Planowane seminaria oraz proseminaria na rok akademicki 2019/2020

Planowane SEM oraz PROSEM na rok akademicki 2019/2020
 
Obsada zajęć SEM i PROSEM może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
LIMIT przyjęć na seminaria 6 osób.
 
HARMONOGRAM ZAPISÓW:

od 17/06/2019; godz.: 21:00*

do 30/06/2019; godz.: 20:00

zapis na:
Administracja I stopnia stacjonarna SEM
Administracja I stopnia niestacjonarna SEM
Prawo jednolite stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe) SEM
 

od 18/06/2019; godz.: 21:00*

do 30/06/2019; godz.: 20:00

 

zapis na:
Kryminologia I stopnia stacjonarna SEM
Kryminologia I stopnia niestacjonarna SEM
European Business Administration I stopnia stacjonarna SEM
Prawo jednolite niestacjonarne SEM

od 17/06/2019; godz.: 20:00*

do 30/06/2019; godz.: 20:00

zapis na:
Prawo jednolite stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe) PROSEM I
 

od 18/06/2019; godz.: 20:00*

do 30/06/2019; godz.: 20:00

 

zapis na:
Prawo jednolite niestacjonarne PROSEM I
* zapisy odbywają się na portalu studenta: https://ps.ug.edu.pl:8443/login.web
 
 
ADMINISTRACJA I stopnia stacjonarna
rok akad. 2019/2020 (pdf)
III rok, semestr zimowy/letni, 30 godzin/30 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. dr Łukasz Cora Administracyjno-prawne aspekty ścigania karnego
2.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Marta Zbucka Etyka w biznesie
3.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Tomasz Sowiński Finanse publiczne i prawo finansowe
4.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Rafał Mroczkowski Finanse publiczne i prawo finansowe
5.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Informatyzacja administracji
6.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Agnieszka Gajda Konstytucyjny system organów państwowych
7.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Katarzyna Łasak Międzynarodowe prawo praw człowieka w codziennym funkcjonowaniu administracji rządowej i pozarządowej
8.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot Morski wymiar sprawiedliwości
9.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Michał Miłosz Postępowanie administracyjne i elektroniczna administracja
10.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Dominika Mróz-Szarmach Postępowanie cywilne w pracy pracownika administracji
11.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach o rozwód i separację
12.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Krzysztof Stasiak Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich
13. dr Anna Podolska Prawa człowieka i organy ochrony prawnej
14. dr Tomasz Widłak Prawa pacjenta i zdrowie publiczne
15.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Prawo gospodarcze publiczne
16.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Prawo i administracja w turystyce i rekreacji
17. dr Dominika Tykwińska-Rutkowska Prawo i postępowanie administracyjne
18. dr Paweł Petasz Prawo karne
19. dr Tomasz Snarski Prawo karne
20. dr Anna Rytel-Warzocha Prawo konstytucyjne
21.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
22.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Paulina Zajadło-Węglarz Prawo międzynarodowe publiczne i międzynarodowa ochrona praw człowieka
23.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Beata Kowalczyk Prawo nieruchomości
24.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska Prawo ochrony przyrody
25.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Maciej Nyka Prawo ochrony środowiska
26.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Ewelina Kowalska Prawo ochrony własności intelektualnej 
27.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Maciej Łaga Prawo pracy
28.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Klimaszewska Prawo prywatne w ujęciu prawnoporównawczym
29.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Arkadiusz Wowerka Prawo spółek
30. dr Olga Śniadach Prawo Unii Europejskiej
31. dr Tomasz Kanty Procedura karna i prawo karne
32.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Rozwój i koncepecje rozwoju administracji
33.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Jacek Wałdoch Samorząd terytorialny w dziejach Polski
34.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Hanna Wolska System zamówień publicznych
35.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

prof. dr hab. Andrzej Powałowski System zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego
36.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Niesiołowski Teoria państwa i ustrój samorządu terytorialnego
37.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Ubezpieczenia
38.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Katarzyna Łasak Wpływ prawa międzynarodowego na rozwój prawa administracyjnego i procedury administracyjnej

 

ADMINISTRACJA II stopnia stacjonarna
rok akad. 2019/2020 (pdf)
I rok - II rok, semestr zimowy/letni, 30 godzin/30 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Administracja publiczna i ochrona środowiska
2. dr hab. Diana Trzcińska Administracyjne prawo ochrony środowiska
3. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Historia administracji i myśli administracyjnej
4. dr hab. Anna Machnikowska Podstawy postępowania cywilnego
5. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne
6. dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach spadkowych 
7. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji.
8. prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka Prawo finansowe
9. dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG Prawo i postępowanie administracyjne

10.

dec. Kierownika Katedry prof. zw dr hab. J. Warylewskiego

- zajęcia wycofane z oferty

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Prawo karne
11. dr hab. Jacek Potulski Prawo karne
12. dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Prawo konkurencji
12. prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska Prawo medyczne
14. dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
15. dr hab. Katarzyna Łasak Prawo międzynarodowe publiczne i międzynarodowa ochrona praw człowieka
16. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie 
17. dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo pracy
18. dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG Prawo własności intelektualnej
19. dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG Teoria i filozofia prawa
20. dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Zadania administracji publicznej w ochronie środowiska

 

ADMINISTRACJA I stopnia niestacjonarna
rok akad. 2019/2020 (pdf)
III rok, semestr zimowy/letni, 15 godzin/15 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Łukasz Cora Administracyno-prawne aspekty ścigania karnego
2.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Marta Zbucka-Gargas Etyka w biznesie
3.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Rafał Mroczkowski Finanse publiczne i prawo finansowe
4.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Damian Cyman Finanse publiczne i prawo finansowe
5.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Informatyzacja administracji
6.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Agnieszka Gajda Konstytucyjny system organów państwowych
7.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Katarzyna Łasak Międzynarodowe prawo praw człowieka w codziennym funkcjonowaniu administracji rządowej i pozarządowej
8.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot Morski wymiar sprawiedliwości
9. dr Krzysztof Kaszubowski Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
10.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Dominika Mróz-Szarmach Postępowanie cywilne w pracy pracownika administracji
11.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach o rozwód i separację
12.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Podolska Prawa człowieka i organy ochrony prawnej
13.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Prawo gospodarcze publiczne
14.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot/ dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska Prawo i administracja w turystyce i rekreacji
15.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska Prawo i postępowanie administracyjne
16. dr Paweł Petasz Prawo karne gospodarcze
17.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Rytel-Warzocha Prawo konstytucyjne
18.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
19.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Beata Kowalczyk Prawo nieruchomości
20.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska Prawo ochrony przyrody
21.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Maciej Nyka Prawo ochrony środowiska
22.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Ewelina Kowalska Prawo ochrony własności intelektualnej 
23. dr Jakub Szmit Prawo pracy
24.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Klimaszewska Prawo prywatne w ujęciu prawnoporównawczym
25.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Arkadiusz Wowerka Prawo spółek
26. dr Olga Śniadach Prawo Unii Europejskiej
27.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Tomasz Kanty Procedura karna i prawo karne
28.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Rozwój i koncepecje rozwoju administracji
29.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Jacek Wałdoch Samorząd terytorialny w dziejach Polski
30. dr Hanna Wolska System zamówień publicznych
31.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Katarzyna Łasak Wpływ prawa międzynarodowego na rozwój prawa administracyjnego i procedury administracyjnej

 

EUROPEAN BUSINESS ADMINISTRATION
I stopnia stacjonarna
rok akad. 2019/2020 (pdf)
III rok, semestr zimowy/letni, 30 godzin/30 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Bartłomiej Gliniecki Business Law (Prawo biznesu)
2. dr hab. Maciej Nyka Economic Law and Environmental Protection (Gospodarcze prawo środowiska)
3. dr Marta Zbucka Ethics in business (Etyka w biznesie)
4.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG European Business Law (Europejskie prawo gospodarcze)
5. prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło Philosophy of law (Filozofia prawa)
6. dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Financial Law (Prawo finansowe)
7. dr Tomasz Snarski Human Rights (Prawa człowieka)
8.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG International Law (Prawo międzynarodowe)
9.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz Legal system and cultures (System prawny i kultury)
10.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot Maritime Law (Prawo morskie)

 

KRYMINOLOGIA I stopnia stacjonarna
rok akad. 2019/2020 (pdf)
III rok, semestr zimowy/letni, 30 godzin/30 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Cyberbezieczeństwo i zwalczanie przestępczości komputerowej
2.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Adam Bochentyn Elektroniczna administracja i podstępowanie administracyjne
3.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Karnoprawna ochrona wierzycieli
4. dr Marek Skwarcow Kryminalistyka
5. dr Magdalena Kasprzak Kryminalistyka bez tajemnic
6. dr Paweł Petasz Kryminologia
7.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Paulina Zajadło-Węglarz Kryminologia przestępczości międzynarodowej
8.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Morskie prawo karne
9.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Odpowiedzialność cywilna sprawcy przestępstwa
10.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Marta Flis-Świeczkowska Postępowanie karne
11. dr Maciej Fingas Postępowanie karne
12.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Łukasz Cora Postępowanie karne
13.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Krzysztof Stasiak Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich
14.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
15.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Podolska Prawa człowieka i organy ochrony prawnej
16.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Tomasz Snarski Prawa człowieka w prawie karnym
17.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
18. dr Tomasz Kanty Procedura karna i prawo karne
19. dr Wioletta Niemiec Proces karny  i kryminalistyka
20.
v
dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej
21.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot Przestępstwa na morzu
22. dr Marcin Szulc Psychologia zagrożeń społecznych – etiologia i profilaktyka
23.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Agnieszka Gajda Środki ochrony praw i wolności jednostki
zgoda Dziekana na prośbę studentów dr Aleksandra Peplińska Psychologiczne aspkty kryminologii

 

KRYMINOLOGIA II stopnia stacjonarna
rok akad. 2019/2020 (pdf)
specjalność - KRYMINALISTYCZNA
I rok - II rok, semestr letni, 30 godzin;  semestr zimowy/letni, 30 godzin/30 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Kryminologia
2. dr hab. Maciej Nyka Medyczne prawo karne
3. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Morskie prawo karne
4. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii.
5. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG Prawo dowodowe
6. dr hab. Jacek Potulski Prawo karne
7. dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG Prawo karne procesowe
8. dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
9. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej
specjalność - KRYMINOLOGICZNA
I rok - II rok, semestr letni, 30 godzin;  semestr zimowy/letni, 30 godzin/30 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Kryminologia
2. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Morskie prawo karne
3. dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Obrót gospodarczy i kompensacja szkód
4. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii.
5. dr hab. Jacek Potulski Prawo karne
6. dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
7. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie 
8. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej

 

KRYMINOLOGIA I stopnia niestacjonarna
rok akad. 2019/2020 (pdf)
III rok, semestr zimowy/letni, 15 godzin/15 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Cyberbezieczeństwo i zwalczanie przestępczości komputerowej
2.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Adam Bochentyn Elektroniczna administracja i podstępowanie administracyjne
3.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Karnoprawna ochrona wierzycieli
4. dr Marek Skwarcow Kryminalistyka
5. dr Magdalena Kasprzak Kryminalistyka bez tajemnic
6. dr Paweł Petasz Kryminologia
7. dr Łukasz Cora Kryminologiczne aspekty ścigania karnego
8.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Morskie prawo karne
9.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Odpowiedzialność cywilna sprawcy przestępstwa
10. dr Marta Flis-Świeczkowska Postępowanie karne
11. dr Maciej Fingas Postępowanie karne
12. dr Krzysztof Stasiak Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich
13. dr Anna Podolska Prawa człowieka i organy ochrony prawnej
14. dr Tomasz Snarski Prawo karne
15. dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
16. dr Tomasz Kanty Procedura karna i prawo karne
17. dr Wioletta Niemiec Proces karny  i kryminalistyka
18. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej
19.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot Przestępstwa na morzu
20. dr Marcin Szulc Psychologia zagrożeń społecznych – etiologia i profilaktyka

 

KRYMINOLOGIA II stopnia niestacjonarna
rok akad. 2019/2020 (pdf)
specjalność - KRYMINALISTYCZNA
I rok - II rok, semestr letni, 20 godzin;  semestr zimowy/letni, 20 godzin/20 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Kryminologia
2. dr hab. Maciej Nyka Medyczne prawo karne
3. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Morskie prawo karne
4. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii.
5. dr hab. Katarzyna Łasak Prawnomiędzynarodowe aspekty kryminologii
6. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG Prawo dowodowe
7. dr hab. Jacek Potulski Prawo karne
8. dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG Prawo karne procesowe
9. dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
10. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej
specjalność - KRYMINOLOGICZNA
I rok - II rok, semestr letni, 20 godzin;  semestr zimowy/letni, 20 godzin/20 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Kryminologia
2. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Morskie prawo karne
3. dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Obrót gospodarczy i kompensacja szkód
4. dr hab. Katarzyna Łasak Ochrona praw człowieka w zawodzie kryminologa
5. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka w kryminologii. Etyka w kryminologii.
6. prof. dr hab. Andrzej Powałowski Prawo działalności gospodarczej
7. dr hab. Jacek Potulski Prawo karne
8. dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe
9. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie 
10. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
I stopnia stacjonarne
rok akad. 2019/2020 (pdf)
II rok - III rok, semestr letni; 30 godzin; semestr zimowy/letni; 30 godzin/30 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka Prawo podatkowe
2. prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka Prawo samorządowe
3. dr Małgorzata Siemionek-Ruskań Finanse publiczne
4. dr Lech Jędrzejewski Zarządzanie ryzykiem podatkowym

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
I stopnia niestacjonarne
rok akad. 2019/2020 (pdf)
II rok - III rok, semestr letni; 16 godzin; semestr zimowy/letni; 16 godzin/16 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka Prawo podatkowe
2. prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka Prawo samorządowe
3. dr Kamila Bielawska Podatki i ubezpieczenia

 

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
II stopnia niestacjonarne
rok akad. 2019/2020 (pdf)
I rok - II rok, semestr letni; 15 godzin; semestr zimowy/letni; 30 godzin/30 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka Podatki samorządowe
2. prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka Prawo finansowe
3. prof. dr hab. Jerzy Gwizdała Finanse i podatki
4. prof. dr hab. Jerzy Gwizdała Zarządzanie ryzykiem w jednostkach publicznych
5. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
6. dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak Finanse i podatki

 

PRAWO jednolite stacjonarne;
niestacjonarne (wieczorowe)
rok akad. 2019/2020 (pdf)
IV rok rok, semestr zimowy; 30 godzin
LP Wykładowca PROSEMINARIUM
1. dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG Bioprawo (proseminarium I)
2.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Marta Zbucka-Gargas Etyka w biznesie proseminarium I
3.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło Filozofia prawa (proseminarium I)
4.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG Filozofia prawa/kultura i prawo (proseminarium I)
5.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Globalne prawo środowiska (proseminarium I)
6.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Maciej Nyka Gospodarcze prawo środowiska (proseminarium I)
7.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Historia administracji (proseminarium I)
8. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne (proseminarium I)
9. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Postępowanie cywilne (proseminarium I)
10.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Ochrona praw człowieka. Etyka prawnicza (proseminarium I)
11.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Podolska Prawa człowieka i organy ochrony prawnej. (proseminarium I)
12. prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska Prawo cywilne (proseminarium I)
13. dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (proseminarium I)
14. dr Przemysław Panfil Prawo finansowe (proseminarium I)
15.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr Tomasz Widłak Prawo globalne (proseminarium I)
16.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

prof. dr hab. Andrzej Powałowski Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I)
17.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I)
18. dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG Prawo handlowe i prywatne międzynarodowe (proseminarium I)
19.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski Prawo karne (proseminarium I)
20. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Prawo karne (proseminarium I)
21. dr hab. Jacek Potulski Prawo karne (proseminarium I)
22. dr Maciej Fingas Prawo karne procesowe (proseminarium I)
23.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Prawo konstytucyjne (proseminarium I)
24. dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium I)
25.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie (proseminarium I)
26.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska Prawo ochrony przyrody (proseminarium I)
27.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Jakub Stelina Prawo pracy (proseminarium I)
28.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo pracy (proseminarium I)
29.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof. UG Prawo pracy (proseminarium I)
30. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG Prawo rzeczowe (proseminarium I)
31.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Monika Adamczak-Retecka Prawo Unii Europejskiej (proseminarium I)
32. dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG Prawo własności intelektualnej (proseminarium I)
33.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium I)

 

PRAWO jednolite niestacjonarne
rok akad. 2019/2020 (pdf)
IV rok rok, semestr zimowy; 10 godzin
LP Wykładowca PROSEMINARIUM
1.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG Bioprawo (proseminarium I)
2.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Marta Zbucka-Gargas Etyka w biznesie (proseminarium I)
3.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło Filozofia prawa (proseminarium I)
4.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Globalne prawo środowiska (proseminarium I)
5.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Historia administracji (proseminarium I)
6.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Maciej Nyka Międzynarodowe prawo gospodarcze (proseminarium I)
7.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne (proseminarium I)
8. dr Dominika Mróz-Szarmach Postępowanie cywilne (proseminarium I)
9. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Ochrona praw człowieka. Etyka prawnicza (proseminarium I)
10.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Anna Podolska Prawa człowieka i organy ochrony prawnej. (proseminarium I)
11. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG Prawo cywilne (proseminarium I)
12.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr Przemysław Panfil Prawo finansowe (proseminarium I)
13.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

prof. dr hab. Andrzej Powałowski Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I)
14.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I)
15. dr hab. Jacek Potulski Prawo karne (proseminarium I)
16.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Prawo karne (proseminarium I)
17.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium I)
18.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie (proseminarium I)
19.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska Prawo ochrony przyrody (proseminarium I)
20.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Jakub Stelina Prawo pracy (proseminarium I)
21.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr Monika Adamczak-Retecka Prawo Unii Europejskiej (proseminarium I)
22. dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG Prawo własności intelektualnej (proseminarium I)
23.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium I)

 

PRAWO jednolite stacjonarne;
niestacjonarne (wieczorowe)
rok akad. 2019/2020 (pdf)
IV rok rok, semestr letni; 30 godzin
LP Wykładowca PROSEMINARIUM
1. dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG Bioprawo (proseminarium II)
2. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Etyka w biznesie (proseminarium II)
3. prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło Filozofia prawa (proseminarium II)
4. dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG Filozofia prawa/kultura i prawo (proseminarium II)
5. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Historia administracji (proseminarium II)
6. dr hab. Maciej Nyka Międzynarodowe i unijne prawo ochrony środowiska (proseminarium II)
7. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Ochrona praw człowieka. Etyka prawnicza (proseminarium II)
8. dr hab. Anna Machnikowska Postępowanie cywilne (proseminarium II)
9. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka i organy ochrony prawnej. (proseminarium II)
10. dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG Prawo administracyjne (proseminarium II)
11. prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska Prawo cywilne (proseminarium II)
12. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG Prawo dowodowe (proseminarium II)
13. dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Prawo finansowe (proseminarium II)
14. prof. dr hab. Andrzej Powałowski Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium II)
15. dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium II)
16. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG Prawo handlowe (proseminarium II)
17. prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski Prawo karne (proseminarium II)

18.

dec. Kierownika Katedry prof. zw dr hab. J. Warylewskiego

- zajęcia wycofane z oferty

dr hab. Jacek Potulski Prawo karne (proseminarium II)

19.

dec. Kierownika Katedry prof. zw dr hab. J. Warylewskiego

- zajęcia wycofane z oferty

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Prawo karne (proseminarium II)
20. dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG Prawo karne procesowe (proseminarium II)
21. dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Prawo konstytucyjne (proseminarium II)
22. prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska Prawo medyczne (proseminarium II)
23. dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium II)
24. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie (proseminarium II)
25. prof. zw. dr hab. Jakub Stelina Prawo pracy (proseminarium II)
26. dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof. UG Prawo pracy (proseminarium II)
27. dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo pracy (proseminarium II)
28. dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG Prawo własności intelektualnej (proseminarium II)
29. dr hab. Diana Trzcińska Prawo zarządzania przestrzenią (proseminarium II)
30. prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Przestępstwa przeciwko środowisku (proseminarium II)
31. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium II)

 

PRAWO jednolite niestacjonarne
rok akad. 2019/2020 (pdf)
IV rok rok, semestr letni; 10 godzin
LP Wykładowca PROSEMINARIUM
1. dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG Bioprawo (proseminarium II)
2. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Etyka w biznesie (proseminarium II)
3. prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło Filozofia prawa (proseminarium II)
4. dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Historia administracji (proseminarium II)
5. dr hab. Maciej Nyka Międzynarodowe i unijne prawo ochrony środowiska (proseminarium II)
6. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Ochrona praw człowieka. Etyka prawnicza (proseminarium II)
7. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Postępowanie cywilne (proseminarium II)
8. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka i organy ochrony prawnej. (proseminarium II)
9. dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG Prawo administracyjne (proseminarium II)
10. dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (proseminarium II)
11. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG Prawo dowodowe (proseminarium II)
12. dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Prawo finansowe (proseminarium II)
13. prof. dr hab. Andrzej Powałowski Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium II)
14. dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium II)
15. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG Prawo handlowe (proseminarium II)
16. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Prawo karne (proseminarium II)
17. dr hab. Jacek Potulski Prawo karne (proseminarium II)
18. dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium II)
19. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie (proseminarium II)
20. prof. zw. dr hab. Jakub Stelina Prawo pracy (proseminarium II)
21. dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG Prawo własności intelektualnej (proseminarium II)
22. dr hab. Diana Trzcińska Prawo zarządzania przestrzenią (proseminarium II)
23. prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Przestępstwa przeciwko środowisku (proseminarium II)
24. dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium II)

 

PRAWO jednolite stacjonarne;
niestacjonarne (wieczorowe)
rok akad. 2019/2020 (pdf)
V rok rok, semestr zimowy/letni; 30 godzin/30 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG Bioprawo
2. prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Ekoprawo
3. dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne
4. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Postępowanie cywilne
5. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka. Etyka prawnicza
6. prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło Filozofia prawa
7. dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG Filozofia prawa/kultura i prawo
8.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Historia administracji
9. dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG Prawo administracyjne
10. prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska Prawo cywilne
11. dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Prawo cywilne i ubezpieczeniowe
12. dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Prawo finansowe
13. prof. dr hab. Andrzej Powałowski Prawo gospodarcze publiczne
14. dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Prawo gospodarcze publiczne
15. dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG Prawo handlowe i prywatne międzynarodowe 
16. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG Prawo handlowe 
17. prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski Prawo karne
18. dr hab. Jacek Potulski Prawo karne
19. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Prawo karne
20. dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG Prawo karne procesowe
21. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG Prawo karne procesowe
22.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Prawo konstytucyjne
23.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG Prawo konstytucyjne
24.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG Prawo konstytucyjne
25. prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska Prawo medyczne
26.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe publiczne
27. dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG Prawo międzynarodowe publiczne
28.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Katarzyna Łasak Prawo międzynarodowe publiczne i międzynarodowa ochrona praw człowieka
29. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie 
30.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem
31.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Maciej Nyka Prawo ochrony środowiska
32.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Jakub Stelina Prawo pracy
33. dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo pracy
34. dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof. UG Prawo pracy
35. dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG Prawo rzeczowe
36.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. UG Prawo Unii Europejskiej
37. dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG Prawo własności intelektualnej
38.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG Redagowanie i ogłaszanie aktów prawnych
39.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie

 

PRAWO jednolite niestacjonarne
rok akad. 2019/2020 (pdf)
V rok rok, semestr zimowy/letni; 25 godzin/25 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG Bioprawo
2.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Ekoprawo
3.

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne
4. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka. Etyka prawnicza
5. prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło Filozofia prawa
6.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Historia administracji
7. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Postępowanie cywilne
8. dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Prawo cywilne i ubezpieczeniowe
9. dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Prawo finansowe
10. prof. dr hab. Andrzej Powałowski Prawo gospodarcze publiczne
11.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Prawo gospodarcze publiczne
12. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG Prawo handlowe 
13. dr hab. Jacek Potulski Prawo karne
14. dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Prawo karne
15. dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG Prawo karne procesowe
16. dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Prawo konstytucyjne
17.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG Prawo konstytucyjne
18.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Krzysztof Drzewicki, prof. UG Prawo międzynarodowe publiczne
19.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Katarzyna Łasak Prawo międzynarodowe publiczne i międzynarodowa ochrona praw człowieka
20.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie 
21.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem
22. dr hab. Maciej Nyka Prawo ochrony środowiska
23. prof. zw. dr hab. Jakub Stelina Prawo pracy
24.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. UG Prawo Unii Europejskiej
25. dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG Prawo własności intelektualnej
26.

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie

 

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE
II stopnia niestacjonarne
rok akad. 2019/2020 (pdf)
II rok/III rok, semestr letni/zimowy; 15 godzin/15 godzin
LP Wykładowca SEMINARIUM
1. prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej
2. dr hab. Diana Trzcińska Administracyjne prawo ochrony środowiska
3. dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji.
4. dr hab. Maciej Nyka Prawo handlu międzynarodowego
5. dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG Prawo i postępowanie administracyjne
6. dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe
7. dr hab. Kamil Zeidler, prof. UG Prawo ochrony dziedzictwa kultury

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 28. Maj 2019 - 19:49; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: piątek, 14. luty 2020 - 14:56; osoba wprowadzająca: Anna Okoń