fbpx Tytuł profesora nauk społecznych dla dra hab. Kamila Zeidlera, prof. UG | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tytuł profesora nauk społecznych dla dra hab. Kamila Zeidlera, prof. UG

Tytuł profesora nauk społecznych dla dra hab. Kamila Zeidlera, prof. UG

Z radością informujemy, że postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 11 maja 2020 r. nadano tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne dr. hab. Kamilowi Zeidlerowi, prof. UG.

Profesor Kamil Zeidler przez całą swoją karierę związany jest z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2001 r. jest zatrudniony w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa, a ponadto sprawuje funkcję dyrektora Centrum Studiów Azji Wschodniej UG i redaktora naczelnego Gdańskich Studiów Azji Wschodniej. Od 2017 r. jest członkiem Rady ICCROM (Międzynarodowego Centrum Badań nad Ochroną i Konserwacją Dziedzictwa Kulturowego powołanego przez UNESCO), a także członkiem Rady Naukowej Santander Art & Culture Law Review oraz czasopisma Muzealnictwo i członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Naukowe zainteresowania Prof. K. Zeidlera koncentrują się przede wszystkim wokół zagadnień retoryki i sztuki negocjacji, estetyki prawa oraz prawnej ochrony zabytków i restytucji dóbr kultury. W uznaniu jego dorobku w dziedzinie prawa ochrony dziedzictwa kulturowego Minister Dziedzictwa Narodowego przyznał Prof. K. Zeidlerowi w 2016 r. brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Serdecznie gratulujemy!

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Glanc
Treść wprowadzona przez: Magdalena Glanc
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 maja 2020 roku, 13:03