Dwa projekty w ramach Programu GOSPOSTRATEG będą realizowane w UG | Wydział Prawa i Administracji

Dwa projekty w ramach Programu GOSPOSTRATEG będą realizowane w UG

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki I konkursu na projekty otwarte w ramach programu strategicznego „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG. Na liście rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania znalazły się dwa projekty, w których Uniwersytet Gdański jest partnerem. Jednym z nich jest:

  • „Obywatele decydują” - dr hab. Piotr Uziębło, prof. nadzw., Wydział Prawa i Administracji.
    Podstawowym celem projektu jest doprowadzenie do zmian w ustawie o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, które pozwolą na wykorzystanie technologii informatycznych w procesie zbierania podpisów, popierających projekty obywatelskie oraz kampanii promocyjnej, służącej popularyzacji takich projektów, a także spowodują uproszczenie procedur i pozwolą na korzystanie przez inicjatorów z pomocy organów administracji publicznej przy tworzeniu takich projektów.
    Budżet Uniwersytetu Gdańskiego  to 336 750 PLN.

Więcej informacji na stronie WWW Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 3 kwietnia 2018 roku, 10:52