Reprezentanci Katedry Historii Prawa WPiA na XXIV Annual Forum of Young Legal Historians | Wydział Prawa i Administracji

Reprezentanci Katedry Historii Prawa WPiA na XXIV Annual Forum of Young Legal Historians

W dniach 14-17 czerwca 2018 r. odbyło się w Warszawie XXIV Annual Forum of Young Legal Historians “Norms and Legal Practice: There and Back Again”.

Po organizowanym przez Katedrę Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego 4th ESCLH Biennal Conference w 2016 r. było to kolejne ważne ogólnoeuropejskie wydarzenie integrujące środowisko historycznoprawne organizowane w naszym kraju, co ma dodatkowe znaczenie z uwagi na fakt, że organizatorami konferencji byli historycy prawa Uniwersytetu Warszawskiego na co dzień ściśle współpracujący z pracownikami naszej Katedry Historyczno-Prawnej przy realizacji wspólnych projektów badawczych.

W zjeździe wzięło udział około 100 młodych historyków prawa z blisko 20 krajów. Wśród nich nasz Wydział reprezentowali: dr Anna Klimaszewska, występując z referatem: “Searching for national components in building own legal culture – the debate on the legal situation of women in interwar Poland”, dr hab. Michał Gałędek, przedstawiając temat: “The beginning of the Polish debate on the codification of civil law following the regaining of independence in 1918” (obie prezentacje, jak i planowane artykuły pokonferencyjne stanowią realizację projektu NCN: “Pomiędzy modernizacją a narodowym charakterem. Ideologia i aksjologia twórców polskiego prawa prywatnego w XX w.” pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Machnikowskiej) oraz mgr Dawid Michalski, który poświęcił swoje wystąpienie kwestii: “The Constitutional Norms of the Constitution of Finland”, w którym przedstawił część swoich badań prowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej.

Więcej o kongresie Association of Young Legal Historians w Warszawie zobacz: http://forum2018aylh.uw.edu.pl/.

dr A. Klimaszewska dr hab. M. Gałędekmgr D. Michalski
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Dawid Michalski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 czerwca 2018 roku, 18:21