SPECJALNOŚCI dla Administracja I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2019/2020)

Planowane SPECJALNOŚCI w roku akademickim 2019/2020
 
 
Osada zajęć SPECJALNOŚCI może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
HARMONOGRAM ZAPISÓW:

od 17/06/2019; godz.: 20:00*

do 30/06/2019; godz.: 20:00

zapis na:
Administracja I stopnia stacjonarna SPECJALNOŚĆ
Administracja I stopnia niestacjonarna SPECJALNOŚĆ
 * zapisy odbywają się na portalu studenta: https://ps.ug.edu.pl:8443/login.web
 
Administracja bezpieczeństwa publicznego
opiekun: prof. dr hab. Jarosław Warylewski 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce  dr Paweł Petasz 15 1. Karnoprawna ochrona wolnosci sumienia i wyznania w Polsce  dr Paweł Petasz 20
2. Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu  dr Paweł Petasz 30 2. Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu  dr Paweł Petasz 20
3. Prawo policyjne dr Jacek Potulski 15 3. Prawo policyjne dr Jacek Potulski 20
   
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 4. Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
5. Osobowe źródla dowodowe obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 5. Osobowe źródla dowodowe obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
6. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu  obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 6 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu  obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
7. Prewencja przeciwprzestępcza w przedsiębiorstwie i instytucjach publicznych obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 x ----------------------------------------- ------------------------------------------ ----
   
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Przestępstwa gospodarcze i skarbowe obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 7. Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko działalności instytucji  obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
9. Środki reakcji karnej obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 8. Środki reakcji karnej obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
10. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji  obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 x ----------------------------------------- ------------------------------------------ ----
                 
Administracja biznesu i finansów
opiekun: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

URUCHOMIONE
 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Partnerstwo publiczno-prywatne prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski 15 1. Partnerstwo publiczno-prywatne prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski 20
2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków dr Tomasz Sowiński 15 2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków dr Tomasz Sowiński 20
3. Zamówienia publiczne dr Hanna Wolska
prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevicius
30 3. Zamówienia publiczne dr Hanna Wolska
prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevicius
20
   
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Administracja podatkowa i skarbowa oraz procedury podatkowe obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 4. Bankowość i usługi finansowe obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
5. Podatki w biznesie obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 5. Podatki w biznesie obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
6. Prawo spółek obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 6 Finansowanie działalności gospodarczej  obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
7. Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 x ----------------------------------------- ------------------------------------------ ----
   
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Bankowość i usługi finansowe obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 7. Prawo spółek obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
9. Finansowanie działalności gospodarczej  obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 8. Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
10. Fuzje i przejęcia obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 x ----------------------------------------- ------------------------------------------ ----
                 
Administracja gospodarcza
opiekun: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Partnerstwo publiczno-prywatne  prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski 15 1. Partnerstwo publiczno-prywatne  prof. zw. dr hab. Andrzej Powałowski 20
2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie funduszy europejskich dr Tomasz Sowiński 15 2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie funduszy europejskich dr Tomasz Sowiński 20
3. Zamówienia publiczne dr Hanna Wolska
prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevicius
30 3. Zamówienia publiczne dr Hanna Wolska
prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevicius
20
   
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Gospodarcze prawo środowiska obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 4. Ochrona konkurencji i konsumentów obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
5. Gospodarka komunalna obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 5. Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport  obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
6. Ochrona konkurencji i konsumentów obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 6 Ubezpieczenia gospodarcze obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
7. Ubezpieczenia gospodarcze obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 x ----------------------------------------- ------------------------------------------ ----
   
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Gospodarka nieruchomościami obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 7. Gospodarcze prawo środowiska obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
9. Polityka i administracja gospodarcza obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 8. Gospodarka komunalna obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
10. Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 x ----------------------------------------- ------------------------------------------ ----
                 
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych
opiekun: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. P. Uziębło

- zajęcia nieuruchomione

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

dec. Prodziekana prof. UG, dr hab. M. Wiszowatego

- zajęcia nieuruchomione

SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Międzynarodowa współpraca instytucjonalna  prof. UG, dr hab. Dorota Pyć
dr hab. Katarzyna Łasak
15 1. Międzynarodowa współpraca instytucjonalna  prof. UG, dr hab. Dorota Pyć
dr hab. Katarzyna Łasak
20
2. Międzynarodowe sądownictwo administracyjne  prof. UG, dr hab. Dorota Pyć
dr hab. Katarzyna Łasak
15 2. Międzynarodowe sądownictwo administracyjne  prof. UG, dr hab. Dorota Pyć
dr hab. Katarzyna Łasak
20
3. Prawo międzynarodowe publiczne  dr hab. Katarzyna Łasak
prof. UG, dr hab. Krszysztof Drzewicki
30 3. Prawo międzynarodowe publiczne  dr hab. Katarzyna Łasak
prof. UG, dr hab. Krszysztof Drzewicki
20
   
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Administracja a prawa człowieka obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 4. Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa  obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
5. Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa  obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 5. Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych  obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
6. Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych  obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 6 System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej  obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
7. System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej  obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 x ----------------------------------------- ------------------------------------------ ----
   
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Europejskie prawo i postępowania administracyjne  obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 7. Administracja a prawa człowieka obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
9. Międzynarodowe prawo administracyjne  obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 8. Międzynarodowe prawo administracyjne  obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
10. Współpraca transgraniczna administracji terenowej  obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 x ----------------------------------------- ------------------------------------------ ----
                 
Administracja wymiaru sprawiedliwości
opiekun: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

URUCHOMIONE
 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

URUCHOMIONE
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości  dr Agnieszka Gajda 30 1. Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości  dr Agnieszka Gajda 20
2. Organizacja kancelarii prawniczej  dr Anna Podolska 15 2. Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym dr Marta Zbucka-Gargas 20
3. Organizacja sądownictwa  dr Paweł Sut 15 3. Ustrój organów ochrony prawnej  dr Jarosław Niesiołowski
dr Paweł Sut
20
   
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 4. Etyka zawodów prawniczych obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
5. Prawo o prokuraturze obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 5. Procedury sądowe  obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
6. Samorząd zawodowy zawodów prawniczych  obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 6 Organizacja sądownictwa, prokuratury i notariatu  obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
7. Ustrój organów ochrony prawnej  obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 x ----------------------------------------- ------------------------------------------ ----
   
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Etyka zawodów prawniczych  obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 7. Samorząd zawodowy zawodów prawniczych  obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
9. Prawo o notariacie  obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 8. Organizacja kancelarii prawniczej  obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
10. Procedury sądowe  obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 x ----------------------------------------- ------------------------------------------ ----
                 
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
opiekun: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

 

dec. Dziekana prof. UG, dr hab. W. Zalewskiego

- zajęcia nieuruchomione

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

URUCHOMIONE
SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4) SEMESTR LETNI 2019/2020 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
1. Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych dr Michał Miłosz 15 1. Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych dr Michał Miłosz 20
2. Obszary morskie i administracja morska dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska 15 2. Obszary morskie i administracja morska dr Iwona Zużewicz-Wiewiórowska 20
3. Zamówienia publiczne dr Hanna Wolska
prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevicius
30 3. Zamówienia publiczne dr Hanna Wolska
prof. UG, dr hab. Edvardas Juchnevicius
20
   
SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5) SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
4. Gospodarka komunalna obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 4. Kontrola administracja obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
5. Kontrola administracja obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 5. Legislacja administracyjna obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
6. Legislacja administracyjna obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 6 Proces inwestycyjno-budowlany  obsada podawana w roku akad. 2020/21 20
7. Pracownicy samorządowi i służba cywilna obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 x ----------------------------------------- ------------------------------------------ ----
   
SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6) SEMESTR LETNI 2020/2021 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin Lp. Przedmiot Prowadzący Ilość godzin
8. Gospodarka nieruchomościami obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 7. Gospodarka komunalna obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
9. Proces inwestycyjno-budowlany obsada podawana w roku akad. 2020/21 30 8. Pracownicy samorządowi i służba cywilna obsada podawana w roku akad. 2020/21 15
10. System finansowy jednostek samorządu terytorialnego obsada podawana w roku akad. 2020/21 15 x ----------------------------------------- ------------------------------------------ ----

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 8. Czerwiec 2019 - 08:24; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: piątek, 28. Sierpień 2020 - 07:22; osoba wprowadzająca: Anna Okoń