Programy studiów

Program i plan Doktoranckich Studiów Prawniczych

Kierunek: prawo

Dziedziny nauki: nauki prawne

Tryb: niestacjonarny

Czas trwania: 4 lata

I rok

Zajęcia obowiązkowe:

Ogólna metodologia nauk – 8 godzin (Prof. Oktawian Nawrot)

Metodologia badań historyczno-prawnych – 8 godzin (Prof. Tadeusz Maciejewski)

Metodologia badań dogmatyczno-prawnych – 8 godzin

Metodologia badań teoretyczno-prawnych – 8 godzin (Prof. Jerzy Zajadło)

Filozofia lub ekonomia – 30 godzin (Prof. Oktawian Nawrot/dr Przemysław Panfil))

Introduction to the English Legal Terminology – 15 godzin (Prof. Jerzy Zajadło)

Konsultacje z opiekunem naukowym – 15 godzin

Zajęcia fakultatywne:

Warsztaty: redakcja tekstu naukowego – 8 godzin (Prof. Jerzy Zajadło)

Warsztaty: metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych – 8 godzin (Prof. Jerzy Zajadło)

Ewentualnie: wykład (-y) gościnny (-e)

Praktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych – od 10 do 90 godzin

Cele: sprecyzowanie tematu pracy i przygotowanie jej koncepcji (ew. planu)

II rok

Zajęcia obowiązkowe:

Seminarium kierunkowe - współczesne problemy nauki:

1. Historii ustroju, prawa i doktryn polityczno-prawnych – 10 godzin (Prof. Tadeusz Maciejewski i Prof. Dariusz Szpoper)

2. Prawa karnego – 10 godzin (Prof. Jarosław Warylewski)

3. Prawa administracyjnego – 10 godzin (Prof. Tomasz Bąkowski)

4. Prawa konstytucyjnego – 10 godzin (Prof. Andrzej Szmyt)

Komparatystyka prawnicza – 20 godzin (Prof. Zdzisław Brodecki)

Introduction to the English Legal Terminology – 15 godzin (Prof. Jerzy Zajadło)

Konsultacje z opiekunem naukowym – 15 godzin

Zajęcia fakultatywne:

Warsztaty informatyczne: korzystanie z baz danych – 10 godzin (dr Grzegorz Wierczyński)

Warsztaty: ochrona praw własności intelektualnej w pracy naukowej – 10 godzin (dr Maciej Barczewski)

Ewentualnie: wykład (-y) gościnny (-e)

Praktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych – od 10 do 90 godzin

Cele: przygotowanie wstępnej bazy bibliograficznej rozprawy; przygotowanie rozdziału lub jego części (ewentualnie także przygotowanie opracowania do publikacji (np. artykułu, glosy, recenzji))

III rok

Zajęcia obowiązkowe:

Seminarium kierunkowe - współczesne problemy nauki:

1. Prawa cywilnego – 20 godzin (Prof. Ewa Bagińska)

2. Prawa finansowego – 10 godzin (Prof. Jolanta Gliniecka)

3. Prawa procesu karnego – 10 godzin (Prof. Wojciech Cieślak)

4. Prawa postępowania administracyjnego – 10 godzin (Prof. Mariusz Bogusz)

5. Prawa międzynarodowego – 10 godzin (Prof. Adam Wiśniewski)

6. Prawa ochrony środowiska – 10 godzin (Prof. Janina Ciechanowicz-McLean)

Konsultacje z opiekunem naukowym – 15 godzin

Zajęcia fakultatywne:

Warsztaty: logika prawnicza oraz retoryka i teoria argumentacji – 8 godzin (Prof. Oktawian Nawrot/Prof. Kamil Zeidler)

Warsztaty: ekonomiczna analiza prawa – 8 godzin (Prof. Jolanta Gliniecka)

Ewentualnie: wykład (-y) gościnny (-e)

Praktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych – od 10 do 90 godzin

Cele: przygotowanie dalszych rozdziałów (ewentualnie także przygotowanie opracowania do publikacji (np. artykułu, glosy, recenzji))

IV rok

Zajęcia obowiązkowe:

Seminarium kierunkowe - współczesne problemy nauki:

1. Prawa procesu cywilnego – 10 godzin (Prof. Anna Machnikowska)

2. Prawa handlowego – 10 godzin (Prof. Jerzy Ciszewski)

3. Prawa morskiego – 10 godzin (Prof. Wojciech Adamczak)

4. Prawa gospodarczego publicznego – 10 godzin (Prof. Andrzej Powałowski)

5. Prawa pracy – 10 godzin (Prof. Jakub Stelina)

6. Prawa europejskiego – 10 godzin (Prof. Tomasz Koncewicz)

7. Teorii i filozofii prawa oraz praw człowieka– 10 godzin (Prof. Jerzy Zajadło)

Konsultacje z opiekunem naukowym – 15 godzin

Zajęcia fakultatywne:

Ewentualnie: wykład (-y) gościnny (-e)

Praktyka:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych – od 10 do 90 godzin

Cele: zakończenie rozprawy doktorskiej i przygotowanie do obrony

 

Plany studiów na semestr letni 2017/2018

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Marzec 2014 - 09:09; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 4. luty 2019 - 09:05; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła