Przepisy i dokumenty

PODSTAWY PRAWNE


  1. Ustawa z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tj. Dz.U.2014 poz.1852 z późn.zm.)
  2. Ustawa z dnia 25 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r.  poz.572 z późn.zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września  2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
  5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych(Dz.U. z 2011r. nr 179, poz. 1065
  6. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. ze zm. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie, postepowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora  (Dz.U. z 2014r. poz. 48).
  7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2016r. po.558).

Regulamin studiów doktoranckich

Uchwała w sprawie zasad pobierania opłat za studia

Zarządzenie Rektora w sprawie obniżenia lub zwalniania z opłat za świadczone usługi edykacyjne w UG studentów i doktorantów


WZORY DOKUMENTÓWPRZYDATNE DRUKI - STUDIA DOKTORANCKIE 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. Grudzień 2015 - 17:50; osoba wprowadzająca: Łukasz Karczyński Ostatnia zmiana: środa, 5. Kwiecień 2023 - 12:19; osoba wprowadzająca: Marta Walentyn-Bukowska