SPECJALNOŚCI dla Administracja I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2018/2019)

Administracja bezpieczeństwa publicznego

  opiekun: prof. dr hab. Jarosław Warylewski

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce dr Paweł Petasz 15   1. Karnoprawna ochrona wolnosci sumienia i wyznania w Polsce
NIEURUCHOMIONY
20
2. Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu dr Paweł Petasz 30   2. Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
NIEURUCHOMIONY
20
3. Prawo policyjne dr Tomasz Snarski 15   3. Prawo policyjne
NIEURUCHOMIONY
20
                 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego dr Tomasz Snarski 30   4. Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego
NIEURUCHOMIONY
20
5. Osobowe źródla dowodowe dr Jacek Potulski 15   5. Osobowe źródla dowodowe
NIEURUCHOMIONY
20
6. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu dr Paweł Petasz 15   6, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu
NIEURUCHOMIONY
20
7. Prewencja przeciwprzestępcza w przedsiębiorstwie i instytucjach publicznych dr Jacek Potulski 30   x ---------------------------------------------------------- -------------------------- ----
                 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Przestępstwa gospodarcze i skarbowe dr Jacek Potulski 30   7. Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko działalności instytucji
NIEURUCHOMIONY
15
9. Środki reakcji karnej dr Paweł Petasz 15   8. Środki reakcji karnej
NIEURUCHOMIONY
15
10. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji dr Jacek Potulski 30   x ---------------------------------------------------------- ------------------------ ----

 

Administracja biznesu i finansów

  opiekun: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Partnerstwo publiczno-prywatne
NIEURUCHOMIONY
15   1. Partnerstwo publiczno-prywatne
NIEURUCHOMIONY
20
2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków
NIEURUCHOMIONY
15   2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków
NIEURUCHOMIONY
20
3. Zamówienia publiczne
NIEURUCHOMIONY
30   3. Zamówienia publiczne
NIEURUCHOMIONY
20
                 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Administracja podatkowa i skarbowa oraz procedury podatkowe
NIEURUCHOMIONY
30   4. Bankowość i usługi finansowe
NIEURUCHOMIONY
20
5. Podatki w biznesie
NIEURUCHOMIONY
15   5. Podatki w biznesie
NIEURUCHOMIONY
20
6. Prawo spółek
NIEURUCHOMIONY
15   6, Finansowanie działalności gospodarczej
NIEURUCHOMIONY
20
7. Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
NIEURUCHOMIONY
30   x ---------------------------------------------------------- ------------------------ ----
                 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Bankowość i usługi finansowe
NIEURUCHOMIONY
30   7. Prawo spółek
NIEURUCHOMIONY
15
9. Finansowanie działalności gospodarczej
NIEURUCHOMIONY
30   8. Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych
NIEURUCHOMIONY
15
10. Fuzje i przejęcia
NIEURUCHOMIONY
15   x ---------------------------------------------------------- -------------------------- ----

 

Administracja gospodarcza

  opiekun: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Partnerstwo publiczno-prywatne
NIEURUCHOMIONY
15   1. Partnerstwo publiczno-prywatne dr hab. Andrzej Powałowski, profefor nadzwyczajny 20
2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie funduszy europejskich
NIEURUCHOMIONY
15   2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie funduszy europejskich dr Tomasz Sowiński 20
3. Zamówienia publiczne
NIEURUCHOMIONY
30   3. Zamówienia publiczne 20
                 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Gospodarcze prawo środowiska
NIEURUCHOMIONY
30   4. Ochrona konkurencji i konsumentów prof. zw. dr hab. Andzrej Powałowski 20
5. Gospodarka komunalna
NIEURUCHOMIONY
15   5. Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport dr hab. Maciej Nyka 20
6. Ochrona konkurencji i konsumentów
NIEURUCHOMIONY
30   6, Ubezpieczenia gospodarcze VACAT 20
7. Ubezpieczenia gospodarcze
NIEURUCHOMIONY
15   x ---------------------------------------------------------- --------------------- ----
                 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Gospodarka nieruchomościami
NIEURUCHOMIONY
30   7. Gospodarcze prawo środowiska dr hab. Diana Trzcińska 15
9. Polityka i administracja gospodarcza
NIEURUCHOMIONY
15   8. Gospodarka komunalna dr Hanna Wolska 15
10. Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport
NIEURUCHOMIONY
30   x ---------------------------------------------------------- ----------------------- ----

 

Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych

  opiekun: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Międzynarodowa współpraca instytucjonalna
NIEURUCHOMIONY
15   1. Międzynarodowa współpraca instytucjonalna
NIEURUCHOMIONY
20
2. Międzynarodowe sądownictwo administracyjne
NIEURUCHOMIONY
15   2. Międzynarodowe sądownictwo administracyjne
NIEURUCHOMIONY
20
3. Prawo międzynarodowe publiczne
NIEURUCHOMIONY
30   3. Prawo międzynarodowe publiczne
NIEURUCHOMIONY
20
                 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Administracja a prawa człowieka
NIEURUCHOMIONY
15   4. Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa
NIEURUCHOMIONY
20
5. Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa
NIEURUCHOMIONY
15   5. Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych
NIEURUCHOMIONY
20
6. Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych
NIEURUCHOMIONY
30   6, System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej
NIEURUCHOMIONY
20
7. System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej
NIEURUCHOMIONY
30   x ---------------------------------------------------------- ----------------------- ----
                 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Europejskie prawo i postępowania administracyjne
NIEURUCHOMIONY
30   7. Administracja a prawa człowieka
NIEURUCHOMIONY
15
9. Międzynarodowe prawo administracyjne
NIEURUCHOMIONY
30   8. Międzynarodowe prawo administracyjne
NIEURUCHOMIONY
15
10. Współpraca transgraniczna administracji terenowej
NIEURUCHOMIONY
15   x ---------------------------------------------------------- --------------------- ----

 

Administracja wymiaru sprawiedliwości

  opiekun: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości dr Agnieszka Gajda 30   1. Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości
NIEURUCHOMIONY
20
2. Organizacja kancelarii prawniczej dr Anna Podolska 15   2. Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym
NIEURUCHOMIONY
20
3. Organizacja sądownictwa dr Paweł Sut/przedstawiciel praktyki 15   3. Ustrój organów ochrony prawnej
NIEURUCHOMIONY
20
                 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym dr Marta Zbucka-Gargas 30   4. Etyka zawodów prawniczych
NIEURUCHOMIONY
20
5. Prawo o prokuraturze dr Paweł Sut 15   5. Procedury sądowe
NIEURUCHOMIONY
20
6. Samorząd zawodowy zawodów prawniczych dr Grzegorz Julke 15   6, Organizacja sądownictwa, prokuratury i notariatu
NIEURUCHOMIONY
20
7. Ustrój organów ochrony prawnej

dr Jarosław Niesiołowski

dr Paweł Sut

30   x ---------------------------------------------------------- ---------------------- ----
                 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Etyka zawodów prawniczych

prof. UG, dr hab. Anna Machnikowska

prof. UG, dr hab. Sebastian Sykuna

30   7. Samorząd zawodowy zawodów prawniczych
NIEURUCHOMIONY
15
9. Prawo o notariacie dr Paweł Sut 15   8. Organizacja kancelarii prawniczej
NIEURUCHOMIONY
15
10. Procedury sądowe dr Jarosław Świeczkowski 30   x ---------------------------------------------------------- ----------------------- ----

 

Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa

  opiekun: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

STACJONARNA

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia

NIESTACJONARNA

SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)   SEMESTR LETNI 2018/2019 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych
NIEURUCHOMIONY
15   1. Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych
NIEURUCHOMIONY
20
2. Obszary morskie i administracja morska
NIEURUCHOMIONY
15   2. Obszary morskie i administracja morska
NIEURUCHOMIONY
20
3. Zamówienia publiczne
NIEURUCHOMIONY
30   3. Zamówienia publiczne
NIEURUCHOMIONY
20
                 
SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)   SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Gospodarka komunalna
NIEURUCHOMIONY
15   4. Kontrola administracja
NIEURUCHOMIONY
20
5. Kontrola administracja
NIEURUCHOMIONY
30   5. Legislacja administracyjna
NIEURUCHOMIONY
20
6. Legislacja administracyjna
NIEURUCHOMIONY
30   6, Proces inwestycyjno-budowlany
NIEURUCHOMIONY
20
7. Pracownicy samorządowi i służba cywilna
NIEURUCHOMIONY
15   x ---------------------------------------------------------- ---------------------- ----
                 
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)   SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin   Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Gospodarka nieruchomościami
NIEURUCHOMIONY
30   7. Gospodarka komunalna
NIEURUCHOMIONY
15
9. Proces inwestycyjno-budowlany
NIEURUCHOMIONY
30   8. Pracownicy samorządowi i służba cywilna
NIEURUCHOMIONY
15
10. System finansowy jednostek samorządu terytorialnego
NIEURUCHOMIONY
15   x ---------------------------------------------------------- ------------------------ ----

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 23. luty 2018 - 08:07; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: sobota, 8. Czerwiec 2019 - 09:10; osoba wprowadzająca: Anna Okoń