fbpx Monografia dr Katarzyny Borówki pt. „Zarządzenie zastępcze wojewody” | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia dr Katarzyny Borówki pt. „Zarządzenie zastępcze wojewody”

Monografia dr Katarzyny Borówki pt. „Zarządzenie zastępcze wojewody”

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. ukazała się monografia dr Katarzyny Borówki pt. „Zarządzenie zastępcze wojewody”, ss. 460. 
 
W monografii przedstawiono wszechstronną charakterystykę zarządzenia zastępczego wojewody, które jest środkiem nadzoru nad bezczynnością organów jednostek samorządu terytorialnego, a w ograniczonym zakresie także nad bezczynnością organów związków jednostek samorządu terytorialnego oraz organów związku metropolitalnego. W publikacji przeanalizowano problemy związane z konstrukcją i charakterem prawnym zarządzenia zastępczego, z odpowiedzialnością wojewody za realizację kompetencji nadzorczej, a także problemy związane z sądową kontrolą zarządzenia zastępczego. W książce znajdują się wnioski de lege lata oraz liczne postulaty de lege ferenda adresowane do ustawodawcy, który rozszerza kategorie spraw, w których wojewoda może wydać zarządzenie zastępcze.
 
Publikacja uwzględnia najnowsze regulacje zarządzenia zastępczego przewidziane w ustawie z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach oraz w ustawie z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.
 
okładka
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Ważny
Treść wprowadzona przez: Karol Ważny
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 28 grudnia 2020 roku, 19:05