Doktorat Honoris Causa dla Prof. Steliny | Wydział Prawa i Administracji

Doktorat Honoris Causa dla Prof. Steliny

W dniu 4 maja 2018 r. Senat Uniwersytetu w Alba Iulia (Rumunia) nadał prof. Jakubowi Stelinie, Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego tytuł Doctora Honoris Causa.
Serdecznie gratulujemy!

 

DHC prof. StelinaDHC prof. StelinaDHC prof. StelinaDHC prof. StelinaDHC prof. Stelinadhc
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 17 maja 2018 roku, 11:54