Dr Anna Klimaszewska, dr Maria Lewandowicz i dr hab. Michał Gałędek na paryskim kongresie European Society for Comparative Legal History | Wydział Prawa i Administracji

Dr Anna Klimaszewska, dr Maria Lewandowicz i dr hab. Michał Gałędek na paryskim kongresie European Society for Comparative Legal History

Piąty europejski zjazd historyków i komparatystów prawa ESCLH odbył się w Paryżu w dnia 28-30 czerwca, dokładnie dwa lata po konferencji zorganizowanej w Dworze Artusa i Ratuszu Głównego Miasta przez Katedrę Historii Prawa naszego Wydziału. W tegorocznym Biennale: Law across Codes and Laws Decoded zorganizowanym przez komitet kierowany przez prof. Jeana-Louisa Halpérina z ramienia Ecole normale supérieure (ENS) oraz Institut Universitaire de France (IUF) wzięło udział równie liczne grono naukowców jak w Trójmieście, reprezentujących przeszło 30 krajów z całego świata. W sesji plenarnej wystąpili Aniceto Masferrer z Uniwersytetu w Walencji, Catharine MacMillan z King’s College w Londynie,  Pedro Barbas Homem z Uniwersytetu w Lizbonie, Jean-Louis Halpérin z ENS w Paryżu, Luigi Lacché z Uniwersytetu w Maceracie, Matt Dyson z Uniwersytetu w Oxfordzie oraz Dirk Heirbaut z Uniwersytetu w Gandawie.

Na tym najważniejszym ogólnoeuropejskim forum historyków prawa naukowcy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego stanowili największą po Uniwersytecie Warszawskim grupę referentów, zaś dr hab. Michał Gałędek i dr Anna Klimaszewska byli jedynymi Polakami zaproszonymi do przewodniczenia sesjom panelowym: Legal Practices and Legal Professions in the 19th Century Japan, China, the Ottoman Empire, and England (Michał Gałędek) oraz Comparisons (Anna Klimaszewska). Ponadto historycy prawa reprezentujący nasz Wydział przedstawili następujące referaty: How to make impossible possible? On the unification of inheritance law in Switzerland in the 19th century (Maria Lewandowicz), Code de commerce of 1807 as an instrument of transforming legal reality - the Polish point of view (Anna Klimaszewska) oraz Comparative analysis as the method of building the Polish civil law from scratch in the interwar period (Michał Gałędek). Udział naszych historyków prawa w wydarzeniu został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach realizacji grantów: Pomiędzy modernizacją a narodowym charakterem. Ideologia i aksjologia twórców polskiego prawa prywatnego w XX w. (kierowany przez dr hab. Annę Machnikowską, prof. UG) oraz Szwajcarski Kodeks Cywilny z 10 grudnia 1907 roku - cele i metody (realizowany przez dr Marię Lewandowicz).

dr M. Lewandowiczdr A. Klimaszewska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Dawid Michalski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 lipca 2018 roku, 11:33