fbpx Nowa publikacja w języku angielskim prof. UG dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, The democratic backsliding in the European Union and the challenge of constitutional design | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Nowa publikacja w języku angielskim prof. UG dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, The democratic backsliding in the European Union and the challenge of constitutional design

Nowa publikacja w języku angielskim prof. UG dr hab. Tomasza Tadeusza Koncewicza, The democratic backsliding in the European Union and the challenge of constitutional design

Nakładem wydawnictwa ROUTLEDGE ukazała się monografia pod redakcją  X. Contiadesa i A. Fotiadou Routledge Handbook of Comparative Constitutional Change, (2020).

Monografia jest unikalnym zbiorem interdyscyplinarnych i nowatorskich opracowań poświęconych zmianom konstytucji za pośrednictwem mechanizmów tak formalnych, jak i nieformalnych. Autorami poszczególnych rozdziałów są najwybitniejsi specjaliści z zakresu komparatystycznego prawa konstytucyjnego. 

Prof. UG dr hab Tomasz T. Koncewicz jest Autorem rozdziału poświęconego problemowi zmiany konstytucyjnej Unii Europejskiej i w Unii Europejskiej z perspektywy procesu "democratic backsliding”. Analizuje nie tylko wyzwania, które "democratic backsliding" stawia przed UE i jej systemem konstytucyjnym, ale także wskazuje jak “democratic backsliding” wywołuje konieczność zmian w obecnie obowiązującym europejskim “constitutional design” i przewartościowanie paradygmatów europejskiej integracji.   

Z opisu wydawcy:

Comparative constitutional change has recently emerged as a distinct field in the study of constitutional law. It is the study of the way constitutions change through formal and informal mechanisms, including amendment, replacement, total and partial revision, adaptation, interpretation, disuse and revolution. The shift of focus from constitution-making to constitutional change makes sense, since amendment power is the means used to refurbish constitutions in established democracies, enhance their adaptation capacity and boost their efficacy. Adversely, constitutional change is also the basic apparatus used to orchestrate constitutional backslide as the erosion of liberal democracies and democratic regression is increasingly affected through legal channels of constitutional change.

Routledge Handbook of Comparative Constitutional Change provides a comprehensive reference tool for all those working in the field and a thorough landscape of all theoretical and practical aspects of the topic. Coherence from this aspect does not suggest a common view, as the chapters address different topics, but reinforces the establishment of comparative constitutional change as a distinct field. The book brings together the most respected scholars working in the field, and presents a genuine contribution to comparative constitutional studies, comparative public law, political science and constitutional history.

Więcej o monografii: 

https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Comparative-Constitutional-Change/Contiades-Fotiadou/p/book/9781138496644

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krystyna Warylewska
Treść wprowadzona przez: Krystyna Warylewska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 24 września 2020 roku, 14:04