Planowane seminaria oraz proseminaria na rok akademicki 2023/2024

Planowane seminaria oraz proseminaria na rok akademicki 2023/2024

Harmonogram zapisów na seminaria oraz proseminaria na rok akademicki 2023/2024

Kierunek stopnień tryb semestr ilość godzin zajęcia do wyboru termin zapisów godzina
ADMINISTRACJA I stacjonarne 5 30 Seminarium wtorek, 13 czerwiec 2023 20:30
ADMINISTRACJA I niestacjonarne 5 15 Seminarium wtorek, 13 czerwiec 2023 20:30
ADMINISTRACJA II stacjonarne 1 30 Seminarium poniedziałek, 18 wrzesień 2023 21:00
CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stacjonarne 5 30 Seminarium środa, 14 czerwiec 2023 20:30
KRYMINOLOGIA I stacjonarne 5 30 Seminarium środa, 14 czerwiec 2023 20:30
KRYMINOLOGIA I niestacjonarne 5 15 Seminarium środa, 14 czerwiec 2023 20:00
KRYMINOLOGIA II stacjonarne 2 30 Seminarium poniedziałek, 25 wrzesień 2023 21:00
KRYMINOLOGIA II niestacjonarne 2 30 Seminarium czwartek, 21 wrzesień 2023 21:00
PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I stacjonarne 4 30 Seminarium czwartek, 15 czerwiec 2023 20:30
PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE I niestacjonarne 4 16 Seminarium czwartek, 15 czerwiec 2023 20:30
PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE II niestacjonarne 2 15 Seminarium czwartek, 21 wrzesień 2023 20:20
PRAWO jednolite stacjonarne 7 30 Proseminarium wtorek, 13 czerwiec 2023 20:30
PRAWO jednolite stacjonarne 8 30 Seminarium wtorek, 13 czerwiec 2023 20:30
PRAWO jednolite niestacjonarne (wieczorowe) 7 30 Proseminarium wtorek, 13 czerwiec 2023 20:30
PRAWO jednolite niestacjonarne (wieczorowe) 8 30 Seminarium wtorek, 13 czerwiec 2023 20:30
PRAWO jednolite niestacjonarne (zaoczne) 7 10 Proseminarium wtorek, 13 czerwiec 2023 20:30
PRAWO jednolite niestacjonarne (zaoczne) 8 25 Seminarium wtorek, 13 czerwiec 2023 20:30
PRAWO W ADMINISTRACJI I GOSPODARCE II niestacjonarne 4 15 Seminarium poniedziałek, 12 czerwiec 2023 20:30

 

Planowane seminaria oraz proseminaria na rok akademicki 2023/2024

SEMINARIA

L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - DOBACZEWSKA Anna dr hab. Dobaczewska Anna P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 30 Administracja stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
2 Seminarium - SZLACHETKO Jakub dr hab. Szlachetko Jakub  P040 Katedra Postępowania Administ. i Sądowoadministracyjnego 30 Administracja stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
3

Seminarium - TOMASZEWSKA Monika (dec. Kierownika Katedry z dn. 13.09.2023)

Seminarium - SZMIT Jakub

 

dr hab

dr

Tomaszewska Monika

Szmit Jakub 

P160 Katedra Prawa Pracy 30 Administracja stacjonarne 5  ZGODA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
4 Seminarium - UZIĘBŁO Piotr dr hab. Uziębło Piotr P130 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych 30 Administracja stacjonarne I 5  ZGODA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
 
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1

Seminarium - TRZCIŃSKA Diana

Seminarium - NYKA Maciej

dr hab.

Trzcińska Diana

Nyka Maciej

P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 30 Administracja stacjonarne II 1 ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
2 Seminarium - WIŚNIEWSKI Adam dr hab. Wiśniewski Adam P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 30 Administracja stacjonarne II 1

 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 9/10/2023)

3 Seminarium - GIĘTKOWSKI Radosław dr hab. Giętkowski Radosław P070 Katedra Prawa Administracyjnego 30 Administracja stacjonarne II 1

 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 9/10/2023)

4 Seminarium - ZIELENIECKI Marcin dr hab. Zieleniecki Marcin P160 Katedra Prawa Pracy 30 Administracja stacjonarne II 1

  ZGODA (dec. Dziekana z dnia 9/10/2023)

5 Seminarium - RYTEL-WARZOCHA Anna dr hab. Rytel-Warzocha Anna P130 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych 30 Administracja stacjonarne II 1

 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 9/10/2023)

6 Seminarium - PYĆ Dorota dr hab. Pyć Dorota P150 Katedra Prawa Morskiego 30 Administracja stacjonarne II 1 ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
7 Seminarium - GRAJEWSKI Krzysztof dr hab. Grajewski Krzysztof P130 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych 30 Administracja stacjonarne II 1 ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
8

Seminarium - PIOTROWSKI Andrzej

(zgoda Dziekana z dn. 4.07.2023 r.)

dr hab. Piotrowski Andrzej WNS 30 Administracja stacjonarne II 1

  ZGODA (dec. Dziekana z dnia 9/10/2023)

 
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - ŁASAK Katarzyna dr hab. Katarzyna Łasak P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 30 Administracja niestacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
2 Seminarium - SUT Paweł dr hab. Sut  Paweł P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 30 Administracja niestacjonarne I 5  ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
3 Seminarium - RYTEL-WARZOCHA Anna dr hab. Rytel-Warzocha Anna P130 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych 30 Administracja niestacjonarne I 5  ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
4 Seminarium - WETOSZKA Dominika dr Wetoszka Dominika P150 Katedra Prawa Morskiego 30 Administracja niestacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
 
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - PETASZ Paweł dr Petasz Paweł  P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 30 Criminology & Criminal Justice stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
2 Seminarium - BABICKA-WIRKUS Anna dr hab. Babicka-Wirkus Anna P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 30 Criminology & Criminal Justice stacjonarne I 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
3 Seminarium - ŁĄGIEWSKA Magdalena  dr Łągiewska Magdalena  P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 30 Criminology & Criminal Justice stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
4

Seminarium - CORA 

Łukasz

dr Cora Łukasz P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 30 Criminology & Criminal Justice stacjonarne 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
5 Seminarium - WIDŁAK Tomasz dr hab. Widłak Tomasz P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 30 Criminology & Criminal Justice stacjonarne I 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
6 Seminarium - MICHALAK Marcin dr Michalak  Marcin P190 Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej 30 Criminology & Criminal Justice stacjonarne 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - STASIAK Krzysztof dr Stasiak Krzysztof   P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 30 Kryminologia stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
2 Seminarium - PETASZ Paweł dr Petasz Paweł  P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 30 Kryminologia stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
3 Seminarium - KWIATKOWSKI Paweł dr Kwiatkowski Paweł  P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 30 Kryminologia stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
4 Seminarium - KASPRZAK Magdalena  dr Kasprzak  Magdalena P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 30 Kryminologia stacjonarne I 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
5 Seminarium - NIEMIEC Wioletta dr Niemiec Wioletta  P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 30 Kryminologia stacjonarne I 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
6 Seminarium - CORA Łukasz dr Cora Łukasz  P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 30 Kryminologia stacjonarne I 5   ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
7 Seminarium - FLIS-ŚWIECZKOWSKA Marta dr Flis-Świeczkowska Marta  P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 30 Kryminologia stacjonarne I 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
8 Seminarium - PODOLSKA Anna dr Podolska  Anna P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 30 Kryminologia stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
9 Seminarium - KODŁUBAŃSKI Łukasz  dr Kodłubański  Łukasz P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 30 Kryminologia stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
10 Seminarium - WĘGRZAK Małgorzata dr Węgrzak  Małgorzata P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 30 Kryminologia stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
11 Seminarium - ROGOZIŃSKI Piotr dr Rogoziński  Piotr  P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 30 Kryminologia stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
12 Seminarium - UZIĘBŁO Piotr dr hab. Uziębło Piotr P130 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych 30 Kryminologia stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
13 Seminarium - ADAMOWICZ Magdalena dr Adamowicz Magdalena P150 Katedra Prawa Morskiego 30 Kryminologia stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
14 Seminarium - LEWKOWICZ Aneta dr Lewkowicz Aneta WMFiI 30 Kryminologia stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
15 Seminarium - OPORA Robert dr hab. prof. UG Opora Robert WNS 30 Kryminologia stacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
16 Seminarium - PEPLIŃSKA Aleksandra dr Peplińska Aleksandra WNS 30 Kryminologia stacjonarne I 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - ZALEWSKI Wojciech dr hab. Zalewski Wojciech P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 30 Kryminologia stacjonarne II 2  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 9/10/2023)
2 Seminarium - WIŚNIEWSKI Adam dr hab. Wiśniewski Adam P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 30 Kryminologia stacjonarne II 2  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 2/10/2023)
3 Seminarium - WOŹNIEWSKI Krzysztof dr hab. Woźniewski Krzysztof P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 30 Kryminologia stacjonarne II 2   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 9/10/2023)
4 Seminarium - STEINBORN Sławomir dr hab. Steinborn Sławomir P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 30 Kryminologia stacjonarne II 2   ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 2/10/2023)
5 Seminarium - SYKUNA Sebastian dr hab. Sykuna Sebastian P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 30 Kryminologia stacjonarne II 2  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 2/10/2023)
6 Seminarium - BARCZEWSKI Maciej dr hab. Barczewski Maciej P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 30 Kryminologia stacjonarne II 2  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 2/10/2023)
7 Seminarium - LEWKOWICZ Aneta dr Lewkowicz Aneta WMFiI 30 Kryminologia stacjonarne II 2  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 2/10/2023)
8 Seminarium - OPORA Robert dr hab. prof. UG Opora Robert WNS 30 Kryminologia stacjonarne II 2  ZGODA (dec. Dziekana z dnia 9/10/2023)
  Seminarium - LAMMEK Mateusz dr Lamek Mateusz WNS 30 Kryminologia stacjonarne II 2  ZGODA (dec. Dziekana z dnia 9/10/2023)
  Seminarium - GŁÓWCZEWSKA Joanna dr Główczewska Joanna WNS 30 Kryminologia stacjonarne II 2  ZGODA (dec. Dziekana z dnia 9/10/2023)
  Seminarium - PASTWA-WOJCIECHOWSKA Beata prof. dr hab. Pastwa-Wojciechowska Beata WNS 30 Kryminologia stacjonarne II 2  ZGODA (dec. Dziekana z dnia 9/10/2023)
9

Seminarium - PIOTROWSKI Andrzej

(zgoda Dziekana z dn. 4.07.2023 r.)

dr hab. Piotrowski Andrzej WNS 30 Kryminologia stacjonarne II 2  ZGODA (dec. Dziekana z dnia 9/10/2023)
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - STASIAK Krzysztof dr Stasiak Krzysztof   P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 15 Kryminologia niestacjonarne I 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
2 Seminarium - PETASZ Paweł dr Petasz Paweł  P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 15 Kryminologia niestacjonarne I 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
3 Seminarium - KASPRZAK Magdalena  dr Kasprzak  Magdalena P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 15 Kryminologia niestacjonarne I 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
4 Seminarium - NIEMIEC Wioletta dr Niemiec Wioletta  P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 15 Kryminologia niestacjonarne I 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
5 Seminarium - CORA Łukasz dr Cora Łukasz  P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 15 Kryminologia niestacjonarne 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
6 Seminarium - PODOLSKA Anna dr Podolska  Anna P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 15 Kryminologia niestacjonarne I 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
7 Seminarium - KODŁUBAŃSKI Łukasz  dr Kodłubański  Łukasz P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 15 Kryminologia niestacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
8 Seminarium - WĘGRZAK Małgorzata dr Węgrzak  Małgorzata P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 15 Kryminologia niestacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
9 Seminarium - ROGOZIŃSKI Piotr dr Rogoziński  Piotr  P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 15 Kryminologia niestacjonarne 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
10 Seminarium - ZAJADŁO-WĘGLARZ Paulina dr Zajadło-Węglarz Paulina  P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 15 Kryminologia niestacjonarne 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
11 Seminarium - FINGAS Maciej dr Fingas Maciej P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 15 Kryminologia niestacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
12 Seminarium - LEWKOWICZ Aneta dr Lewkowicz Aneta WMFiI 15 Kryminologia niestacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
13 Seminarium - OPORA Robert dr hab. prof. UG Opora Robert WNS 15 Kryminologia niestacjonarne I 5  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
14 Seminarium - PEPLIŃSKA Aleksandra dr Peplińska Aleksandra WNS 15 Kryminologia niestacjonarne I 5   ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - POTULSKI Jacek dr hab. Potulski Jacek P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
2 Seminarium - WOŹNIEWSKI Krzysztof dr hab. Woźniewski Krzysztof P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
3 Seminarium - SYKUNA Sebastian dr hab. Sykuna Sebastian P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
4 Seminarium - BALWICKA-SZCZYRBA Małgorzata dr hab. Balwicka-Szczyrba Małgorzata  P010 Katedra Prawa Handlowego 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
5 Seminarium - LEWKOWICZ Aneta dr Lewkowicz Aneta WMFiI 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
6 Seminarium - OPORA Robert dr hab. prof. UG Opora Robert WNS 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
7

Seminarium - PIOTROWSKI Andrzej

(dec. Dziekana z dn. 4.07.2023 r.)

dr hab. Piotrowski Andrzej WNS 10 Kryminologia niestacjonarne II 2 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - KWIATKOWSKI Paweł dr Kwiatkowski Paweł  P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 30 Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne I 4 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
2

SEMINARIUM - JURKOWSKA-ZEIDLER Anna

SEMINARIUM - JUCHNEVIČIUS Edvardas

(zgoda Kierownika Katedry z dn. 5.07.2023 r.)

dr hab.

Jurkowska-Zeidler Anna

Juchnevičius Edvardas

P090 Katedra Prawa Finansowego 30 Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne I 4 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
3 Seminarium - OBUCHOWSKI Szymon dr Obuchowski  Szymon P090 Katedra Prawa Finansowego 30 Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne I 4 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
4 Seminarium - WOJCIECHOWSKI Maciej dr hab. Wojciechowski  Maciej P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 30 Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne I 4  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
5 Seminarium - PYĆ Dorota dr hab. Pyć Dorota P150 Katedra Prawa Morskiego 30 Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne 4 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
6 Seminarium - KOWALCZYK Dorota dr Kowalczyk Dorota WZR 30 Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne 4 ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
7 Seminarium - LEPCZYŃSKI Błażej dr Lepczyński Błażej WZR 30 Podatki i doradztwo podatkowe stacjonarne 4  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1

SEMINARIUM - JURKOWSKA-ZEIDLER Anna

SEMINARIUM - DRYWA Anna

(zgoda Kierownika Katedry z dn. 5.07.2023 r.)

dr hab.

dr

Jurkowska-Zeidler Anna

Drywa Anna

P090 Katedra Prawa Finansowego 16 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne I 4 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
2 SEMINARIUM - JUCHNEVIČIUS Edvardas dr hab. Juchnevičius Edvardas P090 Katedra Prawa Finansowego 16 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne I 4 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
3 Seminarium - ZAJADŁO-WĘGLARZ Paulina dr Zajadło-Węglarz Paulina  P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 16 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne 4 ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
4 Seminarium - KOWALCZYK Dorota dr  Kowalczyk Dorota WZR 16 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne 4  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
5 Seminarium - SIEMIONEK-RUSKAŃ Małgorzata dr Siemionek-Ruskań Małgorzata WZR 16 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne 4  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - JURKOWSKA-ZEIDLER Anna dr hab. Jurkowska-Zeidler Anna P090 Katedra Prawa Finansowego 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
2 Seminarium - JUCHNEVIČIUS Edvardas dr hab. Juchnevičius Edvardas P090 Katedra Prawa Finansowego 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
3 Seminarium - PYĆ Dorota dr hab. Pyć Dorota P150 Katedra Prawa Morskiego 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
4 Seminarium - KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK Angelika dr hab. Kędzierska-Szczepaniak Angelika WZR 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
5

Seminarium - GALIŃSKI Paweł

Seminarium-Dżuryk Andrzej

dr

Galiński Paweł

Dżuryk Andrzej

WZR 15 Podatki i doradztwo podatkowe niestacjonarne II 2 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 27/09/2023)
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - GAŁĘDEK Michał dr hab. Gałędek Michał P020 Katedra Historii Prawa 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
2 Seminarium - MAJKOWSKA-SZULC Sylwia dr hab. Majkowska-Szulc Sylwia P083 Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
3 Seminarium - WOWERKA Arkadiusz dr hab. Wowerka Arkadiusz P083 Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
4 Seminarium - NYKA Maciej dr hab. Nyka Maciej P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
5 Seminarium - POWAŁOWSKI Andrzej prof. dr hab. Powałowski Andrzej  P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
6 Seminarium - DOBACZEWSKA Anna dr hab. Dobaczewska Anna P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
7 Seminarium - BAGIŃSKA Ewa prof. dr hab. Bagińska Ewa P080 Katedra Prawa Cywilnego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
8 Seminarium - ZALEWSKI Wojciech dr hab. Zalewski Wojciech P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
9 Seminarium - WIŚNIEWSKI Adam dr hab. Wiśniewski Adam P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
10 Seminarium - JURKOWSKA-ZEIDLER Anna dr hab. Jurkowska-Zeidler Anna P090 Katedra Prawa Finansowego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
11 Seminarium - PANFIL Przemysław dr hab. Panfil  Przemysław P090 Katedra Prawa Finansowego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
12 Seminarium - JUCHNEVIČIUS Edvardas dr hab. Juchnevičius Edvardas P090 Katedra Prawa Finansowego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8

 ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)

ZGODA (dec. Dziekana z dnia 21/09/2023)

13 Seminarium - BĄKOWSKI Tomasz prof. dr hab. Bąkowski Tomasz P070 Katedra Prawa Administracyjnego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
14 Seminarium - STEINBORN Sławomir dr hab. Steinborn Sławomir P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
15 Seminarium - BARCZEWSKI Maciej dr hab. Barczewski Maciej P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
16 Seminarium - SYKUNA Sebastian dr hab. Sykuna Sebastian P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
17 Seminarium - BOGUSZ Mariusz dr hab. Bogusz Mariusz P040 Katedra Postępowania Administ. i Sądowoadministracyjnego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
18 Seminarium - SZLACHETKO Jakub dr hab. Szlachetko Jakub  P040 Katedra Postępowania Administ. i Sądowoadministracyjnego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
19 Seminarium - MAŚNIAK Dorota dr hab. Maśniak Dorota P081 Pracownia Prawa Ubezpieczeniowego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
20 Seminarium - GLINIECKI Bartłomiej dr hab. Gliniecki Bartłomiej P010 Katedra Prawa Handlowego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
21 Seminarium - WIDŁAK Tomasz dr hab. Widłak Tomasz P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
22 Seminarium - TOMASZEWSKA Monika dr hab. Tomaszewska Monika P160 Katedra Prawa Pracy 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
23 Seminarium - MACHNIKOWSKA Anna dr hab. Machnikowska Anna P050 Katedra Postępowania Cywilnego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
24 Seminarium - WOŹNIEWSKI Krzysztof dr hab. Woźniewski Krzysztof P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
25 Seminarium - PYĆ Dorota dr hab. Pyć Dorota P150 Katedra Prawa Morskiego 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
26 Seminarium - ADAMCZAK-RETECKA Monika dr hab. Adamczak-Retecka Monika P190 Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
27 Seminarium - GRAJEWSKI Krzysztof dr hab. Grajewski Krzysztof P130 Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych 30 Prawo stacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - GAŁĘDEK Michał dr hab. Gałędek Michał P020 Katedra Historii Prawa 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
2 Seminarium - BAGIŃSKA Ewa prof. dr hab. Bagińska Ewa P080 Katedra Prawa Cywilnego 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
3 Seminarium - MAJKOWSKA-SZULC Sylwia dr hab. Majkowska-Szulc Sylwia P083 Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
4 Seminarium - WOWERKA Arkadiusz dr hab. Wowerka Arkadiusz P083 Zakład Prawa Prywatnego Międzynarodowego 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
5 Seminarium - POTULSKI Jacek dr hab. Potulski Jacek P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
6 Seminarium - ŁASAK Katarzyna dr hab. Katarzyna Łasak P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
7 Seminarium - MAŚNIAK Dorota dr hab. Maśniak Dorota P081 Pracownia Prawa Ubezpieczeniowego 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
8 Seminarium - TOMASZEWSKA Monika dr hab. Tomaszewska Monika P160 Katedra Prawa Pracy 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
9 Seminarium - PYĆ Dorota dr hab. Pyć Dorota P150 Katedra Prawa Morskiego 30 Prawo niestacjonarne - (w) jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - TRZCIŃSKA Diana dr hab. Trzcińska Diana P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
2 Seminarium - BAGIŃSKA Ewa prof. dr hab. Bagińska Ewa P080 Katedra Prawa Cywilnego 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 dec. Dziekana z dnia 31/05/2023
3 Seminarium - POTULSKI Jacek dr hab. Potulski Jacek P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
4 Seminarium - JUCHNEVIČIUS Edvardas dr hab. Juchnevičius Edvardas P090 Katedra Prawa Finansowego 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
5 Seminarium - WOŹNIEWSKI Krzysztof dr hab. Woźniewski Krzysztof P120 Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
6 Seminarium - BARCZEWSKI Maciej dr hab. Barczewski Maciej P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
7 Seminarium - SYKUNA Sebastian dr hab. Sykuna Sebastian P060 Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
8 Seminarium - BOGUSZ Mariusz dr hab. Bogusz Mariusz P040 Katedra Postępowania Administ. i Sądowoadministracyjnego 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
9 Seminarium - ZEIDLER Kamil prof. dr hab. Zeidler Kamil P170 Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
10 Seminarium - STELINA Jakub prof. dr hab. Stelina Jakub P160 Katedra Prawa Pracy 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
11 Seminarium - MACHNIKOWSKA Anna dr hab. Machnikowska Anna P050 Katedra Postępowania Cywilnego 25 Prawo niestacjonarne jednolite 8 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
 
L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Seminarium - NYKA Maciej dr hab. Nyka Maciej P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 15 Prawo w administracji i gospodarce niestacjonarne II 4 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
2 Seminarium - BĄKOWSKI Tomasz prof. dr hab. Bąkowski Tomasz P070 Katedra Prawa Administracyjnego 15 Prawo w administracji i gospodarce niestacjonarne II 4 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
3 Seminarium - ZIELENIECKI Marcin dr hab. Zieleniecki Marcin P160 Katedra Prawa Pracy 15 Prawo w administracji i gospodarce niestacjonarne II 4 ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)

 

 

Planowane seminaria oraz proseminaria na rok akademicki 2023/2024

PROSEMINARIA

L.p. Nazwa seminarium Tytuł/Stopień naukowy Prowadzący Katedra Ilość godzin Kierunek tryb stopień studiów Semestr

ZGODA/ODMOWA

na uruchomienie

1 Proseminarium - NYKA Maciej dr hab. Nyka Maciej P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 30 Prawo stacjonarne jednolite 7  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
2 Proseminarium - POWAŁOWSKI Andrzej prof. dr hab. Powałowski Andrzej  P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 30 Prawo stacjonarne jednolite 7 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
3 Proseminarium - DOBACZEWSKA Anna dr hab. Dobaczewska Anna P100 Katedra Prawa Gosp. Publicz.i Ochrony Środowiska 30 Prawo stacjonarne jednolite 7  ODMOWA (dec. Dziekana z dnia 19/06/2023)
4

Proseminarium - ZALEWSKI Wojciech

Proseminarium - DUBICKI Krzysztof

(dec. Kierownika Katedry z dnia 18/10/2023)

dr hab.

dr

Zalewski Wojciech

Dubicki Krzysztof

P110 Katedra Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii 30 Prawo stacjonarne jednolite 7 ZGODA (dec. Dziekana z dnia 26/06/2023)
5 Proseminarium - ŁĄGIEWSKA Magdalena  dr Łągiewska Magdalena  P140 Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego 25 Prawo stacjonarne jednolite 7