Planowane seminaria oraz proseminaria na rok akademicki 2020/2021

Planowane SEM oraz PROSEM na rok akademicki 2020/2021
 
Obsada zajęć SEM i PROSEM może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
 
Seminaria licencjackie
 
  rok akademicki 2020/2021
  Administracja I stopnia stacjonarna
  III rok, semestr zimowy
  Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Prawo ochrony środowiska

 

lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

prof. dr hab. Andrzej Powałowski System zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG Inwestycje i ochrona środowiska lic 30 2 6

  dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

 - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji. lic 30 2 6
URUCHOMIONE
dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG Prawa pacjenta i zdrowie publiczne lic 30 2 7

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Prawo gospodarcze publiczne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG Prawo konstytucyjne lic 30 2 6
URUCHOMIONE
dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG Polskie i porównawcze prawo konstytucyjne lic 30 2 7

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Prawo międzynarodowe publiczne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG Prawo obrotu międzynarodowego w administracji lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Prawo ochrony środowiska lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Prawo prywatne w ujęciu prawnoporównawczym lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG Rozwój i koncepecje rozwoju administracji lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot Administracja morska i zarządzanie gospodarką morską lic 30 2 6
URUCHOMIONE
dr Łukasz Cora Administracyjno-prawne aspekty ścigania karnego lic 30 2 7

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Paulina Zajadło-Węglarz Arbitraż międzynarodowy lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Tomasz Sowiński Finanse publiczne i prawo finansowe lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Rafał Mroczkowski Finanse publiczne i prawo finansowe lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Maria Lewandowicz Historia doktryn polityczno-prawnych lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Informatyzacja administracji lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Dawid Michalski Marketing usług prawniczych lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Adam Bochentyn Postępowanie administracyjne i elektroniczna administracja lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Dominika Mróz-Szarmach Postępowanie cywilne w pracy pracownika administracji lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Postępowanie w sprawach o rozwód i separację lic 30 2 6
URUCHOMIONE
dr Anna Podolska Prawa człowieka i organy ochrony prawnej lic 30 2 7

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot Prawne aspekty pojazdów autonomicznych lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski Prawo administracyjne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Magdalena Adamowicz Prawo i administracja w turystyce i rekreacji lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska Prawo i postępowanie administracyjne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Tomasz Snarski Prawo karne lic 30 2 6
URUCHOMIONE
dr Paweł Petasz

 

Prawo karne

lic 30 2 7

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Bartosz Kędzierski Prawo karne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Krzysztof Stasiak Prawo karne i prawo karne wykonawcze lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Paulina Zajadło-Węglarz Prawo międzynarodowe publiczne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Paweł Kwiatkowski Prawo międzynarodowe publiczne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Magdalena Adamowicz Prawo morskie lic 30 2 6
URUCHOMIONE
dr Beata Kowalczyk

 

Prawo nieruchomości

lic 30 2 7

  dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

 - zajęcia nieuruchomione

dr Maciej Łaga Prawo pracy lic 30 2 6
URUCHOMIONE
dr Olga Śniadach Prawo Unii Europejskiej lic 30 2 7
URUCHOMIONE
dr Tomasz Kanty Procedura karna i prawo karne lic 30 2 7

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Jacek Wałdoch Samorząd terytorialny w dziejach Polski lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Hanna Wolska System zamówień publicznych lic 30 2 6
URUCHOMIONE
dr Maciej Wojciechowski Systemy prawne i kultury prawne lic 30 2 7

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Niesiołowski Teoria państwa i ustrój samorządu terytorialnego lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

VACAT Etyka w biznesie lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

Ks. dr Grzegorz Świst Ochrona wolności sumienia lic 30 2 6
 
 
DECYZJA rok akademicki 2020/2021
Kryminologia I stopnia stacjonarna
III rok, semestr zimowy
  Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka. Etyka prawnicza. lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Prawo międzynarodowe publiczne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG Współpraca sądowa w sprawach karnych w UE lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Paulina Zajadło-Węglarz Chińskie prawo karne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Wojciech Rafał Wiewiórowski Cyberbezpieczeństwo i zwalczanie przestępczości komputerowej lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Adam Bochentyn Elektroniczna administracja i postępowanie administracyjne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Karnoprawna ochrona wierzycieli lic 30 2 6
URUCHOMIONE
dr Magdalena Kasprzak Kryminalistyka bez tajemnic lic 30 2 7
URUCHOMIONE
dr Krzysztof Stasiak Kryminologia lic 30 2 7
URUCHOMIONE
dr Paweł Petasz Kryminologia lic 30 2 7

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Bartosz Kędzierski Kryminologia lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Tomasz Snarski Kryminologia lic 30 2 6
URUCHOMIONE
dr Paulina Zajadło-Węglarz Kryminologia przestępczości międzynarodowej lic 30 2 7

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Paweł Kwiatkowski Międzynarodowe prawo biomedyczne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Małgorzata Węgrzak Ochrona własności intelektualnej lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Jarosław Świeczkowski Odpowiedzialność cywilna sprawcy przestępstwa lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Łukasz Cora Postępowanie karne lic 30 2 6
URUCHOMIONE
dr Marta Flis-Świeczkowska Postępowanie karne lic 30 2 7

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Maciej Fingas Postępowanie karne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Magdalena Glanc-Żabiełowicz Pozasądowe metody rozwiązywania sporów lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Anna Podolska Prawa człowieka i organy ochrony prawnej lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Paulina Zajadło-Węglarz Prawo międzynarodowe w XXI lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Marcin Michalak Prawo Unii Europejskiej lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Tomasz Kanty Procedura karna i prawo karne lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Wioletta Niemiec Proces karny i kryminalistyka lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Justyna Nawrot Przestępstwa na morzu lic 30 2 6

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Nawrot Justyna/dr Zużewicz-Wiewiórowska Iwona Morskie prawo karne lic 30 2 6
URUCHOMIONE
dr Aleksandra Peplińska Psychologiczne aspekty kryminologii lic 30 2  
URUCHOMIONE
dr Macin Szulc Psychologia zagrożeń społecznych – etiologia i profilaktyka lic 30 2 7

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Aneta Lewkowicz Badania fizykochemiczne w kryminalistyce lic 30 2 6

 

rok akademicki 2020/2021
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia stacjonarne
II rok, semestr letni
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka

URUCHOMIONE

Podatki samorządowe

lic 30 3 6

prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka

URUCHOMIONE

Prawo podatkowe

lic 30 3 6

dr Adam Barembruch

URUCHOMIONE

Podatki i finanse osobiste

lic 30 3 6

dr Błażej Lepczyński  

URUCHOMIONE

Bankowość i finanse

lic 30 3 6

 

rok akademicki 2020/2021
Administracja I stopnia niestacjonarna 
III rok, semestr zimowy
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

NIEURUCHOMIONE
Prawo ochrony środowiska lic 15 2 7

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Inwestycje i ochrona środowiska lic 15 2 7

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji. lic 15 2 7

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo gospodarcze publiczne lic 15 2 7

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo konstytucyjne lic 15 2 7

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe lic 15 2 7

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne lic 15 2 7

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo ochrony środowiska lic 15 2 7

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo prywatne w ujęciu prawnoporównawczym lic 15 2 7

dr hab. Michał Gałędek, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Rozwój i koncepecje rozwoju administracji lic 15 2 7

dr Łukasz Cora

URUCHOMIONE
Administracyjno-prawne aspekty ścigania karnego lic 15 2 7

dr Paulina Zajadło-Węglarz

NIEURUCHOMIONE
Arbitraż międzynarodowy lic 15 2 7

dr Damian Cyman

NIEURUCHOMIONE
Finanse publiczne i prawo finansowe lic 15 2 7

dr Rafał Mroczkowski

NIEURUCHOMIONE
Finanse publiczne i prawo finansowe lic 15 2 7

dr Maria Lewandowicz

NIEURUCHOMIONE
Historia doktryn polityczno-prawnych lic 15 2 7

dr Wojciech Rafał Wiewiórowski

NIEURUCHOMIONE
Informatyzacja administracji lic 15 2 7

dr Paweł Sut

URUCHOMIONE
Instytucjonalne formy rozwiązywania konfliktów lic 15 2 7

dr Dawid Michalski

NIEURUCHOMIONE
Marketing usług prawniczych lic 15 2 7

dr Krzysztof Kaszubowski

NIEURUCHOMIONE
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne lic 15 2 7

dr Dominika Mróz-Szarmach

NIEURUCHOMIONE
Postępowanie cywilne w pracy pracownika administracji lic 15 2 7

dr Jarosław Świeczkowski

NIEURUCHOMIONE
Postępowanie w sprawach o rozwód i separację lic 15 2 7

dr Anna Podolska

NIEURUCHOMIONE
Prawa człowieka i organy ochrony prawnej lic 15 2 7

dr Justyna Nawrot

NIEURUCHOMIONE
Prawne aspekty pojazdów autonomicznych lic 15 2 7

dr Tomasz Bojar-Fijałkowski

URUCHOMIONE
Prawo administracyjne lic 15 2 7

dr Magdalena Adamowicz

NIEURUCHOMIONE
Prawo i administracja w turystyce i rekreacji lic 15 2 7

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

NIEURUCHOMIONE
Prawo i postępowanie administracyjne lic 15 2 7

dr Tomasz Snarski

NIEURUCHOMIONE
Prawo karne lic 15 2 7

dr Paweł Petasz

URUCHOMIONE
Prawo karne lic 15 2 7

dr Paulina Zajadło-Węglarz

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne lic 15 2 7

dr Paweł Kwiatkowski

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne lic 15 2 7

dr Magdalena Adamowicz

NIEURUCHOMIONE
Prawo morskie lic 15 2 7

dr Beata Kowalczyk

URUCHOMIONE
Prawo nieruchomości lic 15 2 7

dr Jakub Szmit

URUCHOMIONE
Prawo pracy lic 15 2 7

dr Olga Śniadach

NIEURUCHOMIONE
Prawo Unii Europejskiej lic 15 2 7

dr Tomasz Kanty

NIEURUCHOMIONE
Procedura karna i prawo karne lic 15 2 7

dr Jacek Wałdoch

NIEURUCHOMIONE
Samorząd terytorialny w dziejach Polski lic 15 2 7

dr Hanna Wolska

NIEURUCHOMIONE
System zamówień publicznych lic 15 2 7

VACAT

NIEURUCHOMIONE
Etyka w biznesie lic 15 2 7

Ks. dr Grzegorz Świst

NIEURUCHOMIONE
Ochrona wolności sumienia lic 15 2 7

 

rok akademicki 2020/2021
Kryminologia I stopnia niestacjonarna
III rok, semestr zimowy
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawa człowieka. Etyka prawnicza. lic 15 2 8

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe lic 15 2 8

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne lic 15 2 8

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej lic 15 2 8

dr Paulina Zajadło-Węglarz

NIEURUCHOMIONE
Chińskie prawo karne lic 15 2 8

dr Wojciech Rafał Wiewiórowski

URUCHOMIONE
Cyberbezpieczeństwo i zwalczanie przestępczości komputerowej lic 15 2 8

dr Adam Bochentyn

NIEURUCHOMIONE
Elektroniczna administracja i postępowanie administracyjne lic 15 2 8

dr Jarosław Świeczkowski

NIEURUCHOMIONE
Karnoprawna ochrona wierzycieli lic 15 2 8

dr Magdalena Kasprzak

URUCHOMIONE
Kryminalistyka bez tajemnic lic 15 2 8

dr Krzysztof Stasiak

URUCHOMIONE
Kryminologia lic 15 2 8

dr Paweł Petasz

URUCHOMIONE
Kryminologia lic 15 2 8

dr Bartosz Kędzierski

URUCHOMIONE
Kryminologia lic 15 2 8

dr Paulina Zajadło-Węglarz

NIEURUCHOMIONE
Kryminologia przestępczości międzynarodowej lic 15 2 8

dr Łukasz Cora

URUCHOMIONE
Kryminologiczne aspekty ścigania karnego lic 15 2 8

dr Paweł Kwiatkowski

NIEURUCHOMIONE
Międzynarodowe prawo biomedyczne lic 15 2 8

dr Małgorzata Węgrzak

NIEURUCHOMIONE
Ochrona własności intelektualnej lic 15 2 8

dr Jarosław Świeczkowski

NIEURUCHOMIONE
Odpowiedzialność cywilna sprawcy przestępstwa lic 15 2 8

dr Maciej Fingas

NIEURUCHOMIONE
Postępowanie karne lic 15 2 8

dr Marta Flis-Świeczkowska

NIEURUCHOMIONE
Postępowanie karne lic 15 2 8

dr Anna Podolska

NIEURUCHOMIONE
Prawa człowieka i organy ochrony prawnej lic 15 2 8

dr Tomasz Snarski

URUCHOMIONE
Prawo karne lic 15 2 8

dr Paulina Zajadło-Węglarz

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe w XXI lic 15 2 8

dr Marcin Michalak

NIEURUCHOMIONE
Prawo Unii Europejskiej lic 15 2 8

dr Tomasz Kanty

URUCHOMIONE
Procedura karna i prawo karne lic 15 2 8

dr Wioletta Niemiec

URUCHOMIONE
Proces karny i kryminalistyka lic 15 2 8

dr Justyna Nawrot

NIEURUCHOMIONE
Przestępstwa na morzu lic 15 2 8

dr Nawrot Justyna/dr Zużewicz-Wiewiórowska Iwona

NIEURUCHOMIONE
Morskie prawo karne lic 15 2 8

dr Marcin Szulc

URUCHOMIONE
Psychologia zagrożeń społecznych – etiologia i profilaktyka lic 15 2 8

dr Aneta Lewkowicz

URUCHOMIONE
Badania fizykochemiczne w kryminalistyce lic 15 2 8

 

rok akademicki 2020/2021
Podatki i doradztwo podatkowe I stopnia niestacjonarne
II rok, semestr letni
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

dr Szymon Obuchowski

URUCHOMIONE
Podatki samorządowe lic 16 3 6

dr Szymon Obuchowski

URUCHOMIONE
Prawo podatkowe lic 16 3 6

dr Sebastian Susmarski

URUCHOMIONE
Podatkowe aspekty funkcjonowania jednostek sektora publicznego i prywatnego lic 16 3 6

 

Seminaria magisterskie

 

rok akademicki 2020/2021
Administracja II stopnia stacjonarna
I rok, semestr zimowy
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

NIEURUCHOMIONE
Historia administracji mgr 30 4 6

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

NIEURUCHOMIONE
Prawo ochrony środowiska mgr 30 4 6

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

dr Dominika Mróz-Szarmach

URUCHOMIONE
Podstawy postępowania cywilnego mgr 30 4 6

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

URUCHOMIONE
Administracyjne prawo ochrony środowiska mgr 30 4 6
dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne mgr 30 4 6

dr Łukasz Kodłubański

NIEURUCHOMIONE
Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji. mgr 30 4 6

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo finansowe mgr 30 4 6

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo i postępowanie administracyjne mgr 30 4 6

dr Paweł Petasz

URUCHOMIONE
Prawo karne mgr 30 4 6

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo karne mgr 30 4 6

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo konkurencji mgr 30 4 6

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo konstytucyjne mgr 30 4 6

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo konstytucyjne mgr 30 4 6

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe mgr 30 4 6

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne mgr 30 4 6

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo morskie mgr 30 4 6

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo pracy mgr 30 4 6

dr hab. Monika Adamczak-Retecka

NIEURUCHOMIONE
Prawo Unii Europejskiej mgr 30 4 6

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo własności intelektualnej mgr 30 4 6

prof. dr hab. Kamil Zeidler

URUCHOMIONE
Teoria i filozofia prawa mgr 30 4 6

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Zadania administracji publicznej w ochronie środowiska mgr 30 4 6

dr Justyna Nawrot

NIEURUCHOMIONE
Prawne aspekty pojazdów autonomicznych mgr 30 4 6
dec. Kierownika Katedry o wykreśleniu przedmiotu Savoir-vivre w biznesie mgr 30 4 6

 

rok akademicki 2020/2021
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminalistyczna
I rok, semestr letni
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

URUCHOMIONE
Psychologiczna i psychopatologiczna analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) (wspólnie ze specjalizacją kryminologiczną) mgr 30 3 6

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

URUCHOMIONE
Psychologia penitencjarna (wspólnie ze specjalizacją kryminologiczną) mgr 30 3 6

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

URUCHOMIONE
Kryminologia mgr 30 3 6

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

URUCHOMIONE
Medyczne prawo karne mgr 30 3 6

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawa człowieka. Etyka prawnicza. mgr 30 3 6

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo dowodowe mgr 30 3 6

dr Tomasz Snarski

URUCHOMIONE
Prawo karne mgr 30 3 6

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo karne procesowe mgr 30 3 6

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe mgr 30 3 6

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne mgr 30 3 6

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

NIEURUCHOMIONE
Przestępczość w ochronie środowiska mgr 30 3 6

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej mgr 30 3 6

dr hab. Maciej Barczewski, prof UG/ dr Małgorzata Węgrzak

NIEURUCHOMIONE
Ochrona własności intelektualnej mgr 30 3 6

dr Nawrot Justyna/dr Zużewicz-Wiewiórowska Iwona

NIEURUCHOMIONE
Morskie prawo karne mgr 30 3 6

dr hab. Robert Opora, prof. UG

URUCHOMIONE
Psychologia penitencjarna, policyjna, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (wspólnie ze specjalizacją kryminologiczną) mgr 30 3 6

dr Aneta Lewkowicz

URUCHOMIONE
Badania fizykochemiczne w kryminalistyce (wspólnie ze specjalizacją kryminologiczną) mgr 30 3 6
rok akademicki 2020/2021
Kryminologia II stopnia stacjonarna - specjalność kryminologiczna
I rok, semestr letni
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

URUCHOMIONE
Psychologiczna i psychopatologiczna analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) (wspólnie ze specjalizacją kryminalistyczną) mgr 30 3 6

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

URUCHOMIONE
Psychologia penitencjarna (wspólnie ze specjalizacją kryminalistyczną) mgr 30 3 6

dr Paweł Petasz

URUCHOMIONE
Kryminologia mgr 30 3 6

dr Paweł Petasz

URUCHOMIONE
Prawo karne mgr 30 3 6

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Kanibalizm z perspektywy filozofii prawa mgr 30 3 6

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawa człowieka. Etyka prawnicza. mgr 30 3 6

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe mgr 30 3 6

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne mgr 30 3 6
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie mgr 30 3 6

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej mgr 30 3 6

dr hab. Maciej Barczewski, prof UG/ dr Małgorzata Węgrzak

NIEURUCHOMIONE
Ochrona własności intelektualnej mgr 30 3 6

dr Nawrot Justyna/dr Zużewicz-Wiewiórowska Iwona

NIEURUCHOMIONE
Morskie prawo karne mgr 30 3 6

dr hab. Robert Opora, prof. UG

URUCHOMIONE
Psychologia penitencjarna, policyjna, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (wspólnie ze specjalizacją kryminalistyczną) mgr 30 3 6

dr Aneta Lewkowicz

URUCHOMIONE
Badania fizykochemiczne w kryminalistyce (wspólnie ze specjalizacją kryminologiczną) mgr 30 3 6

 

rok akademicki 2020/2021
Podatki i doradztwo podatkowe II stopnia niestacjonarne
I rok, semestr letni
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka

URUCHOMIONE
Podatki samorządowe mgr 15 3 12

prof. zw. dr hab. Jolanta Gliniecka

URUCHOMIONE
Prawo podatkowe mgr 15 3 12

prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

URUCHOMIONE
Zarządzanie ryzykiem w jednostkach publicznych mgr 15 3 12

dr hab. Bartłomiej Gliniecki

URUCHOMIONE
Prawo spółek mgr 15 3 12

dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

URUCHOMIONE
Finanse i podatki mgr 15 3 12

dr Paweł Galiński

URUCHOMIONE
Finanse publiczne i podatki mgr 15 3 12

dr Piotr Pisarewicz

URUCHOMIONE
Ubezpieczenia i podatki mgr 15 3 12

 

DECYZJA rok akademicki 2020/2021
Prawo jednolite stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe)
V rok, semestr zimowy
  Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski Dzieje państwa i prawa. mgr 30 2 6
URUCHOMIONE
prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Ekoprawo mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Tomasz Widła, prof. UG Filozofia prawa mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska Prawo cywilne mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
prof. zw. dr hab. Jakub Stelina Prawo pracy mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
prof. dr hab. Andrzej Powałowski Prawo gospodarcze publiczne mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Postępowanie cywilne mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG Bioprawo mgr 30 2 8

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG Filozofia prawa międzynarodowego mgr 30 2 6
URUCHOMIONE
prof. dr hab. Kamil Zeidler Filozofia prawa/kultura i prawo mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka. Etyka prawnicza. mgr 30 2 8

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG Prawo administracyjne mgr 30 2 6
URUCHOMIONE
dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Prawo cywilne i ubezpieczeniowe mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG Prawo finansowe mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Prawo gospodarcze publiczne mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG Prawo handlowe  mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG Prawo karne mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Jacek Potulski, prof. UG Prawo karne mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG Prawo karne procesowe mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG Prawo karne procesowe mgr 30 2 8

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Marcin Michał Wiszowaty, prof. UG Prawo konstytucyjne mgr 30 2 6

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Prawo konstytucyjne mgr 30 2 6

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG Prawo konstytucyjne mgr 30 2 6
URUCHOMIONE
dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Prawo międzynarodowe publiczne mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG Prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG Prawo nieruchomości w obrocie profesjonalnym mgr 30 2 8

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem mgr 30 2 6

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Prawo ochrony środowiska mgr 30 2 6
URUCHOMIONE
dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo pracy mgr 30 2 8

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo pracy mgr 30 2 6
URUCHOMIONE
dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. UG Prawo Unii Europejskiej mgr 30 2 8
URUCHOMIONE
dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG Prawo własności intelektualnej mgr 30 2 8

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej mgr 30 2 6

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG Redagowanie i ogłaszanie prawa mgr 30 2 6

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie mgr 30 2 6

 

rok akademicki 2020/2021
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminalistyczna
I rok, semestr letni
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Medyczne prawo karne mgr 20 3 6

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

URUCHOMIONE
Psychologiczna i psychopatologiczna analiza przestępstw (diagnoza-prognoza-profilaktyka) (wspólnie ze specjalizacją kryminologiczną) mgr 20 3 6

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawa człowieka. Etyka prawnicza. mgr 20 3 6

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo dowodowe mgr 20 3 6

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo karne procesowe mgr 20 3 6

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe mgr 20 3 6

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne mgr 20 3 6

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

URUCHOMIONE
Przestępczość w ochronie środowiska mgr 20 3 6

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

URUCHOMIENIA
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej mgr 20 3 6

dr hab. Maciej Barczewski, prof UG/ dr Małgorzata Węgrzak

NIEURUCHOMIONE
Ochrona własności intelektualnej mgr 20 3 6

dr Nawrot Justyna/dr Zużewicz-Wiewiórowska Iwona

NIEURUCHOMIONE
Morskie prawo karne mgr 20 3 6

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

URUCHOMIONE
Kryminologia mgr 20 3 6

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo karne mgr 20 3 6

dr hab. Robert Opora, prof. UG

URUCHOMIONE
Psychologia penitencjarna, policyjna, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (wspólnie ze specjalizacją kryminologiczną) mgr 20 3 6

dr Aneta Lewkowicz

URUCHOMIONE
Badania fizykochemiczne w kryminalistyce (wspólnie ze specjalizacją kryminologiczną) mgr 20 3 6
rok akademicki 2020/2021
Kryminologia II stopnia niestacjonarna - specjalność kryminologiczna
I rok, semestr letni
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

NIEURUCHOMIONE
Prawo działalności gospodarczej mgr 20 3 6

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Psychologia penitencjarna (wspólnie ze specjalizacją kryminalistyczną) mgr 20 3 6

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

URUCHOMIONE
Kryminologia mgr 20 3 6

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawa człowieka. Etyka prawnicza. mgr 20 3 6

dr Paweł Petasz

URUCHOMIONE
Prawo karne mgr 20 3 6

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe mgr 20 3 6

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne mgr 20 3 6

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo morskie mgr 20 3 6

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

URUCHOMIONE
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej mgr 20 3 6

dr hab. Maciej Barczewski, prof UG/ dr Małgorzata Węgrzak

NIEURUCHOMIONE
Ochrona własności intelektualnej mgr 20 3 6

dr Nawrot Justyna/dr Zużewicz-Wiewiórowska Iwona

NIEURUCHOMIONE
Morskie prawo karne mgr 20 3 6

dr hab. Robert Opora, prof. UG

URUCHOMIONE
Psychologia penitencjarna, policyjna, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (wspólnie ze specjalizacją kryminalistyczną) mgr 20 3 6

dr Aneta Lewkowicz

URUCHOMIONE
Badania fizykochemiczne w kryminalistyce (wspólnie ze specjalizacją kryminologiczną) mgr 20 3 6

 

rok akademicki 2020/2021
Prawo jednolite niestacjonarne
V rok, semestr zimowy
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo ochrony środowiska mgr 15 2 9

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo własności intelektualnej mgr 15 2 9

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo karne mgr 20 2 9

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo karne mgr 20 2 9

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

NIEURUCHOMIONE
Dzieje państwa i prawa. mgr 25 2 9

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

NIEURUCHOMIONE
Ekoprawo mgr 25 2 9

prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło

NIEURUCHOMIONE
Filozofia prawa mgr 25 2 9

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

NIEURUCHOMIONE
Prawo gospodarcze publiczne mgr 25 2 9

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

URUCHOMIONE
Postępowanie cywilne mgr 25 2 9

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Bioprawo mgr 25 2 9

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Postępowanie administracyjne mgr 25 2 9

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawa człowieka. Etyka prawnicza. mgr 25 2 9

dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo administracyjne mgr 25 2 9

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo cywilne i ubezpieczeniowe mgr 25 2 9

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo finansowe mgr 25 2 9

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo gospodarcze publiczne mgr 25 2 9

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo handlowe  mgr 25 2 9

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo karne procesowe mgr 25 2 9

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo konstytucyjne mgr 25 2 9

dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo konstytucyjne mgr 25 2 9

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe mgr 25 2 9

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne mgr 25 2 9

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo morskie mgr 25 2 9

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo nieruchomości w obrocie profesjonalnym mgr 25 2 9

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem mgr 25 2 9

dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo pracy mgr 25 2 9

dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo Unii Europejskiej mgr 25 2 9

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej mgr 25 2 9

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Redagowanie i ogłaszanie prawa mgr 25 2 9

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie mgr 25 2 9

 

rok akademicki 2020/2021
Prawo w administracji i gospodarce II stopnia niestacjonarne
II rok, semestr letni
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

NIEURUCHOMIONE
Prawo ochrony środowiska w działalności gospodarczej mgr 15 2 6

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Administracyjne prawo ochrony środowiska mgr 15 2 6

dr Łukasz Kodłubański

NIEURUCHOMIONE
Etyka w biznesie mgr 15 2 6

dr Łukasz Kodłubański

URUCHOMIONE
Prawa człowieka. Etyka prawnicza. mgr 15 2 6

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo gospodarcze publiczne mgr 15 2 6

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo handlu międzynarodowego mgr 15 2 6

dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo i postępowanie administracyjne mgr 15 2 6

dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo konstytucyjne mgr 15 2 6

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe mgr 15 2 6

dr hab. Bartłomiej Gliniecki, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo spółek mgr 15 2 6

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo w administracji i gospodarce morskiej mgr 15 2 6

dec. Kierownika Katedry o wykreśleniu przedmiotu

NIEURUCHOMIONE
Ochrona własności intelektualnej mgr 15 2 6

prof. dr hab. Kamil Zeidler

URUCHOMIONE
Prawo ochrony dziedzictwa kultury mgr 15 2 6

 

Proseminaria

 

  rok akademicki 2020/2021
Prawo jednolite stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe)
IV rok, semestr zimowy
  Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski Dzieje państwa i prawa (proseminarium I) mgr 30 1 15
URUCHOMIONE
dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG Filozofia prawa (proseminarium I) mgr 30 1 16

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean Globalne prawo środowiska (proseminarium I) mgr 30 1 15
URUCHOMIONE
prof. zw. dr hab. Ewa Bagińska Prawo cywilne (proseminarium I) mgr 30 1 16

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

prof. zw. dr hab. Jakub Stelina Prawo pracy (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

prof. dr hab. Andrzej Powałowski Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I) mgr 30 1 15
URUCHOMIONE
dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG Postępowanie cywilne (proseminariuim I) mgr 30 1 16
URUCHOMIONE
dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG Bioprawo (proseminarium I) mgr 30 1 16

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG Filozofia prawa: hard cases (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

prof. dr hab. Kamil Zeidler Filozofia prawa/kultura i prawo (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG Gospodarcze prawo środowiska (proseminarium I) mgr 30 1 15
URUCHOMIONE
dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG Postępowanie administracyjne (proseminarium I) mgr 30 1 16

dec. Dziekana dr hab. W. Zalewskiego, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG Prawa człowieka. Etyka prawnicza. (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I) mgr 30 1 15
URUCHOMIONE
dr Bartosz Kędzierski Prawo karne (proseminarium I) mgr 30 1 16
URUCHOMIONE
dr hab. Jacek Potulski, prof. UG Prawo karne (proseminarium I) mgr 30 1 16

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG Prawo konstytucyjne (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium I) mgr 30 1 15
URUCHOMIONE
dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG Prawo międzynarodowego obrotu gospodarczego (proseminarium I) mgr 30 1 16

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG Prawo morskie (proseminarium I) mgr 30 1 15
URUCHOMIONE
dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG Prawo nieruchomości w obrocie profesjonalnym (proseminarium I) mgr 30 1 16

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG Prawo ochrony przyrody (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG Prawo pracy (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof. UG Prawo pracy (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Monika Adamczak-Retecka Prawo Unii Europejskiej (proseminarium I) mgr 30 1 15
URUCHOMIONE
dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG Prawo własności intelektualnej (proseminarium I) mgr 30 1 16

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG Redagowanie i ogłaszanie prawa (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium I) mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Anna Podolska Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (proseminarium I) mgr 30 1 15
URUCHOMIONE
dr Przemysław Panfil Prawo finansowe (proseminarium I) mgr 30 1 16

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

dr Maciej Fingas Prawo karne procesowe mgr 30 1 15

dec. Prodziekana dr hab. P Uziębło, prof. UG

       - zajęcia nieuruchomione

VACAT Etyka w biznesie (proseminarium I) mgr 30 1 15

 

rok akademicki 2020/2021
Prawo jednolite stacjonarne + niestacjonarne (wieczorowe)
IV rok, semestr letni
Wykładowca Seminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

NIEURUCHOMIONE
Dzieje państwa i prawa (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Filozofia prawa (proseminarium II) mgr 30 1 15

prof. zw. dr hab. Jakub Stelina

NIEURUCHOMIONE
Prawo pracy (proseminarium II) mgr 30 1 15

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

NIEURUCHOMIONE
Przestępstwa przeciwko środowisku (proseminarium II) mgr 30 1 15

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

URUCHOMIONE
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Postępowanie cywilne (proseminarium II) mgr 30 1 15

prof. dr hab. Jerzy Zajdło/ dr Paweł Sut

URUCHOMIONE
Bioprawo (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Filozofia prawa międzynarodowego (proseminarium II) mgr 30 1 15

prof. dr hab. Kamil Zeidler

NIEURUCHOMIONE
Filozofia prawa/kultura i prawo (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

URUCHOMIONE
Międzynarodowe i unijne prawo ochrony środowiska (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawa człowieka. Etyka prawnicza. (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo administracyjne (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Anna Sylwestrzak, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo cywilne i rodzinne (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo dowodowe (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo finansowe (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG/ dr Grzegorz Sikorski

URUCHOMIONE
Prawo handlowe (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr Bartosz Kędzierski

NIEURUCHOMIONE
Prawo karne (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo karne (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo karne procesowe (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo morskie (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo pracy (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo pracy (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Sylwia Majkowska-Szulc, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo prywatne międzynarodowe (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo własności intelektualnej (proseminarium II) mgr 30 1 15

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

NIEURUCHOMIONE
Prawo zarządzania przestrzenią (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Redagowanie i ogłaszanie prawa (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Sebstian Sykuna, prof. UG/ dr Anna Podolska

URUCHOMIONE
Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG/ dr Ewelina Szatkowska

URUCHOMIONE
Prawo mediów (proseminarium II) mgr 30 1 15

dec. Kierownika Katedry o wykreśleniu przedmiotu

NIEURUCHOMIONE
Prawo medyczne (proseminarium II) mgr 30 1 15

dr hab. Sebstian Sykuna, prof. UG/ dr Anna Podolska

NIEURUCHOMIONE
Etyka w biznesie (proseminarium II) mgr 30 1 15

 

rok akademicki 2020/2021
Prawo jednolite niestacjonarne
IV rok, semestr zimowy
Wykładowca Proseminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

NIEURUCHOMIONE
Dzieje państwa i prawa (proseminarium I) mgr 10 1 15

prof. zw. dr hab. Jerzy Zajadło

NIEURUCHOMIONE
Filozofia prawa (proseminarium I) mgr 10 1 15

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

NIEURUCHOMIONE
Globalne prawo środowiska (proseminarium I) mgr 10 1 15

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

NIEURUCHOMIONE
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

URUCHOMIONE
Postępowanie cywilne (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Bioprawo (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Międzynarodowe prawo gospodarcze (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Postępowanie administracyjne (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo karne (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo karne (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo morskie (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo nieruchomości w obrocie profesjonalnym (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Diana Trzcińska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo ochrony przyrody (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo pracy (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Monika Adamczak-Retecka

NIEURUCHOMIONE
Prawo Unii Europejskiej (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo własności intelektualnej (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Redagowanie i ogłaszanie prawa (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr Anna Podolska

NIEURUCHOMIONE
Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr Izabela Adrych-Brzezińska

NIEURUCHOMIONE
Prawo cywilne (proseminarium I) mgr 10 1 15

dr Przemysław Panfil

URUCHOMIONE
Prawo finansowe (proseminarium I) mgr 10 1 15

 

rok akademicki 2020/2021
Prawo jednolite niestacjonarne
IV rok, semestr letni
Wykładowca Proseminarium Typ Ilośc Godz. Trwa (sem) Limit

prof. zw. dr hab. Tadeusz Maciejewski

NIEURUCHOMIONE
Dzieje państwa i prawa (proseminarium II) mgr 10 1 15

prof. dr hab. Kamil Zeidler

NIEURUCHOMIONE
Filozofia prawa (proseminarium II) mgr 10 1 15

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

NIEURUCHOMIONE
Przestępstwa przeciwko środowisku (proseminarium II) mgr 10 1 15

prof. dr hab. Andrzej Powałowski

NIEURUCHOMIONE
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG

URUCHOMIONE
Postępowanie cywilne (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Oktawian Nawrot, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Bioprawo (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Międzynarodowe i unijne prawo ochrony środowiska (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawa człowieka. Etyka prawnicza. (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo administracyjne (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo dowodowe (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo finansowe (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Anna Dobaczewska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo gospodarcze publiczne (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG

URUCHOMIONE
Prawo handlowe (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr Bartosz Kędzierski

NIEURUCHOMIONE
Prawo karne (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Jacek Potulski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo karne (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Katarzyna Łasak, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo międzynarodowe publiczne (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Dorota Pyć, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo morskie (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo pracy (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Prawo własności intelektualnej (proseminarium II) mgr 10 1 15

prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

NIEURUCHOMIONE
Prawo zarządzania przestrzenią (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Przestępczość z punktu widzenia psychologii ewolucyjnej (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Redagowanie i ogłaszanie prawa (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG

NIEURUCHOMIONE
Rzymskie prawo prywatne i publiczne oraz tradycja romanistyczna w prawoznawstwie (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Sebstian Sykuna, prof. UG/ dr Anna Podolska

URUCHOMIONE
Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG/ dr Ewelina Sztkowska

NIEURUCHOMIONE
Prawo mediów (proseminarium II) mgr 10 1 15

dr hab. Sebstian Sykuna, prof. UG/ dr Anna Podolska

URUCHOMIONE
Etyka w biznesie (proseminarium II) mgr 10 1 15

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 19. Maj 2020 - 07:40; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: poniedziałek, 22. luty 2021 - 10:24; osoba wprowadzająca: Anna Okoń