fbpx Monografia dr. Arkadiusza Wowerki pt. „Zakres zastosowania statutu personalnego spółki”. | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monografia dr. Arkadiusza Wowerki pt. „Zakres zastosowania statutu personalnego spółki”.

Monografia dr. Arkadiusza Wowerki pt. „Zakres zastosowania statutu personalnego spółki”.

Nakładem wydawnictwa C. H. Beck ukazała się monografia autorstwa dr. Arkadiusza Wowerki „Zakres zastosowania statutu personalnego spółki”. Monografia stanowi zwieńczenie wieloletnich badań Autora nad zagadnieniem obszaru działania prawa właściwego dla spółki zapoczątkowanych dwuletnim stażem w Institut für internationales und ausländisches Privatrecht der Universität zu Köln w ramach stypendium naukowego przyznanego przez Fundację im. A v. Humboldta. Temat ten jest istotny ze względu na stale rosnącą liczbę przypadków funkcjonowania spółek w kontekście międzynarodowym, kiedy to powstaje potrzeba ustalenia obszaru zastosowania prawa, któremu podlega spółka. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy spółka prowadzi swoją działalność wyłącznie lub głównie w państwie, którego prawo nie jest prawem właściwym dla spółki. Podjęta w pracy problematyka, stanowiąca jedno z najbardziej złożonych zagadnień międzynarodowego prawa spółek, nie była dotychczas przedmiotem kompleksowej analizy w polskim piśmiennictwie prawa prywatnego międzynarodowego. Intencją Autora było wypełnienie tej istotnej luki w polskie literaturze z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego poprzez całościowe i systemowe a także monograficzne przedstawienie zagadnienia zakresu zastosowania statutu personalnego spółek. Prezentowana praca stanowi pierwsze w Polsce tak obszerne i kompleksowe opracowanie dotyczące problematyki zakresu zastosowania statutu personalnego spółek. Ze względu na swoje walory analityczne i systematyzujące praca przyczyni się do rozwoju międzynarodowego prawa spółek, ale także stanowi cenny wkład w rozwój nauki prawa prywatnego międzynarodowego.

Fragment recenzji wydawniczej autorstwa prof. nadzw. dr. hab. Macieja Szpunara:

„Książka dr. Wowerki wypełnia istniejącą lukę w polskiej doktrynie prawa. Stanowić ona będzie istotny punkt odniesienia w rozwoju polskiej doktryny międzynarodowego prawa spółek. Książka jest napisana na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, a co najważniejsze uwzględnia ona najnowsze tendencje obecne w orzecznictwie międzynarodowym, które nie ograniczają się wyłącznie do wyzwań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej. Nie mam również wątpliwości, że publikacja książki dr. Arkadiusza Wowerki będzie znakomitą odpowiedzią na potrzeby praktyki, która coraz częściej poszukuje odpowiedzi na skomplikowane problemy prawne związane z międzynarodową mobilnością spółek.”

 

dr A. Wowerka „Zakres zastosowania statutu personalnego spółki”.

Okładka
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Kaja Zaleska-Korziuk
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 kwietnia 2019 roku, 15:47