SPECJALNOŚCI dla Administracja I stopnia (rozpoczynane w roku akademickim 2021/2022)

Planowane SPECJALNOŚCI w roku akademickim 2021/2022
 
 
Osada zajęć SPECJALNOŚCI może ulegać zmianom zgodnie z decyzjami Kierowników Katedr.
 
 
Administracja bezpieczeństwa publicznego
 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4) SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Karnoprawna ochrona wolności sumienia i wyznania w Polsce  15 1. Karnoprawna ochrona wolnosci sumienia i wyznania w Polsce  20
2. Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu  30 2. Prawo karne wykroczeń - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu  20
3. Prawo policyjne 15 3. Prawo policyjne 20
   
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5) SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
4. Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego 30 4. Kryminologiczne aspekty bezpieczeństwa publicznego 20
5. Osobowe źródla dowodowe 15 5. Osobowe źródla dowodowe 20
6. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu  15 6 Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu  20
7. Prewencja przeciwprzestępcza w przedsiębiorstwie i instytucjach publicznych 30 x ----------------------------------------- ----
   
SEMESTR LETNI 2022/2023 - ROK 3 (semestr 6) SEMESTR LETNI 2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
8. Przestępstwa gospodarcze i skarbowe 30 7. Przestępstwa gospodarcze oraz przeciwko działalności instytucji  15
9. Środki reakcji karnej 15 8. Środki reakcji karnej 15
10. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji  30 x ----------------------------------------- ----
             
Administracja biznesu i finansów
opiekun: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

URUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4) SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Partnerstwo publiczno-prywatne 15 1. Partnerstwo publiczno-prywatne 20
2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków 15 2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie środków 20
3. Zamówienia publiczne 30 3. Zamówienia publiczne 20
   
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5) SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
4. Administracja podatkowa i skarbowa oraz procedury podatkowe 30 4. Bankowość i usługi finansowe 20
5. Podatki w biznesie 15 5. Podatki w biznesie 20
6. Prawo spółek 15 6 Finansowanie działalności gospodarczej  20
7. Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych 30 x ----------------------------------------- ----
   
SEMESTR LETNI 2022/2023 - ROK 3 (semestr 6) SEMESTR LETNI 2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
8. Bankowość i usługi finansowe 30 7. Prawo spółek 15
9. Finansowanie działalności gospodarczej  30 8. Zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych 15
10. Fuzje i przejęcia 15 x ----------------------------------------- ----
             
Administracja gospodarcza
opiekun: prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4) SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Partnerstwo publiczno-prywatne  15 1. Partnerstwo publiczno-prywatne  20
2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie funduszy europejskich 15 2. Pomoc publiczna i pozyskiwanie funduszy europejskich 20
3. Zamówienia publiczne 30 3. Zamówienia publiczne 20
   
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5) SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
4. Gospodarcze prawo środowiska 30 4. Ochrona konkurencji i konsumentów 20
5. Gospodarka komunalna 15 5. Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport  20
6. Ochrona konkurencji i konsumentów 30 6 Ubezpieczenia gospodarcze 20
7. Ubezpieczenia gospodarcze 15 x ----------------------------------------- ----
   
SEMESTR LETNI 2022/2023 - ROK 3 (semestr 6) SEMESTR LETNI 2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
8. Gospodarka nieruchomościami 30 7. Gospodarcze prawo środowiska 15
9. Polityka i administracja gospodarcza 15 8. Gospodarka komunalna 15
10. Regulacja sektorów infrastrukturalnych - energetyka, telekomunikacja, transport 30 x ----------------------------------------- ----
             
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowych
opiekun: prof. UG, dr hab. Adam Wiśniewski

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4) SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Międzynarodowa współpraca instytucjonalna  15 1. Międzynarodowa współpraca instytucjonalna  20
2. Międzynarodowe sądownictwo administracyjne  15 2. Międzynarodowe sądownictwo administracyjne  20
3. Prawo międzynarodowe publiczne  30 3. Prawo międzynarodowe publiczne  20
   
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5) SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
4. Administracja a prawa człowieka 15 4. Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa  20
5. Europejskie instytucje kontroli przestrzegania prawa  15 5. Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych  20
6. Międzynarodowe prawo instytucjonalne organizacji międzynarodowych  30 6 System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej  20
7. System instytucjonalny i administracyjny Unii Europejskiej  30 x ----------------------------------------- ----
   
SEMESTR LETNI 2022/2023 - ROK 3 (semestr 6) SEMESTR LETNI 2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
8. Europejskie prawo i postępowania administracyjne  30 7. Administracja a prawa człowieka 15
9. Międzynarodowe prawo administracyjne  30 8. Międzynarodowe prawo administracyjne  15
10. Współpraca transgraniczna administracji terenowej  15 x ----------------------------------------- ----
             
Administracja wymiaru sprawiedliwości
opiekun: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

URUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4) SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości  30 1. Konstytucyjne podstawy organów wymiaru sprawiedliwości  20
2. Organizacja kancelarii prawniczej  15 2. Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym 20
3. Organizacja sądownictwa  15 3. Ustrój organów ochrony prawnej  20
   
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5) SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
4. Prawa człowieka w postępowaniu sądowym i administracyjnym 30 4. Etyka zawodów prawniczych 20
5. Prawo o prokuraturze 15 5. Procedury sądowe  20
6. Samorząd zawodowy zawodów prawniczych  15 6 Organizacja sądownictwa, prokuratury i notariatu  20
7. Ustrój organów ochrony prawnej  30 x ----------------------------------------- ----
   
SEMESTR LETNI 2022/2023 - ROK 3 (semestr 6) SEMESTR LETNI 2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
8. Etyka zawodów prawniczych  30 7. Samorząd zawodowy zawodów prawniczych  15
9. Prawo o notariacie  15 8. Organizacja kancelarii prawniczej  15
10. Procedury sądowe  30 x ----------------------------------------- ----
             
Samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
opiekun: prof. UG, dr hab. Tomasz Bąkowski

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

 

PLAN STUDIÓW
ADMINISTRACJA I stopnia (niestacjonarna)

NIEURUCHOMIONE

dec. Dziekana z dnia 1/07/2021

SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4) SEMESTR LETNI 2021/2022 - ROK 2 (semestr 4)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
1. Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych 15 1. Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych 20
2. Obszary morskie i administracja morska 15 2. Obszary morskie i administracja morska 20
3. Zamówienia publiczne 30 3. Zamówienia publiczne 20
   
SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5) SEMESTR ZIMOWY 2022/2023 - ROK 3 (semestr 5)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
4. Gospodarka komunalna 15 4. Kontrola administracja 20
5. Kontrola administracja 30 5. Legislacja administracyjna 20
6. Legislacja administracyjna 30 6 Proces inwestycyjno-budowlany  20
7. Pracownicy samorządowi i służba cywilna 15 x ----------------------------------------- ----
   
SEMESTR LETNI 2022/2023 - ROK 3 (semestr 6) SEMESTR LETNI 2022/2023 - ROK 3 (semestr 6)
Lp. Przedmiot Ilość godzin Lp. Przedmiot Ilość godzin
8. Gospodarka nieruchomościami 30 7. Gospodarka komunalna 15
9. Proces inwestycyjno-budowlany 30 8. Pracownicy samorządowi i służba cywilna 15
10. System finansowy jednostek samorządu terytorialnego 15 x ----------------------------------------- ----

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 27. Kwiecień 2021 - 11:31; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 2. Lipiec 2021 - 12:16; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski