow Princeton University, Tomasza Tadeusza Koncewicza, "The Restitution case of Naftali Hertz Kon: of the journey, fairytales and … one enfant terrible" | Wydział Prawa i Administracji

Wykład Prof. UG dr hab. LAPA Crane Fellow Princeton University, Tomasza Tadeusza Koncewicza, "The Restitution case of Naftali Hertz Kon: of the journey, fairytales and … one enfant terrible"

W dniu 7 listopada 2017 r. na Princeton University odbyło się specjalne sympozjum poświęcone sprawie restytucyjnej, życiu i twórczości poety i pisarza Naftalego Hertza Kona. Sympozjum zostało zorganizowane przez Department of Religion
<http://religion.princeton.edu/>, Program in Judaic Studies, Ronald O. Perelman Institute for Judaic Studies <https://www.princeton.edu/judaic/>, Council of the Humanities <http://humanities.princeton.edu/>, Princeton University. 
 
W trakcie sympozjum swój wykład przedstawił Prof. UG dr hab. LAPA Crane Fellow Princeton University, Tomasz Tadeusz Koncewicz, który w sprawie restytucyjnej występował jako  pełnomocnik rodziny poety. W wykładzie pt.:
 
"The Restitution case of Naftali Hertz Kon: of the journey, fairytales and … one enfant terrible”
 
prof. UG dr hab. Tomasz T. Koncewicz nie tylko mówił o precedensowej wadze rozstrzygnięcia sprawy Naftalego Hertza Kona dla spraw restytucyjnych, ale także, na kanwie tego sporu, przedstawił rozważania na temat relacji pomiędzy prawem a historią, wyzwań przed sędziami i koniecznych zmian w zakresie pojmowania prawa, jego interpretacji i, szerzej, etosu sędziowskiego.  
 
Sympozium spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem środowiska akdamieckiego i nie tylko. 
 
Więcej o sympozjum tutaj:

Plakat wydarzenia

ZałącznikWielkość
PDF icon Kon_event844.8 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Warylewska
Treść wprowadzona przez: Krystyna Warylewska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 listopada 2017 roku, 11:29