Studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe)

Liczebność grup zajęciowych w UG

lp.

rodzaj zajęć    

liczebność grupy

1 seminarium dyplomowe od 8 do 12 osób
2 proseminarium od 15 osób

 

PLANOWANE seminaria oraz proseminaria na rok akademicki 2022/2023

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

ADMINISTRACJA
I niestacjonarne
5
15 Seminarium
2022-06-13

21:00

 

Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr dec. Dziekana w sprawie uruchomienia
Seminarium - KWIATKOWSKI Paweł dr Kwiatkowski Paweł  P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 15 Administracja niestacjonarne I 5 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - SZATKOWSKA Ewelina dr Szatkowska  Ewelina P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 15 Administracja niestacjonarne I 5 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - SZMIT Jakub dr Szmit  Jakub P160 Katedra Prawa Pracy 15 Administracja niestacjonarne I 5 URUCHOMIONE
Seminarium - SZYPNIEWSKI Michał dr Szypniewski  Michał P160 Katedra Prawa Pracy 15 Administracja niestacjonarne I 5 URUCHOMIONE
Seminarium - ŚNIADACH Olga dr Śniadach  Olga P190 Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej 15 Administracja niestacjonarne I 5 URUCHOMIONE
Seminarium - ZUŻEWICZ-WIEWIÓROWSKA Iwona PYĆ Dorota dr Zużewicz-Wiewiórowska Iwona Pyć Dorota P150 Katedra Prawa Morskiego 15 Administracja niestacjonarne I 5 URUCHOMIONE

 

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

KRYMINOLOGIA
I niestacjonarne
5
15 Seminarium
2022-06-14

20:00

 

Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr dec. Dziekana w sprawie uruchomienia
Seminarium - KASPRZAK Magdalena  dr Kasprzak  Magdalena P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 15 Kryminologia niestacjonarne I 5 URUCHOMIONE
Seminarium - KODŁUBAŃSKI Łukasz dr Kodłubański  Łukasz P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 15 Kryminologia niestacjonarne I 5 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - LEWKOWICZ Aneta dr Lewkowicz Aneta WMFiI 15 Kryminologia niestacjonarne I 5 URUCHOMIONE
Seminarium - OPORA Robert dr hab. Opora Robert WNS 15 Kryminologia niestacjonarne I 5 URUCHOMIONE
Seminarium - PODOLSKA Anna dr Podolska  Anna P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 15 Kryminologia niestacjonarne I 5 URUCHOMIONE
Seminarium - STASIAK Krzysztof dr Stasiak Krzysztof   P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 15 Kryminologia niestacjonarne I 5 URUCHOMIONE
Seminarium - SZULC Marcin dr Szulc Marcin WNS 15 Kryminologia niestacjonarne I 5 URUCHOMIONE
Seminarium - WĘGRZAK Małgorzata dr Węgrzak  Małgorzata P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 15 Kryminologia niestacjonarne I 5 URUCHOMIONE
Seminarium - ZUŻEWICZ-WIEWIÓROWSKA Iwona PYĆ Dorota dr Zużewicz-Wiewiórowska Iwona Pyć Dorota P150 Katedra Prawa Morskiego 15 Kryminologia niestacjonarne 5 NIEURUCHOMIONE

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

KRYMINOLOGIA
II niestacjonarne
2
20 Seminarium
2022-09-23

20:00

 

Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr dec. Dziekana w sprawie uruchomienia
Seminarium - BALWICKA-SZCZYRBA Małgorzata usunięte z oferty dr hab. Balwicka-Szczyrba Małgorzata  P010 Katedra Prawa Handlowego 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - BARCZEWSKI Maciej dr hab. Barczewski Maciej P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - LEWKOWICZ Aneta dr Lewkowicz Aneta WMFiI 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - NYKA Maciej dr hab. Nyka Maciej P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - OPORA Robert dr Opora Robert WNS 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 URUCHOMIONE
Seminarium - POTULSKI Jacek dr hab. Potulski Jacek P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 URUCHOMIONE
Seminarium - SYKUNA Sebastian dr hab. Sykuna Sebastian P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - WIDŁAK Tomasz dr hab. Widłak Tomasz P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - WIEWIOROWSKI Jacek dr hab. Wiewiorowski Jacek P082 Zakład Prawa Rzymskiego 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 URUCHOMIONE
Seminarium - WOŹNIEWSKI Krzysztof dr hab. Woźniewski Krzysztof P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 URUCHOMIONE
Seminarium - ZALEWSKI Wojciech dr hab. Zalewski Wojciech P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 URUCHOMIONE
Seminarium - ZEIDLER Kamil prof. dr hab. Zeidler Kamil P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 NIEURUCHOMIONE

 

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru  termin zapisów godzina

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
I niestacjonarne
4
16 Seminarium
2022-06-17

21:00

 

Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr dec. Dziekana w sprawie uruchomienia
Seminarium - DOBACZEWSKA Anna dr hab. Dobaczewska Anna P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 16 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne I 4 URUCHOMIONE

Seminarium - GALIŃSKI Paweł

(dec. Dziekana z dn. 31/05/2022)

dr Galiński Paweł WZR 16 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne I 4 NIERUCHOMIONE
Seminarium - JUCHNEVICIUS Edvardas dr hab. Juchnevičius Edvardas P090 Katedra Prawa Finansowego 16 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne I 4 NIERUCHOMIONE
Seminarium - JURKOWSKA-ZEIDLER Anna dr hab. Jurkowska-Zeidler Anna P090 Katedra Prawa Finansowego 16 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne 4 URUCHOMIONE
Seminarium - MAŚNIAK Dorota dr hab. Maśniak Dorota P081 Pracownia Prawa Ubezpieczeniowego 16 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne I 4 URUCHOMIONE

Seminarium - WELZANT Katarzyna

(dec. Dziekana z dn. 31/05/2022)

dr Welzant Katarzyna WZR 16 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne I 4 URUCHOMIONE
Seminarium - ZAJADŁO-WĘGLARZ  Paulina dr Zajadło-Węglarz Paulina  P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 16 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne I 4 NIERUCHOMIONE

 

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE
II niestacjonarne
2
15 Seminarium
2022-09-23

20:00

 

Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr dec. Dziekana w sprawie uruchomienia
Seminarium - ADAMCZAK-RETECKA dr hab. Adamczak-Retecka Monika P190 Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 URUCHOMIONE
Seminarium - BOGUSZ Mariusz dr hab. Bogusz Mariusz P040 Katedra Postępowania Administ. i Sądowoadministracyjnego 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 NIERUCHOMIONE
Seminarium - DOBACZEWSKA Anna dr hab. Dobaczewska Anna P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 URUCHOMIONE
Seminarium - GLINIECKI Bartłomiej dr hab. Gliniecki Bartłomiej P010 Katedra Prawa Handlowego 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 NIERUCHOMIONE
Seminarium - JUCHNEVICIUS Edvardas dr hab. Juchnevičius Edvardas P090 Katedra Prawa Finansowego 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 URUCHOMIONE
Seminarium - JURKOWSKA-ZEIDLER Anna dr hab. Jurkowska-Zeidler Anna P090 Katedra Prawa Finansowego 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 URUCHOMIONE

Seminarium - KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK Angelika

(dec. Dziekana z dn. 31/05/2022)

dr hab. Kędzierska-Szczepaniak Angelika WZR 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 URUCHOMIONE
Seminarium - MAŚNIAK Dorota dr hab. Maśniak Dorota P081 Pracownia Prawa Ubezpieczeniowego 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 NIERUCHOMIONE
Seminarium - PYĆ Dorota dr hab. Pyć Dorota P150 Katedra Prawa Morskiego 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 NIERUCHOMIONE
Seminarium - WIŚNIEWSKI dr hab. Wiśniewski Adam P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 NIERUCHOMIONE

 

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

PRAWO
jednolite niestacjonarne (wieczorowe)
7
30 Proseminarium
2022-06-15

21:00

PRAWO
jednolite niestacjonarne (wieczorowe)
8
30 Seminarium
2022-06-15

21:00

 

Nazwa proseminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr dec. Dziekana w sprawie uruchomienia
Proseminarium - ADAMCZAK-RETECKA Monika dr hab. Adamczak-Retecka Monika P190 Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 7 URUCHOMIONE

Proseminarium - SUT Paweł

Proseminarium - NAWROT Oktawian 

(dec. Dziekana z dn. 31/05/2022)

dr hab.

Sut Paweł

Nawrot Oktawian

P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 7 URUCHOMIONE
Proseminarium - WIDŁAK Tomasz dr hab. Widłak Tomasz P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 7 NIERUCHOMIONE

 

Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr dec. Dziekana w sprawie uruchomienia
Seminarium - BAGIŃSKA Ewa prof. dr hab. Bagińska Ewa P080 Katedra Prawa Cywilnego 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8 URUCHOMIONE
Seminarium - KRUCZALAK-JANKOWSKA Joanna dr hab. Kruczalak-Jankowska Joanna P010 Katedra Prawa Handlowego 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8 URUCHOMIONE
Seminarium -  ŁASAK Katarzyna dr hab. Łasak Katarzyna P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8 NIERUCHOMIONE
Seminarium - SUT Paweł dr hab. Sut  Paweł P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8 NIERUCHOMIONE
Seminarium - TOMASZEWSKA Monika dr hab. Tomaszewska Monika P160 Katedra Prawa Pracy 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8 NIERUCHOMIONE

 

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

PRAWO
jednolite niestacjonarne (zaoczne)
7
30 Proseminarium
2022-06-13

20:00

PRAWO
jednolite niestacjonarne (zaoczne)
8
30 Seminarium
2022-06-13

20:00

 

Nazwa proseminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr dec. Dziekana w sprawie uruchomienia
Proseminarium - ADAMCZAK-RETECKA dr hab. Adamczak-Retecka Monika P190 Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej 10 Prawo niestacjonarne jednolite 7 NIEURUCHOMIONE
Proseminarium - POTULSKI Jacek dr hab. Potulski Jacek P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 10 Prawo niestacjonarne jednolite 7 URUCHOMIONE
Proseminarium - PYĆ Dorota dr hab. Pyć Dorota P150 Katedra Prawa Morskiego 10 Prawo niestacjonarne jednolite 7 NIEURUCHOMIONE
Proseminarium - STELINA Jakub prof. dr hab. Stelina Jakub P160 Katedra Prawa Pracy 25 Prawo niestacjonarne jednolite 7 NIEURUCHOMIONE
Proseminarium - TRZCIŃSKA Diana dr hab. Trzcińska Diana P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 30 Prawo niestacjonarne jednolite 7 NIEURUCHOMIONE

 

Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr dec. Dziekana w sprawie uruchomienia
Seminarium - ADAMCZAK-RETECKA Monika dr hab. Adamczak-Retecka Monika P190 Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 URUCHOMIONE
Seminarium - BARCZEWSKI Maciej  dr hab. Barczewski Maciej P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - BOGUSZ Mariusz dr hab. Bogusz Mariusz P040 Katedra Postępowania Administ. i Sądowoadministracyjnego 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 URUCHOMIONE
Seminarium - JUCHNEVIČIUS Edvardas dr hab. Juchnevičius Edvardas P090 Katedra Prawa Finansowego 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - ŁASAK Katarzyna dr hab. Łasak Katarzyna P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - MACHNIKOWSKA Anna dr hab. Machnikowska Anna P050 Katedra Postępowania Cywilnego 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 URUCHOMIONE

Seminarium - SUT Paweł

Seminarium - NAWROT Oktawian

(dec. Dziekana z dn. 31/05/2022)

dr hab.

Sut Paweł

Nawrot Oktawian

P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - POTULSKI Jacek dr hab. Potulski Jacek P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 URUCHOMIONE
Seminarium - PYĆ Dorota dr hab. Pyć Dorota P150 Katedra Prawa Morskiego 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - STELINA Jakub prof. dr hab. Stelina Jakub P160 Katedra Prawa Pracy 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - SYKUNA Sebastian dr hab. Sykuna Sebastian P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - TRZCIŃSKA Diana dr hab. Trzcińska Diana P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - WIEWIOROWSKI Jacek dr hab. Wiewiorowski Jacek P082 Zakład Prawa Rzymskiego 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 NIEURUCHOMIONE
Seminarium - WOŹNIEWSKI Krzysztof dr hab. Woźniewski Krzysztof P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 URUCHOMIONE

 

 

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina

PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE
II niestacjonarne
4
15 Seminarium
2022-06-13

21:00

 

Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr dec. Dziekana w sprawie uruchomienia
Seminarium - BĄKOWSKI Tomasz prof. dr hab. Bąkowski Tomasz P070 Katedra Prawa Administracyjnego 15 Prawo w administracji i gospodarce niestacjonarne II 4 URUCHOMIONE
Seminarium - NYKA Maciej dr hab. Nyka Maciej P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 15 Prawo w administracji i gospodarce niestacjonarne II 4 URUCHOMIONE
Seminarium - POWAŁOWSKI Andrzej prof. dr hab. Powałowski Andrzej  P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 15 Prawo w administracji i gospodarce niestacjonarne II 4 URUCHOMIONE
Seminarium - RYTEL-WARZOCHA Anna dr hab. Rytel-Warzocha Anna P130 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych 15 Prawo w administracji i gospodarce niestacjonarne II 4 URUCHOMIONE

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 10. Maj 2022 - 11:17; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski Ostatnia zmiana: piątek, 14. Październik 2022 - 08:12; osoba wprowadzająca: Sławomir Dajkowski