fbpx Nabór na wyjazdy pracowników badawczych i dydaktycznych na krótkoterminowe staże zagraniczne Erasmus+ i NAWA | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Nabór na wyjazdy pracowników badawczych i dydaktycznych na krótkoterminowe staże zagraniczne Erasmus+ i NAWA

Nabór na wyjazdy pracowników badawczych i dydaktycznych na krótkoterminowe staże zagraniczne Erasmus+ i NAWA

ERASMUS+

Uniwersytet Gdański prowadzi nabór pracowników badawczo-dydaktycznych na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ celem odbycia krótkoterminowych staży w uczelniach partnerskich z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw uczestniczących w programie.

Wyjazd powinien być zaplanowany w taki sposób, aby zmieścił się w czasie pomiędzy 16.09.2019 r. 14.08.2020 r. i obejmował minimum 2 dni robocze i maksymalnie 5 dni roboczych (nie licząc czasu podróży). Pobyty dłuższe niż 5-dniowe nie mogą być dofinansowywane ze środków programu ERASMUS+. 
Założeniem programu ERASMUS+/ STA jest przeprowadzenie przez pracownika badawczo-dydaktycznego minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych (niezależnie od długości pobytu w uczelni partnerskiej).

Celem realizacji wyjazdu należy:
1. Wybrać uczelnię partnerską, z którą Wydział Prawa i Administracji UG ma podpisaną umowę o wymianę kadry (teaching staff mobility) w ramach programu Erasmus+. Lista podpisanych umów wraz z liczbą miejsc dostępnych na wyjazdy znajduje się tutaj: 
https://ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona/33377/files/umowy_2019-2020_dla_koordynatorow.pdf

2. Nawiązać kontakt z osobą w ramach reprezentowanej dyscypliny w uczelni partnerskiej lub z władzami właściwego Wydziału i ustalić szczegóły ewentualnej mobilności, w tym datę i tematykę prowadzonych zajęć.
3. Wypełnić WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2019/2020
4. Złożyć podpisany przez Dziekana (Prodziekana) i Koordynatora Wydziałowego Erasmus+ wniosek o dofinansowanie wyjazdu w Biurze Współpracy Międzynardowej UG (pokój R 202). Wnioski będą przyjmowane do momentu rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STA 2019/20 lub do dnia 30.04.2020 r.. Istnieje możliwość złożenia wniosku na drugi wyjazd z późnym terminem realizacji. Warunkiem realizacji będzie kolejność zgłoszeń i dostępność środków w chwili rozpatrzenia wniosków, tj. 30.04.2020 r.
5. Po akceptacji wniosku, należy przygotować w porozumieniu z uczelnią przyjmującą Mobility Agreement for Teaching oraz orginał wniosku o wyjazd służbowy. Dokumenty te są niezbędne do podpisania umowy o finansowanie wyjazdu.

Szczegóły procedury wyjazdu oraz wzory potrzebnych dokumentów znajdują się na stronie Biura Współpracy Międzynarodowej UG.

NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Japonia, Kazachstan, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam.
Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://programs.nawa.gov.pl/login,  do dnia 20 grudnia 2019 r. do godziny 15:00.
Ze szczegółami programu można zapoznać się na stronach NAWA:
1. https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2019/naukowcy/ogloszenie
2. https://nawa.gov.pl/wspolpraca-i-wymiana-miedzynarodowa/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej/edycja-2019/naukowcy

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dawid Michalski
Treść wprowadzona przez: Tomasz Widłak
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 4 listopada 2019 roku, 9:47