MODUŁY dla Criminology and Criminal Justice I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2021/2022)

Logotyp

Planned MODULES for the 2021/2022 academic year

(Planowane MODUŁY w roku akademickim 2021/2022)
 
 

PLANNED MODULES 1  - 2021/2022

WINTER SEMESTER (SEMESTR  ZIMOWY)

 
 

MODUŁ EGZEKWOWANIE PRAWA KARNEGO

URUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Probation Officers’ Job Methods
(Metody pracy kuratorów sądowych)
15
2. Prison Live Sociology (Socjologia życia więziennego) 15
 

MODUŁ HISTORIA PRZESTĘPCZOŚCI

NIEURUCHOMIONE
dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

 

 

Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. History of penal law and procedure (Historia prawa i procesu karnego) 15
2. History of crime (Historia przestępczości) 15
 

 

PLANNED MODULES 2  - 2021/2022

SUMMER SEMESTER (SEMESTR  LETNI)

 
 

MODUŁ PRAWNOPORÓWNAWCZY

URUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 7/12/2021

Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Chinese Criminal Law (Chińskie prawo karne) 15
2. Anglo-american criminal law and process (Anglo-amerykańskie prawo karne i proces) 15
 

MODUŁ HISTORIA PRZESTĘPCZOŚCI

URUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 7/12/2021

Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. History of penal law and procedure (Historia prawa i procesu karnego) 15
2. History of crime (Historia przestępczości) 15
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 27. Kwiecień 2021 - 11:29; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Grudzień 2021 - 09:20; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski