Monografia dra Tomasza Widłaka: "Teoria i filozofia prawa międzynarodowego Hansa Kelsena" | Wydział Prawa i Administracji

Monografia dra Tomasza Widłaka: "Teoria i filozofia prawa międzynarodowego Hansa Kelsena"

Pragniemy poinformować, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się monografia naukowa pt. "Teoria i filozofia prawa międzynarodowego Hansa Kelsena" (http://kiw.ug.edu.pl/pl/prawo/1245-teoria-i-filozofia-prawa-miedzynarodowego-hansa-kelsena.html) autorstwa dra Tomasza Widłaka z Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa.

W książce autor podejmuje próbę rekonstrukcji teorii i filozofii prawa międzynarodowego Hansa Kelsena, jednego z najważniejszych autorytetów prawniczych XX w. Obejmuje ona nie tylko analizę wciąż aktualnych twierdzeń jego czystej nauki prawa w kontekście problemów prawa międzynarodowego, czytelnik ma także okazję poznać normatywne i krytyczne postulaty oraz mniej znane poglądy Kelsena - filozofa prawa i polityki, którego przewidywania co do kierunków rozwoju prawa międzynarodowego okazały się zaskakująco trafne. Książka podważa rozpowszechniony pogląd o nieprzydatności rzekomo skostniałej, hierarchicznej koncepcji systemu prawnego Kelsena dla rozwiązywania współczesnych problemów przeobrażeń strukturalnych i normatywnych prawa międzynarodowego. Teoria i filozofia prawa międzynarodowego Kelsena może z powodzeniem zostać zastosowana do opisania i wyjaśniania zjawisk, takich jak jego „fragmentacja" oraz fenomen „prawa globalnego".

Książka "Teoria i filozofia prawa międzynarodowego Hansa Kelsena" została napisana z myślą o dwóch grupach czytelników. Po pierwsze, jest skierowana do osób, które są zainteresowane teorią i filozofią prawa. Po drugie, jej adresatami są także specjaliści mający szczegółową wiedzę o prawie i stosunkach międzynarodowych, którzy poszukują ogólniejszej refleksji more philosophico.

widłak-kelsen

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Glanc
Treść wprowadzona przez: Magdalena Glanc
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 5 grudnia 2018 roku, 14:51