fbpx Międzywydziałowa Szkoła Prawa Francuskiego- zajęcia wstrzymane do odwołania. | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Międzywydziałowa Szkoła Prawa Francuskiego- zajęcia wstrzymane do odwołania.

Międzywydziałowa Szkoła Prawa Francuskiego- zajęcia wstrzymane do odwołania.

Szanowni Państwo,

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępnym na stronie: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-11-marca-2020-r-w-sprawie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-niektorych-podmiotow-systemu-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19.html

 

oraz Zarządzeniem nr 22/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID- 19 dostępnym na stronie: https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/95437/zarzadzenie_nr_22r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_12_marca_2020_roku_zmieniajace_zarzadzenie_nr_20r20_rektora_ug_w_sprawie_przeciwdzialania

 

 

zajęcia prowadzone w ramach Międzywydziałowej Szkoły Prawa Francuskiego zostają czasowo odwołane. Ich późniejsze odrobienie nastąpi w porozumieniu z uczestnikami MSPF.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Kierownik MSPF

 

Anna Klimaszewska

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Warylewska
Treść wprowadzona przez: Krystyna Warylewska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 marca 2020 roku, 19:48