fbpx Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego

Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 września 2014 roku, 15:20

STUDIA PODYPLOMOWE  DORADZTWA FINANSOWEGO

wrota do świata finansów

„Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego wzięły się z naszej osobistej pasji do finansów i rynków finansowych. Od samego początku kadrę dydaktyczną tych Studiów tworzą zarówno wybitni dydaktycy i jak doświadczeni praktycy zatrudnieni w czołowych instytucjach finansowych. Dzięki unikalnemu połączeniu ich inspiracji naukowych i znajomości najlepszych praktyk rynkowych nasi słuchacze korzystają ze „skrojonej” na ich potrzeby usługi edukacyjnej. Z prawdziwą satysfakcją obserwujemy jak dobrze, już jako absolwenci, odnajdują się na rynku pracy, realizując z sukcesami swoje cele zawodowe”.

dr Rafał Mroczkowski - Kierownik Studiów Podyplomowych Doradztwa Finansowego

Korzyści         

STUDIUJ PRZEZ INTERNET (ONLINE),
KORZYSTAJ Z UPUSTU
NA CZESNE

Naszym słuchaczom zapewniamy:

 • zajęcia w formie warsztatów i wykładów oparte na programie stanowiącym dobrze zbilansowany mix teorii i praktyki, wiedzy i umiejętności, zagadnień ekonomicznych i prawnych,
 • możliwość studiowania przez Internet (online) połączoną ze zniżką na czesne,
 • e-learning oparty na dostępie do materiałów dydaktycznych zamieszczanych na Portalu Edukacyjnym UG,
 • coaching doświadczonych doradców finansowych,
 • przygotowanie do egzaminów na certyfikaty dla doradców finansowych: EFG® European Financial Guide (Asystent Finansowy) i EFC® European Financial Consultant (Doradca Finansowy) organizowanych przez Europejską Federację Doradców Finansowych Polska. 

Adresaci Studiów

Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego są wspólnym projektem doświadczonych praktyków rynkowych i dydaktyków dedykowanym:

 • osobom wykonującym zawód doradcy finansowego (doradcy klienta w instytucjach finansowych) podnoszącym swoje kwalifikacje,
 • osobom dokształcającym się w celu zdobycia kwalifikacji koniecznych do wykonywania tego zawodu,
 • osobom prowadzącym lub zamierzającym prowadzić działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego,
 • a także wszelkim osobom zainteresowanym poszerzeniem wiedzy na temat rynków, instytucji i instrumentów finansowych.

Sylwetka Absolwenta

Absolwenci Studiów Podyplomowych Doradztwa Finansowego:

 • zdobędą kwalifikacje przydatne przy wykonywaniu zawodu doradcy finansowego,
 • zapoznają się z aktualnym stanem wiedzy ekonomicznej i prawnej z zakresu rynków, instytucji i instrumentów finansowych,
 • posiadać będą wiedzę i umiejętności przydatne przy rozpoznawaniu potrzeb klienta, tworzeniu indywidualnych planów finansowych oraz doboru produktów finansowych z oferty banków, zakładów ubezpieczeniowych, towarzystw emerytalnych, firm inwestycyjnych i pośrednictwa finansowego,
 • podniosą poziom miękkich umiejętności m.in. w zakresie technik sprzedaży, budowy i utrzymywania relacji z klientem,
 • poznają kulturę organizacyjną liderów na rynku firm doradztwa finansowego w Polsce.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Doradztwa Finansowego.

Potencjalni pracodawcy i stanowiska pracy

Studia Podyplomowe Doradztwa Finansowego otwierają drogą do pracy w:

 • bankach,
 • bankach hipotecznych,
 • instytucjach pośrednictwa finansowego,
 • instytucjach pośrednictwa kredytowego,  
 • towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • powszechnych towarzystwach emertytalnych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych,
 • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Studia ułatwiają także podjęcie indywidualnej działalności w zakresie pośrednictwa finansowego.

Nasi absolwenci są zatrudniani na wszelkich stanowiskach związanych z oferowaniem usług finansowych, w szczególności:

 • doradcy finansowego,
 • doradcy kredytowego,
 • doradcy ubezpieczeniowego,
 • bankiera,
 • private bankera,
 • opiekunowie klienta indywidualnego,
 • menadżera placówki bankowej,
 • menadżera zespołu sprzedażowego.

Zapisz się na Studia:  https://podyplomowi.irk.ug.edu.pl/index.web

Tryb i program Studiów | Kadra | Oferta finansowa | Rekrutacja | Kontakt