Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG nadała stopień doktora habilitowanego Jakubowi Szlachetce

Z przyjemnością informujemy, że dnia 28 lutego 2022 r., Rada Dyscypliny Nauki Prawne UG podjęła uchwałę o nadaniu p. dr. Jakubowi Szlachetce z Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. 
 
Podstawę wniosku stanowiło osiągnięcie naukowe w postaci monografii pod tytułem „Normatywny model samorządu metropolitalnego” (Gdańsk 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 422).  Głównymi celami założonymi i zrealizowanym przez autora monografii były: po pierwsze – wzbogacenie aparatury pojęciowo-metodologicznej nauki prawa administracyjnego (i konstytucyjnego) o pojęcie „samorządu metropolitalnego” wraz z jego naukową definicją – łączącą cechy kategorii prawniczych z kategoriami pozaprawnymi, czerpiąc przede wszystkim z nauki geografii społeczno-ekonomicznej i nauki urbanistyki; po drugie – ustalenie normatywnego modelu samorządu metropolitalnego. Do celów szczegółowych można zaliczyć: po pierwsze – opracowanie pozaprawnego uzasadnienia samorządu metropolitalnego, po drugie – rekonstrukcję prawnych (międzynarodowych, unijnych, konstytucyjnych i ustawowych) uwarunkowań samorządu metropolitalnego w celu odpowiedzi na pytanie o zasadność, dopuszczalność i prawny charakter samorządu metropolitalnego, po trzecie – prototypowanie samorządu metropolitalnego w celu wskazania optymalnego modelu samorządu metropolitalnego.  
 
Wszyscy recenzenci i pozostali członkowie komisji habilitacyjnej bardzo pozytywnie ocenili dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny habilitanta. Zarówno uchwała  komisji habilitacyjnej zawierająca opinię w sprawie nadania dr. Jakubowi Henrykowi Szlachetce stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne, jak uchwała Rady Dyscypliny Nauki Prawne o nadaniu tego stopnia – zapadły jednogłośnie.  
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 24. Marzec 2022 - 10:12; osoba wprowadzająca: Michał Miłosz Ostatnia zmiana: czwartek, 24. Marzec 2022 - 12:09; osoba wprowadzająca: Michał Miłosz