Kursy e-learningowe języka angielskiego | Wydział Prawa i Administracji

Kursy e-learningowe języka angielskiego

ŁK
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 sierpnia 2018 roku, 12:27

Wydział Prawa i Administracji UG oferuje wszystkim swoim studentom, doktorantom, uczestnikom studiów podyplomowych i pracownikom bezpłatne kursy elearningowe, będące efektem współpracy Wydziału z firmą LangMedia (Platforma językowa eTutor) i Wydawnictwem C.H. Beck. Korzystać z kursów można w dowolnym czasie i trybie, gdyż nie ma w nich żadnych konkretnych terminów zajęć. Można przejść cały kurs w dwa miesiące wakacji albo podzielić materiał na cały rok akademicki. Nie ma negatywnych konsekwencji nieukończenia kursu.

Kursy oferowane obecnie to:

1. zintegrowany kurs języka angielskiego ogólnego ("eTutor angielski") i biznesowego ("Business English")

baner reklamowy

Kurs jest organizowany na platformie http://etutor.pl. Kurs obejmuje łącznie 1050 lekcji na wszystkich poziomach zaawansowania – od A1 do C2, w tym 150 lekcji języka biznesowego i 100 lekcji o tematyce podróżniczej. Liczba miejsc na kursie jest ograniczona, dlatego osoby, które zapiszą się na kurs, ale nie będą z niego korzystać, mogą być z kursu usuwane, by zwolnić miejsce dla nowych osób.

Zapisy na kurs odbywają się na bieżąco na stronie http://elearning.prawo.ug.edu.pl (logowanie jak do PE).

Należy zapisać się, a następnie czekać na wiadomość z danymi dostępowymi do kursu. Wiadomości te będą rozsyłane nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca. Obecnie prowadzone są zapisy na rok akademicki 2018/2019. Dostęp do kursów dla osób obecnie się zapisujących będzie trwał do końca czerwca 2019 r., z zastrzeżeniem możliwości usunięcia z kursu w przypadku długotrwałego niekorzystania z niego.

Kontakt w sprawie pomocy technicznej na platformie eTutor: pomoc@etutor.pl, tel. 795 95 95 90 (pon.-pt. 9-17).

2. kurs prawniczego języka angielskiego "Practical English for Lawyers"

reklama

Kurs odbywa się w formie e-learningu na platformie http://elearning.beck.pl/. Udział w kursie, a także jego pozytywne zakończenie, wiąże się z uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział. Poziom językowy kursu to B1/B2. Liczba miejsc na kursie nie jest ograniczona.

UWAGA: ze względów technicznych zapisy na kurs są wstrzymane (zostaną powtórnie uruchomione po wakacjach)

Zapisu można dokonać w jednej z trzech tur:

  • do 10 października,
  • do 10 lutego,
  • do 10 czerwca.
Dostęp do kursu zostanie przyznany na 12 miesięcy poprzez przesłanie na podany adres email danych dostępowych niezwłocznie po zakończeniu bieżącej fazy zapisów.
 
_______________________________________________________________________________________

W razie pytań dotyczących ww. kursów prosimy o kontakt mailowy pod adresem e-learning@prawo.ug.edu.pl.