MODUŁY dla Criminology and Criminal Justice I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2020/2021)

 

Logotyp

Planned MODULES for the 2020/2021 academic year

 
 
(Planowane MODUŁY w roku akademickim 2020/2021)
 

PLANNED MODULES 1  - 2020/2021

WINTER SEMESTER (SEMESTR  ZIMOWY)

 
 
MODUŁ EGZEKWOWANIE PRAWA KARNEGO
Lp. Przedmiot Ilość godzin
1.  Probation Officers’ Job Methods
(Metody pracy kuratorów sądowych)
15
2. Prison Live Sociology (Socjologia życia więziennego) 15
 
MODUŁ HISTORIA PRZESTĘPCZOŚCI
Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. History of penal law and procedure (Historia prawa i procesu karnego) 15
2. History of crime (Historia przestępczości) 15
 

 

 

PLANNED MODULES 2  - 2020/2021

SUMMER SEMESTER (SEMESTR  LETNI)

 
 
MODUŁ PRAWNOPORÓWNAWCZY
Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Chinese Criminal Law (Chińskie prawo karne) 15
2. Anglo-american criminal law and process (Anglo-amerykańskie prawo karne i proces) 15
 
MODUŁ HISTORIA PRZESTĘPCZOŚCI
Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. History of penal law and procedure (Historia prawa i procesu karnego) 15
2. History of crime (Historia przestępczości) 15
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 29. Lipiec 2020 - 09:39; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: wtorek, 1. Wrzesień 2020 - 11:28; osoba wprowadzająca: Anna Okoń