fbpx Komunikat Dziekana dot. składania prac dyplomowych | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Komunikat Dziekana dot. składania prac dyplomowych

Komunikat Dziekana dot. składania prac dyplomowych

KOMUNIKAT DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UG Z DNIA 27 MAJA 2020 ROKU DOTYCZĄCY SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH W OKRESIE ZAGROŻENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS-COV-2

 

Realizując postanowienia Zarządzenia nr 35/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 marca w sprawie szczególnego trybu składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2, informuję:

   I. Student nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem dyplomowym przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy promotora:

  1.  jeden egzemplarz pracy dyplomowej wraz z oświadczeniami dołączonymi do pracy (wg załącznika) – w formacie PDF;
  2. opis pracy sporządzonej w formacie pliku XML wygenerowanym za pośrednictwem Portalu Studenta.

UWAGA ! Studenci kierunku Prawa przesyłają ww. dokumenty zgodnie z przyjętym harmonogramem czyli najpóźniej do dnia 7 czerwca 2020 r.

 

   II. Promotor za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła na adres anna.okon@ug.edu.pl nie później niż na tydzień przed egzaminem dyplomowym:

  1.  Plik zawierający pracę dyplomowa danego studenta wraz z oświadczeniami;
     
  2. Plik XML zawierający opis pracy.
     

   III. Pracownik Dziekanatu dokonuje rejestracji pracy dyplomowej studenta w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).
 

   IV. Promotor w systemie JSA sprawdza pracę dyplomową studenta.
 

   V. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna.okon@ug.edu.pl nie później niż na 3 dni przed egzaminem dyplomowym:

      1) Promotor przesyła:

  • a) plik zawierający skan lub zdjęcie podpisanego przez promotora raportu z wynikiem sprawdzenia pracy dyplomowej studenta z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego;
  • b) plik zawierający skan lub zdjęcie podpisanego formularza oceny pracy dyplomowej studenta.

 

      2) Recenzent przesyła plik zawierający skan lub zdjęcie podpisanego formularza oceny pracy dyplomowej studenta.  
 

    VI. Student może przystąpić do egzaminu dyplomowego po spełnieniu wszystkich formalności wynikających z Regulaminu Studiów oraz innych przepisów wykonawczych.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Dajkowski
Treść wprowadzona przez: Sławomir Dajkowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 maja 2020 roku, 12:21