fbpx Nowy projekt w ramach Horyzontu 2020 – WorkYP - Working and Yet Poor | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Nowy projekt w ramach Horyzontu 2020 – WorkYP - Working and Yet Poor

Nowy projekt w ramach Horyzontu 2020 – WorkYP - Working and Yet Poor

Projekt WorkYP (Working and Yet Poor/ Pracujący, ale ciągle biedny)  koncentruje się na tych grupach osób pozostających na rynku pracy, których poziom wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy nie gwarantują odpowiedniego standardu życia. Pomimo zaawansowanego poziomu rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w krajach UE i, wydawać by się mogło skutecznych metod transferu dochodów narodowego do grup zagrożonych wykluczeniem, nie zdołano zapobiec temu, że część osób żyje na takim poziomie, które określany jest jako minimum egzystencji czy minimum socjalne. Przez wiele lat zjawisko alienacji wywołane niskimi dochodami wiązało się przede wszystkim z brakiem pracy i stałego dochodu. Tymczasem w ostatnim dziesięcioleciu pojawiły grupy osób wykluczonych, które są aktywne na rynku pracy, lecz poziom otrzymywanego wynagrodzenia lub też jego częstotliwość nie zapewnia godziwego poziomu życia.

Głównym celem projektu WorkYP jest analiza przyczyny ubóstwa i wykluczenia społecznego, którego przyczyna nie leży w bezrobociu.

Projekt będzie realizowany przez trzy lata w konsorcjum koordynowanym przez Uniwersytet w Luksemburgu. Budżet Projektu to ponad 3,25 mln EUR.

Kierownikiem Projektu po stronie UG jest Pani dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG z Wydziału Prawa i Administracji UG.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 lipca 2019 roku, 9:40