Organizacja roku akademickiego

Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, § 11 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, § 10 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego i § 10 ust. 1 Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2023/2024:

 

      Semestr zimowy (01.10.2023 – 18.02.2024)

 03.10.2023

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2023 – 28.01.2024

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2023 – 02.01.2024

Zimowa przerwa świąteczna

15.01.2024 – 28.01.2024

Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

29.01.2024 – 11.02.2024

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

12.02.2024 – 18.02.2024

Przerwa międzysemestralna

 

      Semestr letni (19.02.2024 – 30.09.2024)

19.02.2024 – 03.03.2024

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

19.02.2024 – 16.06.2024

Zajęcia dydaktyczne

20.03.2024

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

29.03.2024 – 02.04.2024

Wiosenna przerwa świąteczna

03.06.2024 – 16.06.2024

Letnia sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

17.06.2024 – 30.06.2024

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

01.07.2024 – 30.09.2024

Przerwa wakacyjna

02.09.2024 – 15.09.2024

Letnia sesja poprawkowa

 
* W okresie od dnia 15 stycznia 2024 r. do dnia 28 stycznia 2024 r. oraz od dnia 03 czerwca 2024 r. do dnia 16 czerwca 2024 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.
 
2. Termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć ustala dziekan w  porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.
3. Wnioski o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:
 
1) 31 grudnia 2023 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2023/2024;
2) 31 sierpnia 2024 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2024/2025.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
 
 
Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 

wtorek, 12 kwietnia 2022 roku

 

Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, § 11 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, § 10 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego i § 10 ust. 1 Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2022/2023:

Semestr zimowy (01.10.2022 – 19.02.2023)*

03.10.2022

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2022 – 27.01.2023

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2022 – 01.01.2023

Zimowa przerwa świąteczna

9.01.2023 – 27.01.2023 Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych

28.01.2023 – 12.02.2023

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

13.02.2023 – 19.02.2023

Przerwa międzysemestralna

 Semestr letni (20.02.2023 – 30.09.2023)*

20.02.2023 – 05.03.2023

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

20.02.2023 – 18.06.2023

Zajęcia dydaktyczne

07.04.2023 – 11.04.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

20.03.2023

Święto Uniwersytetu Gdańskiego

19.06.2023 – 02.07.2023

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

03.07.2023 – 30.09.2023

Przerwa wakacyjna

04.09.2023 – 17.09.2023

Letnia sesja poprawkowa

* W przypadku niezrealizowania zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze – określonym w programie studiów lub programie kształcenia – przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia, wyznacza się jako dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć 21 grudnia 2022 r. i 12 stycznia 2023 r. – według planu zajęć z piątku – w semestrze zimowym.

2. Termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć ustala dziekan w porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.
 
3. Wnioski o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:
 
1) 31 grudnia 2022 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2022/2023;
2) 31 sierpnia 2023 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2023/2024.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
 
 
Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 

piątek, 9 kwietnia 2021 roku

Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2021/2022:

 

                                              Semestr zimowy (01.10.2021 – 20.02.2022)*

 04.10.2021

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2021 – 28.01.2022

Zajęcia dydaktyczne

24.12.2021 – 02.01.2022

Zimowa przerwa świąteczna

17.01.2022 – 30.01.2022

Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego**

31.01.2022 – 13.02.2022

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

14.02.2022 – 20.02.2022

Przerwa międzysemestralna

 

 

  Semestr letni (21.02.2022 – 30.09.2022)*

21.02.2022 – 06.03.2022

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

21.02.2022 – 19.06.2022

Zajęcia dydaktyczne

15.04.2022 – 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

21.03.2022

18.03.2022

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

20.06.2022 – 03.07.2022

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

04.07.2022 – 30.09.2022

Przerwa wakacyjna

05.09.2022 – 18.09.2022

Letnia sesja poprawkowa

 

 

* W przypadku niezrealizowania zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze – określonym w programie studiów lub programie kształcenia – przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia, wyznacza się jako dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć: 
1) 26 stycznia 2022 r. – w semestrze zimowym; 
2) 14, 15 lub 17 czerwca 2022 r. – w semestrze letnim.”
** W okresie od dnia 17 stycznia 2022 r. do dnia 30 stycznia 2022 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem: 
1) zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów; 
2) uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie; 
3) uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w  sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

 

2. Termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć ustala dziekan w  porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.
 
3. Wnioski o wznowienie studiów albo o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:
1) 31 grudnia 2021 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022; 
2) 31 sierpnia 2022 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2022/2023. 
 
Dziekan określając terminy składania wniosków o wznowienie studiów, na podstawie §  58  ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględnia terminy wskazane w zdaniu pierwszym.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
Zarządzenie nr 113/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2020 roku
 
zmieniające zarządzenie nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021
Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 

środa, 30 września 2020 roku

 

Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, § 11 ust. 2 Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, § 10 ust. 1 Regulaminu Szkół Doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego i § 10 ust. 1 Regulaminu Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 1 ust. 1, tabela, otrzymuje brzmienie:

„Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)

 01.10.2020

Inauguracja roku akademickiego

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

18.01.2021 – 31.01.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna w trakcie zajęć dydaktycznych semestru zimowego*

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć dydaktycznych

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

 Semestr letni (22.02.2021 – 30.09.2021)**

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa w trakcie zajęć dydaktycznych semestru letniego

22.02.2021 – 13.06.2021

Zajęcia dydaktyczne

02.04.2021 – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

Zarządzenie nr 34/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie nr 36/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

14.06.2021 – 27.06.2021

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

28.06.2021 – 30.09.2021

Przerwa wakacyjna

06.09.2021 – 19.09.2021

Letnia sesja poprawkowa

 

* W okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. egzaminy i zaliczenia mogą być przeprowadzane w trakcie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem:

  1. zrealizowania do dnia planowanego egzaminu lub zaliczenia w całości treści programowych danego przedmiotu określonych w programie studiów;
  2. uzyskania przez osobę przeprowadzającą egzamin lub zaliczenie zgody dziekana na przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia w tym okresie;
  3. uzyskania pozytywnej opinii wydziałowej rady samorządu studentów albo wydziałowej rady doktorantów w sprawie przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia w tym okresie.

** 26 i 29 stycznia 2020 r. wyznacza się jako dni do odpracowania zajęć przypadających odpowiednio w dniach 11 listopada 2020 r. i 06 stycznia 2021 r., a 09 czerwca 2021 r. wyznacza się do realizacji zajęć dydaktycznych przypadających w semestrze letnim w poniedziałki wolne od zajęć.”

  1.  w § 1, po ust. 2, dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Wnioski: o wznowienie studiów, o przeniesienie na inną uczelnię albo o przeniesienie z innej uczelni do Uniwersytetu Gdańskiego składa się do dnia:

  1. 31 grudnia 2020 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021;
  2. 31 sierpnia 2021 r. – w przypadku wniosków dotyczących rozpoczęcia kształcenia od semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.

Dziekan określając terminy składania wniosków o wznowienie studiów, na podstawie § 58 ust. 2 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego, uwzględnia terminy wskazane w zdaniu pierwszym.”

 

 

Zarządzenie nr 36/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 3 kwietnia 2020 roku
w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: piątek, 3 kwietnia 2020 roku
Na podstawie § 123 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.) w zw. z § 8 ust. 1 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

§ 1.
1.Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2020/2021:

Semestr zimowy (01.10.2020 – 21.02.2021)*

1.10.2020

Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021

01.10.2020 – 31.01.2021

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2020 – 03.01.2021

Zimowa przerwa świąteczna

01.02.2021 – 14.02.2021

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

15.02.2021 – 21.02.2021

Przerwa międzysemestralna

22.02.2021 – 07.03.2021

Zimowa sesja poprawkowa

Semestr letni (22.02.2021 – 30.09.2021)*

22.02.2021 – 13.06.2021

Zajęcia dydaktyczne

02.04.2021 – 06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

19.03.2021

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – dzień rektorski

14.06.2021 – 27.06.2021

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

28.06.2021 – 30.09.2021

Wakacje letnie

06.09.2021 – 19.09.2021

Letnia sesja poprawkowa

 * dni 26 i 29 stycznia 2021 r. wyznacza się do odpracowania zajęć przypadających w dniach 11 listopada 2020 r. i 06 stycznia 2021 r., a dzień 09 czerwca 2021 r. do odpracowania zajęć poniedziałkowych z semestru letniego.

Termin odpracowania zajęć przypadających w dniu dziekańskim innym niż dzień rektorski ustala dziekan. Jeżeli zajęcia przypadające w dniu dziekańskim są prowadzone przez nauczycieli akademickich z innego wydziału lub jednostki ogólnouczelnianej, termin odpracowania zajęć ustala dziekan w porozumieniu z dziekanem tego innego wydziału lub dyrektorem tej jednostki.
 
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Zarządzenie nr 55/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 czerwca 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 37/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) w zw. z § 7 ust. 2  Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego (t.j. załącznik do uchwały nr 19/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Studiów Uniwersytetu Gdańskiego), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 37/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020, § 1. otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2019/2020:

Semestr zimowy (01.10.2019 -16.02.2020)

30.09.2019

Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020

01.10.2019 – 27.01.2020

Zajęcia dydaktyczne

23.12.2019 - 06.01.2020

Zimowa przerwa świąteczna

28.01.2020 - 09.02.2020

Zimowa sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć

10.02.2020 - 16.02.2020

Przerwa międzysemestralna

17.02.2020 – 01.03.2020

Zimowa sesja poprawkowa

Semestr letni (17.02.2020 - 30.09.2020)

17.02.2020 - 05.06.2020 **

Zajęcia dydaktyczne

10.04.2020 - 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

20.03.2020

Obchody Jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego – Dzień Rektorski

06.06.2020 - 30.06.2020

Letnia sesja egzaminacyjna z wyłączeniem zajęć***

20.06.2020 - 30.09.2020

Wakacje letnie

01.09.2020 - 13.09.2020

Letnia sesja poprawkowa

** Planując zajęcia w semestrze letnim należy uwzględnić wymóg zaplanowania realizacji zajęć przypadających na 15 piątków. Dni 3-4.06.2020 r. wyznacza się do realizacji zajęć przypadających w piątki wolne od zajęć.

      *** termin złożenia wniosków o wznowienie studiów oraz zmianę uczelni upływa 1 wrzesnia 2020 roku.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 22. luty 2014 - 08:22; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: poniedziałek, 24. Lipiec 2023 - 12:24; osoba wprowadzająca: Anna Okoń