Planowane seminaria oraz proseminaria na rok akademicki 2018/2019

Planowane SEM oraz PROSEM na rok akademicki 2018/2019
 
Osada zajęć SEM i PROSEM może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
 
ADMINISTRACJA
I stopnia stacjonarna
rok akademicki 2018/2019
III rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Informatyzacja administracji
lic
30
2
 
planowane
2.
Międzynarodowe prawo praw człowieka w codziennym funkcjonowaniu administracji rządowej i pozarządowej
lic
30
2
 
planowane
3.
Prawo gospodarcze publiczne
lic
30
2
 
planowane
4.
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
lic
30
2
 
planowane
5.
System zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego
lic
30
2
 
planowane
6.
Administracyjno-prawne aspekty ścigania karnego
lic
30
2
 
planowane
7.
Finanse publiczne i prawo finansowe
lic
30
2
 
planowane
8.
Finanse publiczne i prawo finansowe
lic
30
2
 
planowane
9.
Morski wymiar sprawiedliwości
lic
30
2
 
planowane
10.
Postępowanie cywilne
lic
30
2
 
planowane
11.
Prawa człowieka i organy ochrony prawnej
lic
30
2
 
planowane
12.
Prawa pacjenta i zdrowie publiczne
lic
30
2
 
planowane
13.
Prawo gospodarcze publiczne
lic
30
2
 
planowane
14.
Prawo i administracja w turystyce i rekreacji
lic
30
2
 
planowane
15.
Prawo i postępowanie administracyjne
lic
30
2
 
planowane
16.
Prawo karne
lic
30
2
 
planowane
17.
Prawo karne
lic
30
2
 
planowane
18.
Prawo konstytucyjne
lic
30
2
 
planowane
19.
Prawo konstytucyjne
lic
30
2
 
planowane
20.
Prawo międzynarodowe publiczne i międzynarodowa ochrona praw człowieka
lic
30
2
 
planowane
21.
Prawo nieruchomości
lic
30
2
 
planowane
22.
Prawo ochrony przyrody
lic
30
2
 
planowane
23.
Prawo ochrony środowiska
lic
30
2
 
planowane
24.
Prawo ochrony własności intelektualnej
lic
30
2
 
planowane
25.
Prawo pracy
lic
30
2
 
planowane
26.
Prawo prywatne w ujęciu prawnoporównawczym
lic
30
2
 
planowane
27.
Prawo spółek
lic
30
2
 
planowane
28.
Prawo UE
lic
30
2
 
planowane
29.
Rozwój i koncepcje rozwoju administracji
lic
30
2
 
planowane
30.
Teoria państwa i ustrój samorządu terytorialnego
lic
30
2
 
planowane
 
 
ADMINISTRACJA
II stopnia stacjonarna
rok akademicki 2018/2019
I rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Ekoprawo
mgr
30
4
 
planowane
2.
Prawo finansowe
mgr
30
4
 
planowane
3.
Informatyzacja administracji
mgr
30
4
 
planowane
4.
Podstawy postępowania cywilnego
mgr
30
4
 
planowane
5.
Postępowanie administracyne i sądowoadministracyjne
mgr
30
4
 
planowane
6.
Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji.
mgr
30
4
 
planowane
7.
Prawo i postępowanie administracyjne
mgr
30
4
 
planowane
8.
Prawo karne
mgr
30
4
 
planowane
9.
Prawo konkurencji
mgr
30
4
 
planowane
10.
Prawo konstytucyjne
mgr
30
4
 
planowane
11.
Prawo konstytucyjne
mgr
30
4
 
planowane
12.
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
mgr
30
4
 
planowane
13.
Prawo międzynarodowe publiczne i międzynarodowa ochrona praw człowieka
mgr
30
4
 
planowane
14.
Prawo morskie
mgr
30
4
 
planowane
15.
Prawo pracy
mgr
30
4
 
planowane
16.
Prawo pracy
mgr
30
4
 
planowane
17.
Prawo własności intelektualnej
mgr
30
4
 
planowane
18.
Teoria i filozofia prawa
mgr
30
4
 
planowane
19. dr hab. Michał Gałędek Historia administracji i myśli administracyjnej mog 30 4   planowane
 
 
ADMINISTRACJA
I stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2018/2019
III rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Informatyzacja administracji
lic
15
2
 
planowane
2.
Międzynarodowe prawo praw człowieka w codziennym funkcjonowaniu administracji rządowej i pozarządowej
lic
15
2
 
planowane
3.
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
lic
15
2
 
planowane
4.
Administracyjno-prawne aspekty ścigania karnego
lic
15
2
 
planowane
5.
Finanse publiczne i prawo finansowe
lic
15
2
 
planowane
6.
Finanse publiczne i prawo finansowe
lic
15
2
 
planowane
7.
Morski wymiar sprawiedliwości
lic
15
2
 
planowane
8.
Postępowanie administracyne i sądowoadministracyjne
lic
15
2
 
planowane
9.
Postępowanie cywilne
lic
15
2
 
planowane
10.
Prawa człowieka i organy ochrony prawnej
lic
15
2
 
planowane
11.
Prawo europejskie i porównawcze
lic
15
2
 
planowane
12.
Prawo gospodarcze publiczne
lic
15
2
 
planowane
13.
Prawo i administracja w turystyce i rekreacji
lic
15
2
 
planowane
14.
Prawo i postępowanie administracyjne
lic
15
2
 
planowane
15.
Prawo karne
lic
15
2
 
planowane
16.
Prawo konstytucyjne
lic
15
2
 
planowane
17.
Prawo nieruchomości
lic
15
2
 
planowane
18.
Prawo ochrony przyrody
lic
15
2
 
planowane
19.
Prawo ochrony środowiska
lic
15
2
 
planowane
20.
Prawo pracy
lic
15
2
 
planowane
21.
Prawo prywatne w ujęciu prawnoporównawczym
lic
15
2
 
planowane
22.
Prawo spółek
lic
15
2
 
planowane
23.
Rozwój i koncepcje rozwoju administracji
lic
15
2
 
planowane
 
 
ADMINISTRACJA
II stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2018/2019
I rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Ekoprawo
mgr
25
4
 
planowane
2.
Informatyzacja administracji
mgr
25
4
 
planowane
3.
Postępowanie administracyne i sądowoadministracyjne
mgr
25
4
 
planowane
4.
Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji.
mgr
25
4
 
planowane
5.
Prawo europejskie i porównawcze
mgr
25
4
 
planowane
6.
Prawo finansowe
mgr
25
4
 
planowane
7.
Prawo konkurencji
mgr
25
4
 
planowane
8.
Prawo konstytucyjne
mgr
25
4
 
planowane
9.
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
mgr
25
4
 
planowane
10.
Prawo międzynarodowe publiczne i międzynarodowa ochrona praw człowieka
mgr
25
4
 
planowane
11.
Prawo morskie
mgr
25
4
 
planowane
12.
Prawo pracy
mgr
25
4
 
planowane
13.
Prawo własności intelektualnej
mgr
25
4
 
planowane
14. dr hab. Michał Gałędek Historia administracji i myśli administracyjnej mgr 25 4   planowane
 
 
EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION
I stopnia stacjonarna

rok akademicki 2018/2019

III rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
European Business Law (Europejskie prawo gospodarcze)
lic
30
2
 
planowane
2.
Financial Law (Prawo finansowe)
lic
30
2
 
planowane
3.
International Law (Prawo międzynarodowe)
lic
30
2
 
planowane
4.
Business Law (Prawo biznesu)
lic
30
2
 
planowane
5.
Economic Law and Environmental Protection (Gospodarcze prawo środowiska)
lic
30
2
 
planowane
6.
European Union Law (Prawo europejskie)
lic
30
2
 
planowane
7.
Legal systems and cultures (Systemy i kultury prawne)
lic
30
2
 
planowane
6. dr Justyna Nawrot
Maritime Law (Prawo morskie)
lic 30 2   planowane
 
 
EUROPEAN AND INTERNATIONAL BUSINESS LAW
II stopnia niestacjonarne

rok akademicki 2018/2019

II rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Ecolaw (Ekoprawo)
mgr
15
2
 
planowane
2.
European Business Law (Europejskie prawo gospodarcze)
mgr
15
2
 
planowane
3.
Maritime Law (Prawo morskie)
mgr
15
2
 
planowane
4. dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG International Law (Prawo międzynarodowe) mgr 15 2   planowane
5. dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG International Law (Prawo międzynarodowe) mgr 15 2   planowane
 
 
KRYMINOLOGIA
I stopnia stacjonarna
rok akademicki 2018/2019
III rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
lic
30
2
 
planowane
2.
Przestępczość ubezpieczeniowa
lic
30
2
 
planowane
3.
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej
lic
30
2
 
planowane
4.
Kryminalistyka
lic
30
2
 
planowane
5.
Kryminologia
lic
30
2
 
planowane
6.
Kryminologia przestępczości międzynarodowej
lic
30
2
 
planowane
7.
Kryminologiczne aspekty ścigania karnego
lic
30
2
 
planowane
8.
Postępowanie karne
lic
30
2
 
planowane
9. dr Anna Podolska
Prawa człowieka i organy ochrony prawnej
lic 30 2   planowane
10.
Prawa człowieka w prawie karnym
lic
30
2
 
planowane
11.
Prawo karne
lic
30
2
 
planowane
12.
Przestępstwa na morzu
lic
30
2
 
planowane
13. dr hab. Mieczysław Ciosek Psychologia penitencjarna lic 30 2   planowane
 
 
KRYMINOLOGIA - specjalność kryminalistyczna
II stopnia stacjonarna
rok akademicki 2018/2019
I rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
Etiologia przestępczości przeciwko środowisku
mgr
30
3
 
planowane
2.
prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska
Psychologiczna i psychopatologiczna analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka)
mgr
30
3
 
planowane
3.
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
Kryminologia mgr 30 30   planowane
4.
dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG
Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii.
mgr
30
3
 
planowane
5.
dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG
Prawo dowodowe
mgr
30
3
 
planowane
6.
dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
mgr
30
3
 
planowane
7.
dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej
mgr
30
3
 
planowane
 
 
KRYMINOLOGIA - specjalność kryminologiczna
II stopnia stacjonarna
rok akademicki 2018/2019
I rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
Kryminologia
mgr
30
3
 
planowane
2.
dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG
Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii.
mgr
30
3
 
planowane
3.
dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
mgr
30
3
 
planowane
4.
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG
Prawo morskie
mgr
30
3
 
planowane
5.
dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej
mgr
30
3
 
planowane
 
 
KRYMINOLOGIA
I stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2018/2019
III rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
lic
15
2
 
planowane
2.
Przestępczość ubezpieczeniowa
lic
15
2
 
planowane
3.
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej
lic
15
2
 
planowane
4.
Filozofia nauk penalnych
lic
15
2
 
planowane
5.
Kryminalistyka
lic
15
2
 
planowane
6.
Kryminologia
lic
15
2
 
planowane
7.
Postępowanie karne
lic
15
2
 
planowane
8.
Postępowanie karne
lic
15
2
 
planowane
9.
Postępowanie karne
lic
15
2
 
planowane
10.
Prawa człowieka i organy ochrony prawnej
lic
15
2
 
planowane
11.
Prawo karne
lic
15
2
 
planowane
12.
Prawo karne w prawie ochrony własności intelektualnej
lic
15
2
 
planowane
13.
Przestępstwa na morzu
lic
15
2
 
planowane
14.
Teoretyczno-prawne problemy kryminologii
lic
15
2
 
planowane
15.
Zasady odpowiedzialności karnej w polskim prawie karnym
lic
15
2
 
planowane
16. dr hab. Mieczysław Ciosek Psychologia penitencjarna lic 15 2   planowane
 
 
 
KRYMINOLOGIA - specjalność kryminalistyczna
II stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2018/2019
I rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean
Etiologia przestępczości przeciwko środowisku
mgr
20
3
 
planowane
2.
prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka
Kryminogenne zachowania podatników
mgr
20
3
 
planowane
3. prof. zw. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska Psychologiczna i psychopatologiczna analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) mgr 20 3  
planowane
4.
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
Kryminologia
mgr
20
3
 
planowane
5.
dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG
Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii.
mgr
20
3
 
planowane
6.
dr hab. Katarzyna Łasak
Prawnomiędzynarodowe aspekty kryminologii
mgr
20
3
 
planowane
7.
dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG
Prawo dowodowe
mgr
20
3
 
planowane
8.
dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
mgr
20
3
 
planowane
9.
dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej
mgr
20
3
 
planowane
 
 
KRYMINOLOGIA - specjalność kryminologiczna
II stopnia niestacjonarna
rok akademicki 2018/2019
I rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
Kryminologia
mgr
20
3
 
planowane
2.
dr hab. Katarzyna Łasak
Ochrona praw człowieka w zawodzie kryminologa
mgr
20
3
 
planowane
3.
dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG
Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii.
mgr
20
3
 
planowane
4.
dr hab. Andrzej Powałowski, prof. UG
Prawo działalności gospodarczej
mgr
20
3
 
planowane
5.
dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
mgr
20
3
 
planowane
6.
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG
Prawo morskie
mgr
20
3
 
planowane
7.
dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej
mgr
20
3
 
planowane
 
 
PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
I stopnia stacjonarne
rok akademicki 2018/2019
II rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Prawo podatkowe
lic
30
3
 
planowane
2.
Prawo samorządowe
lic
30
3
 
planowane
3.
Podatkowe aspekty funkcjonowania jednostek sektora publicznego i prywatnego
lic
30
3
 
planowane
4.
Zarządzanie ryzykiem podatkowym
lic
30
3
 
planowane

 

PRAWO
jednolite stacjonarne+niestacjonarne (wieczorowe)
rok akademicki 2018/2019
IV rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Proseminarium I
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Filozofia prawa (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
2.
Historia państwa, prawa i doktryn polityczno-prawnych (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
3.
Prawne aspekty przestępstw przeciwko środowisku (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
4.
Prawo cywilne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
5.
Prawo karne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
6.
dr Maciej Nyka
Bioprawo (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
7.
Filozofia prawa/kultura i prawo (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
8.
Ochrona praw człowieka. Etyka prawnicza proseminarium I
mgr
30
1
 
planowane
9.
Postępowanie administracyne i sądowoadministracyjne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
10.
Postępowanie cywilne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
11.
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
12.
Prawo handlowe i prywatne międzynarodowe (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
13.
Prawo karne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
14.
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
15.
Prawo morskie (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
16.
Prawo pracy (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
17.
Prawo pracy (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
18.
Prawo rodzinne i spadkowe (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
19.
Prawo ubezpieczeniowe (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
20.
Prawo własności intelektualnej (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
21.
Redagowanie i ogłaszanie prawa (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
22.
Rzymskie prawo publiczne i prywatne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
23.
Prawo europejskie i porównawcze (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
24.
Prawo finansowe (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
25.
Prawo karne procesowe (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
26.
Prawo karne procesowe (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
27.
Prawo konstytucyjne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
28.
Prawo konstytucyjne (proseminarium I)
mgr
30
1
 
planowane
IV rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Proseminarium II
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Filozofia prawa (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
2.
Globalne prawo środowiska (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
3.
Historia państwa, prawa i doktryn polityczno-prawnych (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
4.
Prawo cywilne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
5.
Prawo karne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
6.
Prawo pracy (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
7.
prof. dr hab. Jerzy Zajadło
Bioprawo (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
8.
Filozofia prawa/kultura i prawo (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
9.
Ochrona praw człowieka. Etyka prawnicza proseminarium II
mgr
30
1
 
planowane
10.
Postępowanie cywilne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
11.
Prawo administracyjne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
12.
Prawo finansowe (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
13.
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
14.
Prawo handlowe (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
15.
Prawo karne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
16.
Prawo karne procesowe (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
17.
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
18.
Prawo morskie (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
19.
Prawo pracy (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
20.
Prawo rodzinne i spadkowe (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
21.
Prawo ubezpieczeniowe (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
22.
Prawo własności intelektualnej (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
23.
Redagowanie i ogłaszanie prawa (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
24.
Rzymskie prawo publiczne i prywatne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
25.
Prawo europejskie i porównawcze (proseminarium II)
mgr
30
1
 
planowane
V rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Ekoprawo
mgr
30
2
 
planowane
2.
Filozofia prawa
mgr
30
2
 
planowane
3.
Prawo cywilne
mgr
30
2
 
planowane
4.
Prawo karne
mgr
30
2
 
planowane
5.
Prawo pracy
mgr
30
2
 
planowane
6.
Wstęp do prawa sądowego i ustroju państwa
mgr
30
2
 
planowane
7.
Bioprawo
mgr
30
2
 
planowane
8.
Filozofia prawa/kultura i prawo
mgr
30
2
 
planowane
9.
Podstawy postępowania cywilnego
mgr
30
2
 
planowane
10.
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
mgr
30
2
 
planowane
11.
Prawo administracyjne
mgr
30
2
 
planowane
12.
Prawo cywilne i ubezpieczeniowe
mgr
30
2
 
planowane
13.
Prawo finansowe
mgr
30
2
 
planowane
14.
Prawo gospodarcze publiczne
mgr
30
2
 
planowane
15.
Prawo gospodarcze publiczne
mgr
30
2
 
planowane
16.
Prawo handlowe
mgr
30
2
 
planowane
17.
Prawo handlowe i prywatne międzynarodowe
mgr
30
2
 
planowane
18.
Prawo karne
mgr
30
2
 
planowane
19.
Prawo karne procesowe
mgr
30
2
 
planowane
20.
Prawo konstytucyjne
mgr
30
2
 
planowane
21.
Prawo konstytucyjne
mgr
30
2
 
planowane
22.
Prawo konstytucyjne
mgr
30
2
 
planowane
23.
Prawo międzynarodowe publiczne
mgr
30
2
 
planowane
24.
Prawo międzynarodowe publiczne
mgr
30
2
 
planowane
25.
Prawo międzynarodowe publiczne i międzynarodowa ochrona praw człowieka
mgr
30
2
 
planowane
26.
Prawo morskie
mgr
30
2
 
planowane
27.
Prawo pracy
mgr
30
2
 
planowane
28.
Prawo pracy
mgr
30
2
 
planowane
29.
Prawo pracy
mgr
30
2
 
planowane
30.
Prawo własności intelektualnej
mgr
30
2
 
planowane
31.
Redagowanie i ogłaszanie prawa
mgr
30
2
 
planowane
32.
Rzymskie prawo publiczne i prywatne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie
mgr
30
2
 
planowane
33. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Etyka prawnicza mgr 30 2   planowane

 

PRAWO
jednolite niestacjonarne
rok akademicki 2018/2019
IV rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Proseminarium I
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Filozofia prawa (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
2.
Historia państwa, prawa i doktryn polityczno-prawnych (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
3.
Prawne aspekty przestępstw przeciwko środowisku (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
4.
dr Maciej Nyka
Bioprawo (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
5.
Ochrona praw człowieka. Etyka prawnicza proseminarium I
mgr
10
1
 
planowane
6.
Prawo cywilne (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
7.
Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
8.
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
9.
Prawo karne (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
10.
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
11.
Prawo morskie (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
12.
Prawo pracy (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
13.
Prawo pracy (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
14.
Prawo własności intelektualnej (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
15.
Redagowanie i ogłaszanie prawa (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
16.
Rzymskie prawo publiczne i prywatne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
17.
Postępowanie cywilne (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
18.
Prawo europejskie i porównawcze (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
19.
Prawo finansowe (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
20.
Prawo karne procesowe (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
21.
Prawo karne procesowe (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
22.
Prawo konstytucyjne (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
23.
Prawo konstytucyjne (proseminarium I)
mgr
10
1
 
planowane
IV rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Proseminarium II
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Filozofia prawa (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
2.
Globalne prawo środowiska (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
3.
Wstęp do prawa sądowego i ustroju państwa i doktryn polityczno - prawnych (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
4.
prof. dr hab. Jerzy Zajadło
Bioprawo (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
5.
Ochrona praw człowieka. Etyka prawnicza proseminarium II
mgr
10
1
 
planowane
6.
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
7.
Prawo administracyjne (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
8.
Prawo europejskie i porównawcze (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
9.
Prawo finansowe (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
10.
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
11.
Prawo handlowe (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
12.
Prawo karne (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
13.
Prawo karne procesowe (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
14.
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
15.
Prawo morskie (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
16.
Prawo pracy (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
17.
Prawo pracy (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
18.
Prawo własności intelektualnej (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
19.
Redagowanie i ogłaszanie prawa (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
20.
Rzymskie prawo publiczne i prywatne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium II)
mgr
10
1
 
planowane
V rok, semestr zimowy
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1.
Ekoprawo
mgr
25
2
 
planowane
2.
Filozofia prawa
mgr
25
2
 
planowane
3.
Wstęp do prawa sądowego i ustroju państwa
mgr
25
2
 
planowane
4.
Bioprawo
mgr
25
2
 
planowane
5.
Piercing the veil of a state. O Sądach. Prawach podmiotowych i procedurach
mgr
25
2
 
planowane
6.
Podstawy postępowania cywilnego
mgr
25
2
 
planowane
7.
Postępowanie administracyne i sądowoadministracyjne
mgr
25
2
 
planowane
8.
Prawo cywilne
mgr
25
2
 
planowane
9.
Prawo cywilne i ubezpieczeniowe
mgr
25
2
 
planowane
10.
Prawo finansowe
mgr
25
2
 
planowane
11.
Prawo gospodarcze publiczne
mgr
25
2
 
planowane
12.
Prawo handlowe
mgr
25
2
 
planowane
13.
Prawo karne
mgr
25
2
 
planowane
14.
Prawo karne procesowe
mgr
25
2
 
planowane
15.
Prawo konstytucyjne
mgr
25
2
 
planowane
16.
Prawo konstytucyjne
mgr
25
2
 
planowane
17.
Prawo konstytucyjne
mgr
25
2
 
planowane
18.
Prawo międzynarodowe publiczne
mgr
25
2
 
planowane
19.
Prawo międzynarodowe publiczne i międzynarodowa ochrona praw człowieka
mgr
25
2
 
planowane
20.
Prawo morskie
mgr
25
2
 
planowane
21.
Prawo pracy
mgr
25
2
 
planowane
22.
Prawo pracy
mgr
25
2
 
planowane
23.
Prawo rodzinne i spadkowe
mgr
25
2
 
planowane
24.
Prawo własności intelektualnej
mgr
25
2
 
planowane
25.
Redagowanie i ogłaszanie prawa
mgr
25
2
 
planowane
26.
Rzymskie prawo publiczne i prywatne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (seminarium)
mgr
25
2
 
planowane

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE
II stopnia niestacjonarne
rok akademicki 2018/2019
II rok, semestr letni
LP
Wykładowca
Seminarium
Typ
Ilość Godz.
Trwa (sem)
Limit
Stan
1. prof. dr hab. Andrzej Powałowski Prawo gospodarcze publiczne mgr 15 2   planowane
2.
dr hab. Macuiej Barczewski, prof. UG
Prawo własności intelektualne
mgr
15
2
 
planowane
3.
dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG Informatyzacja administracji
mgr
15
2
 
planowane
4.
dr hab.Mariusz Bogusz, prof. UG Prawo i postępowanie administracyjne
mgr
15
2
 
planowane
5.
dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe
mgr
15
2
 
planowane
6.
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie w biznesie
mgr
15
2
 
planowane
7.
dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG Prawo ochrony dziedzictwa kultury
mgr
15
2
 
planowane
8. dr hab. Michał Gałędek Historia administracji i myśli administracyjnej mgr 15 2   planowane
 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 21. Maj 2018 - 07:08; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: wtorek, 28. Maj 2019 - 19:49; osoba wprowadzająca: Anna Okoń