Opłaty za studia

Zarządzenie nr 90/R/22 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 lipca 2022 roku
w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023, oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat


Zarządzenie nr 122/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, pobieranych od studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz w sprawie warunków i trybu zwalniania z tych opłat


Zarządzenie nr 77/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 maja 2021 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022

 

Opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych

Opłaty za kształcenie na studiach w języku obcymZarządzenie nr 58/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2020/2021


Zarządzenie nr 46/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych na studiach rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

 

Opłaty za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 52/R/18 z dnia 27 kwietnia 2018 roku

w sprawie wysokości opłat za kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019

 

Wysokość Opłat kształcenie na studiach, studiach doktoranckich oraz za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019


 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 21. luty 2014 - 13:29; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła Ostatnia zmiana: poniedziałek, 29. Sierpień 2022 - 09:16; osoba wprowadzająca: Marceli Spuła