Monografia dr Katarzyny Borówki pt. „Zarządzenie zastępcze wojewody” | Wydział Prawa i Administracji

Monografia dr Katarzyny Borówki pt. „Zarządzenie zastępcze wojewody”

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. ukazała się monografia dr Katarzyny Borówki pt. „Zarządzenie zastępcze wojewody”, ss. 460. 
 
W monografii przedstawiono wszechstronną charakterystykę zarządzenia zastępczego wojewody, które jest środkiem nadzoru nad bezczynnością organów jednostek samorządu terytorialnego, a w ograniczonym zakresie także nad bezczynnością organów związków jednostek samorządu terytorialnego oraz organów związku metropolitalnego. W publikacji przeanalizowano problemy związane z konstrukcją i charakterem prawnym zarządzenia zastępczego, z odpowiedzialnością wojewody za realizację kompetencji nadzorczej, a także problemy związane z sądową kontrolą zarządzenia zastępczego. W książce znajdują się wnioski de lege lata oraz liczne postulaty de lege ferenda adresowane do ustawodawcy, który rozszerza kategorie spraw, w których wojewoda może wydać zarządzenie zastępcze.
 
Publikacja uwzględnia najnowsze regulacje zarządzenia zastępczego przewidziane w ustawie z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach oraz w ustawie z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.
 
okładka
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 20 marca 2019 roku, 13:18