fbpx RAPORT RZECZNIKA FINANSOWEGO: Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

RAPORT RZECZNIKA FINANSOWEGO: Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta

RAPORT RZECZNIKA FINANSOWEGO: Nieprawidłowości na rynku finansowym a ochrona konsumenta

Doradczy Komitet Naukowy (DKN) działający przy Rzeczniku Finansowym  opublikował 24 września br. RAPORT na temat nieprawidłowości na rynku finansowym. Projektem tym kierowała dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, wiceprzewodnicząca DKN.

Raport jest pierwszą próbą całościowego ujęcia problematyki nadużyć wobec konsumentów na rynku finansowym w Polsce. Jest również unikalnym przedsięwzięciem w skali międzynarodowej. Przedstawiono w nim szeroki krąg zagadnień, zarówno o charakterze teoretycznym jak i empirycznym, prawnym, ekonomicznym, etycznym i edukacyjnym.

Raport porządkuje tematykę i terminologię oraz określa stan wiedzy na temat nieprawidłowości na polskim rynku finansowym, które naruszają interesy konsumentów. Nieprawidłowości na rynku finansowym zostały poddane analizie z różnych perspektyw – nadzorców, regulatorów, prawników, ekonomistów, konsumentów, stowarzyszeń poszkodowanych, organizacji branżowych i samych podmiotów rynku finansowego. Co najważniejsze autorzy skupiają się nie tylko na opisie zjawisk, ale też formułują propozycje przeciwdziałania takim zjawiskom.

Wśród Autorów Raportu jest dr Damian Cyman z Katedry Prawa Finansowego naszego Wydziału, który opracował temat "Trendy w ochronie konsumentów przed nadużyciami finansowymi" oraz mgr Dawid Rogoziński z Katedry Prawa Cywilnego z tematyką "Kredytowanie składki z tytułu pakietowych umów ubezpieczenia przy kredytach waloryzowanych kursem waluty obcej a „koszt kredytu”i „rzeczywisty koszt ochrony ubezpieczeniowej”.

Raport jest dostępny na stronie RzF:
https://rf.gov.pl/doradczy-komitet-naukowy/nieprawidlowosci-na-rynku-finansowym-a-ochrona-konsumenta

Prezentacja Raportu odbyła się przy okazji Konferencji „Nadużycia na rynku finansowym a ochrona konsumenta w świetle aktualnych wyzwań rynkowych.” którą zorganizował Rzecznik Finansowy, we współpracy Z Fundacją Edukacji Ubezpieczeniowej oraz Doradczym Komitetem Naukowym, działającym przy Rzeczniku Finansowym. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 uczestników.

Konferencja

Relacja z konferencji dostępna jest na stronie RzF:
https://rf.gov.pl/sprawy-biezace/Relacja_z_konferencji_Rzecznika_Finansowego_nt__naduzyc_na_rynku_finansowym__23080

RzF LOGO

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Piotr Komorowski
Treść wprowadzona przez: Piotr Komorowski
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 5 października 2019 roku, 15:22