spotkania SEMINARYJNE

Ew. przeniesienie/odwołanie spotkania seminaryjnego może pojawiać się na portalu studenta w ogłoszeniach dla studentów. Bardzo proszę o śledzenie informacji.

Uprzejmie przypominam, że zajęcia rozpoczynają się zgodnie z Organizacja roku akademickiegi 2018/2019.

L.P. SEMINARIUM DYPLOMOWE (sem. zimowy) 2018/2019 Dni spotkań
1 SEM - ADAMCZAK-RETECKA - Prawo Unii Europejskiej (AS3 - 6 semestr) pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w czwartek 4 października 2018 r. o godzinie 11.15.
2 SEM - BAGIŃSKA - Prawo cywilne (PS5+PW5 - 9 semestr) Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się 09.10.2018 r. (wtorek) godz. 11.00 pok. 4030
3 SEM - BALWICKA-SZCZYRBA - Prawo cywilne (PZ5 - 9 semestr) Pierwsze spotkanie odbędzie się 07.10.2018 r. (niedziela) godz. 7.55 pok. 4034
4 SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (MSA1 - 1 semestr) 15.10. godz. 19:00, p. 3080
5 SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PS5+PW5 - 9 semestr) 15.10. godz. 18:30, p.3080
6 SEM - BARCZEWSKI - Prawo własności intelektualnej (PZ5 - 9 semestr) 17.10. godz. 19:30,  p.3080
7 SEM - BĄKOWSKI [Prawo i postępowanie administracyjne] (PAiGZ3 - 5 semestr) 20/10 - 11:00-13:15 p. 3018
3/11 - 10:25-12:40 p. 3018
17/11 - 11:00-13:15 p. 3018 (25/11/2018 godz.: 12:00) - na prośbę studentów
8/12 - 11:00-13:15 p. 3018
12/01 - 15:00-17:15 p. 3018
8 SEM - BIELAWSKA (PiDPLS3 - 5 semestr) [Podatki i ubezpieczenia] seminarium odbywa się na Wydziale Zarządzania
9 SEM - BIELAWSKA (PiDPLZ3 - 5 semestr) [Podatki i ubezpieczenia] seminarium odbywa się na Wydziale Zarządzania
10 SEM - BOGUSZ - Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (MA1 - 1 semestr) 14 października (niedziela), godz. 18:25, pok. 3006  03 listopada (sobota) – godz. 17:30 – s. 3006 10 listopada (sobota) – godz. 15:00 – s. 3006 08 grudnia (sobota) – godz. 14:30 – s. 3006 12 stycznia (sobota) – godz. 15:15 – s. 3006
11 SEM - BOGUSZ [Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne] (MA2 - 3 semestr) 07 października (niedziela), godz. 17:25, pok. 3006                                                  
21 X (niedziela) – godz. 11:00
03 XI (sobota) – godz. 11:00
02 XII (niedziela) – godz. 16:35
16 XII (niedziela) – godz. 16:40
27 I (niedziela) – godz. 13:40                                                                                          
 
12 SEM - BOGUSZ [Prawo i postępowanie administracyjne] (PiDPZ2 - 3 semestr) 14 października (niedziela), godz. 17:25, pok. 3006                                                  
24 listopada (sobota) – godz. 16:00 – s. 3006
 08 grudnia (sobota) – godz. 16:00 – s. 3006                                                              
19 stycznia (sobota) – godz. 16:00 – s. 3006
13 SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN - Ekoprawo (EIBLZ2 - 3 semestr) 07.10.2018 (niedziela) o godz. 15.00 p. 3001; 
20.10.2018 (sobota) godz. 15.00 p. 3001;
24.11.2018 (sobota) godz. 12.00 p. 3001,
01.12.2018 (sobota) godz. 15.00 p. 3001 
14 SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN - Ekoprawo (PS5+PW5 - 9 semestr) poniedziałki godz. 18.00 p. 3001 
15 SEM - CIECHANOWICZ-McLEAN [Prawo ochrony środowiska] (MA2 - 3 semestr) 07.10.2018 (niedziela) o godz. 17.30 p. 3001;
21.10.2018 (niedziela) godz. 11.15 p. 3001;
01.12.2018 (sobota) godz. 12.00 p. 3001;
16.12.2018 (niedziela) godz. 12.00 p. 3001 
16 SEM - CIOSEK - Psychologia penitencjarna (KMZ2 - 3 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA)  
17 SEM - CIOSEK - Psychologia penitencjarna (KS3 - 5 semestr) pierwsze spotkanie 10/10/2018, 13:15-15:00, sala 3049
18 SEM - CIOSEK - Psychologia penitencjarna (KZ3 - 5 semestr) pierwsze spotkanie 14/10/2018, 19:15, sala 3064
19 SEM - CORA Łukasz - Administracyjno-prawne aspekty ścigania karnego (AS3 - 6 semestr) piątki godz. 10.00-11.30  p.3069
20 SEM - CORA Łukasz - Administracyjno-prawne aspekty ścigania karnego (AZ3 - 5 semestr) 07.10 w godz. 10.00-12.00
18.11 w godz. 16.40-20.00 - seminarium zamiast
w godz. 16.40-20.00 odbędzie się w godz. 14:00-17:40

08.12 w godz. 10.00-13.00
05.01 w godz. 10.00-13.00
19.01 w godz. 13.00-14.30
  p. 3069

21 SEM - CORA Łukasz - Postępowanie karne (KZ3 - 5 semestr) 07.10 12.00-14.00
24.11 10.00-13.00
01.12 10.00-13.00
06.01 10.00-14.00 18 stycznia ( sobota)  10.30-12.30
p. 3069
22 SEM - DOBACZEWSKA - Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 9 semestr) czwartki godz. 13.30-15.00 , s 4041; począwszy od 11 października  
23 SEM - DRZEWICKI  (zastępstwo za ŁASAK - Prawnomiędzynarodowe aspekty kryminologii (KMZ2 - 3 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) 14.X, 15.00-17.30
24 SEM - DRZEWICKI - Prawo międzynarodowe (EIBLZ2 - 3 semestr) Z2: 20.X, 8.30-10.00
25 SEM - DRZEWICKI - Prawo międzynarodowe publiczne (PS5 + PW5 - 9 semestr) 15.X, 18.00-19.30
26 SEM - DRZEWICKI (zastępstwo za ŁASAK - Ochrona praw człowieka w zawodzie kryminologa (KMZ2 - 3 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) 14.X, 15.00-17.30
27 SEM - FINGAS - Postępowanie karne (KS3 - 5 semestr) środy 15.15-17.00  p. 3070
28 SEM - FINGAS - Postępowanie karne (KZ3 - 5 semestr) Seminarium KZ3 Postępowanie karne (15h)
04.11, godz. 16.45-19.00
01.12, godz. 09.20-12.50
16.12, godz. 16.40-20.10                                                                                                    20.01, godz. 13.30-17.00 
29 SEM - GIĘTKOWSKI [Prawo i postępowanie administracyjne] (MSA2 - 3 semestr) w piątki, w godz. 14.00-15.30 (pierwsze spotkanie w dn. 12 X).
30 SEM - GLINIECKA - Prawo finansowe (MSA1 - 1 semestr) 08.10.2018 (poniedziałek) godz. 12.00 p.3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
31 SEM - GLINIECKA (PiDPLS3 - 5 semestr) [Podatki samorządowe] 08.10.2018 (poniedziałek) godz. 10.00 p.3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
32 SEM - GLINIECKA (PiDPLS3 - 5 semestr) [Prawo podatkowe] 08.10.2018 (poniedziałek) godz. 10.00 p.3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!  
33 SEM - GLINIECKA (PiDPLZ3 - 5 semestr) [Podatki samorządowe] 22.09.2018 (sobota) godz. 16.00 p. 3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
27.10.2018 (sobota) godz. 15.00 p. 3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
34 SEM - GLINIECKA (PiDPLZ3 - 5 semestr) [Prawo podatkowe] 22.09.2018 (sobota) godz. 16.00 p. 3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
27.10.2018 (sobota) godz. 15.00 p. 3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
35 SEM - GLINIECKA [Podatki samorządowe] (PiDPZ2 - 3 semestr) 22.09.2018 (sobota) godz. 15.00 p.3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
27.10.2018 (sobota) godz. 16.00 p.3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
36 SEM - GLINIECKA [Prawo finansowe] (MA2 - 3 semestr) 06.10.2018 (sobota) godz. 11.00 p. 3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
37 SEM - GLINIECKA [Prawo finansowe] (MSA2 - 3 semestr) 08.10.2018 (poniedziałek) godz. 12.00 p.3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
38 SEM - GLINIECKA [Prawo finansowe] (PAiGZ3 - 5 semestr) 06.10.2018 (sobota) godz. 10.00 p. 3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!! 
39 SEM - GLINIECKA {1} [Prawo finansowe] (PiDPZ2 - 3 semestr) 22.09.2018 (sobota) godz. 15.00 p. 3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
27.10.2018 (sobota) godz. 16.00 p.3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!  
40 SEM - GLINIECKA {2} [Prawo finansowe] (PiDPZ2 - 3 semestr) 22.09.2018 (sobota) godz. 15.00 p. 3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
27.10.2018  (sobota) godz. 16.00 p.3011 OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!
41 SEM - GLINIECKI - Prawo biznesu (EUBA3 - 5 semestr) w czwartki, godz. 9:15-10:45, pokój 4007
42 SEM - GRAJEWSKI - Prawo konstytucyjne (AS3 - 5 semestr)  
43 SEM - GWIZDAŁA {1} [Finanse i zarządzanie ryzykiem] (PiDPZ2 - 3 semestr) seminarium odbywa się na Wydziale Zarządzania
44 SEM - GWIZDAŁA {2} [Finanse i zarządzanie ryzykiem] (PiDPZ2 - 3 semestr) seminarium odbywa się na Wydziale Zarządzania
45 SEM - JASTRZĘBSKA (PiDPLS3 - 5 semestr) [Podatki i ubezpieczenia] seminarium odbywa się na Wydziale Zarządzania
46 SEM - JUCHNEVICIUS - Prawo finansowe (PS5+PW5 - 9 semestr) 1 spotkanie 5.10.2018 godz. 11:00 pok. 3010 
47 SEM - JUCHNEVICIUS - Prawo finansowe (PZ5 - 9 semestr) 1 spotkanie 07.10.2018 godz. 11:30 pok. 3010 
48 SEM - KANTY - Postępowanie karne (KZ3 - 5 semestr) 1 spotkanie 06.10.2018  godz. 16.00 p.3069
49 SEM - KASPRZAK - Kryminalistyka (KS3 - 5 semestr) wtorki  godz. 10:45, sala 4036
50 SEM - KASPRZAK - Kryminalistyka (KZ3 - 5 semestr) pierwsze spotkanie 13 października (sobota) godz. 11.00, sala 1028
51 SEM - KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK {1} [Finanse i podatki] (PiDPZ2 - 3 semestr)  
52 SEM - KĘDZIERSKA-SZCZEPANIAK {2} [Finanse i podatki] (PiDPZ2 - 3 semestr)  
53 SEM - KOWALSKA - Prawo ochrony własności intelektualnej (AS3 - 6 semestr) 1 spotkanie 5.10.2018 godz.: 14:45 p.3034
54 SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA - Prawo handlowe (PS5+PW5 - 9 semestr) Pierwsze organizacyjne spotkanie seminaryjne dla V prawa stacj.
odbędzie się 09.10 o godz. 13.00 pok. 4005.
seminaria dla studentów stacjonarnych będą się odbywały w czwartek o godz. 17
- spotkanie  dniu 21.X nie odbędzie się. Zapraszam na  spotkanie w dniu 10.11 o godz. 11, pok. 4005,
55 SEM - KRUCZALAK-JANKOWSKA - Prawo handlowe (PZ5 - 9 semestr) spotkanie organizacyjne dla V roku niest. odbędzie się 06.10. o godz.
12.15 pok. 4005.
Najbliższe spotkanie dla niestacjonarnych odbędzie się 21.X. o godz. 8.00 w pok. 4005
Kolejne spotkania seminaryjne odbędą się:
25.XI o godz. 9.15 w pok. 4005
09.XII o godz. 9.15 w pok. 4005
12.01.o godz. 9.15 w pok. 4005
19.01 o godz. 9.15 w pok. 4005,
56 SEM - ŁAGA - Prawo pracy (AS3 - 6 semestr) Pierwsze spotkanie 15 października 2018 r. godz. 13:15
57 SEM - MACHNIKOWSKA - Postępowanie cywilne (PZ5 - 9 semestr) Pierwsze spotkanie  02/12/2018 r. godz. 13:00
58 SEM - MACHNIKOWSKA - Postępowanie cywilne (PS5+PW5 - 9 semestr) środa godz. 9:15-11.00 (pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 11/10)
59 SEM - MACHNIKOWSKA [Podstawy postępowania cywilnego] (MSA2 - 3 semestr)  
60 SEM - MACIEJEWSKI - Wstęp do prawa sądowego i ustroju państwa (PS5+PW5 - 9 semestr) 1 spotkanie  8.10.2018  godz. 11.15 p.3059
61 SEM - MAJKOWSKA-SZULC - Europejskie prawo gospodarcze (EIBLZ2 - 3 semestr) PL: Pierwsze spotkanie seminaryjne odbędzie się w niedzielę 7 października 2018 o godz. 15:00 w gabinecie 4008.
EN: The first seminar meeting will take place on Sunday, October 7, 2018 at 15:00 in the office 4008.
62 SEM - MAJKOWSKA-SZULC - Europejskie prawo gospodarcze (EUBA3 - 5 semestr) EN: The first seminar meeting will take place on Sunday, October 7, 2018 at 15:00 in the office 4008. 
63 SEM - MAJKOWSKA-SZULC - Prawo handlowe i prawo prywatne międzynarodowe (PS5+PW5 - 9 semestr) Seminarium mgr PS V: środa 11:15-13:00, sala 1027
64 SEM - MAŚNIAK - Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (PS5+PW5 - 9 semestr) Seminarium mgr PS/PW V rok - piątek godz. 13.15 pok. 4032
65 SEM - MAŚNIAK - Prawo cywilne i ubezpieczeniowe (PZ5 - 9 semestr) 1 spotkanie 6 października godz. 10:00 pok. 4032
66 SEM - MROCZKOWSKI - Finanse publiczne i prawo finansowe (AS3 - 6 semestr) środa godz. 15.15 p.3011 (począwszy od 10.10.2018)  
67 SEM - NAWROT - Bioprawo (PS5+PW5 - 9 semestr) Prawo, 5 rok, wtorek 11 – 13 (pierwsze spotkanie 16 października), sala 3053
68 SEM - NAWROT - Bioprawo (PZ5 - 9 semestr) Seminarium, Prawo, 5 rok – spotkanie organizacyjne, ok. 15-minutowe, 20.10.2018, godz. 10, s. 2005
69 SEM - NAWROT - Prawo i administracja w turystyce i rekreacji (AS3 - 6 semestr)  w poniedziałki w godzinach 12:15- 13:45
70 SEM - NAWROT [Bioprawo] (PAiGZ3 - 5 semestr)  
71 SEM - NAWROT Justyna - Morski wymiar sprawiedliwości (AS3 - 6 semestr) w poniedziałki w godzinach: 10:45 – 12:15 
72 SEM - NIESIOŁOWSKI - Teoretyczno-prawne problemy kryminologii (KZ3 - 5 semestr) 20 październik godz 11.00-12.15 pokój 3032 
73 SEM - NYKA - Prawo ochrony środowiska (AS3 - 6 semestr) poniedziałki  godz. 18.00 p. 3002 
74 SEM - OPORA - Psychologia penitencjarna, policyjna, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (KMZ2 - 3 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA oraz KRYMINOLOGICZNA)  
75 SEM - PASTWA-WOJCIECHOWSKA - Psychologiczne i psychopatologiczne analiza przestępstw (diagnoza - prognoza - profilaktyka) (KMZ2 - 3 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA)  
76 SEM - PETASZ - Kryminologia (KMZ2 - 3 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA) pierwsze spotkanie 20.10.2018 r., godz. 8:15, sala 3054
77 SEM - PETASZ - Kryminologia (KS3 - 5 semestr) czwartek 11:15 - 13:00, sala 3054
78 SEM - PETASZ - Kryminologia (KZ3 - 5 semestr) pierwsze spotkanie 20.10.2018 r., godz. 10:30, sala 3054
79 SEM - PETASZ - Prawo karne (AS3 - 6 semestr) piątek 9:30 - 11:15, sala 3054
80 SEM - PETASZ - Prawo karne (AZ3 - 5 semestr) pierwsze spotkanie 20.10.2018 r., godz. 11:30, sala 3054
81 SEM - PETASZ- Prawo karne (KMZ2 - 3 semestr - dla wszystkich) pierwsze spotkanie 20.10.2018 r., godz. 9:15, sala 3054
82 SEM - PODOLSKA - Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (AS3 - 6 semestr) Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (AS3 - 6 semestr) - pierwsze
spotkanie 04.10.2018 (czwartek), godz. 10.15, sala 2008
83 SEM - PODOLSKA - Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (AZ3 - 5 semestr) Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (AZ3 - 5 semestr) - pierwsze
spotkanie 14.10.2018 r. (niedziela), godz. 15.00, sala 2008
84 SEM - PODOLSKA - Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (KZ3 - 5 semestr) Prawa człowieka i organy ochrony prawnej (KZ3 - 5 semestr)- pierwsze
spotkanie 14.10.2018 r. (niedziela), godz. 15.00, sala 2008
85 SEM - POTULSKI - Prawo karne (AS3 - 6 semestr) 1 spotkanie 8.10.2018r. godz. 15.00 p. 3056
86 SEM - POTULSKI - Prawo karne (KS3 - 5 semestr) 1 spotkanie 8.10.2018r. godz. 15.00 p. 3056
87 SEM - POTULSKI - Prawo karne (KZ3 - 5 semestr) 1 spotkanie 21.10.2018r.  godz. 11.00 p. 3056
88 SEM - POWAŁOWSKI - Prawo gospodarcze publiczne (PS5+PW5 - 9 semestr) pierwsze spotkanie 09.10.2018 (wtorek) godz. 10.30 p. 3004 
89 SEM - PYĆ - Prawo morskie (EIBLZ2 - 3 semestr) 7/10/2018 - 15:00 (5h)
3/11/2018 - 15:50 (5h)
25/11/2018 - 12:05 (5h)
90 SEM - PYĆ - Prawo morskie (PS5+PW5 - 9 semestr) wtorki, 11:15-13:00
91 SEM - ROGOZIŃSKI - Postępowanie karne (KMZ2 - 3 semestr - dla wszystkich)    7.10.2018 – godz. 13.00-16.00
   20.10.2018 – godz. 12.00-15.00
   28.10.2018 – godz. 9.50-12.50
    4.11.2018 – godz. 13.00-16.00
    17.11.2018 – godz. 12.50-15.50
    18.11.2018 – godz. 8.15-11.15
    1.12.2018 – godz. 10.00-12.00
    pok. 3070
92 SEM - SKARBEK - Zasady odpowiedzialności karnej w polskim prawie karnym (KZ3 - 5 semestr) pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 6/10/2018, o godz.: 17:40, sala 2008
93 SEM - SKWARCOW - Kryminalistyka (KZ3 - 5 semestr) 1 spotkanie  14.10.2018r. godz.11.30-13.00, s. 1029
kolejne spotkanie 28/10/2018 godz.: 12:00, sala 2008
94 SEM - STELINA - Prawo pracy (PS5+PW5 - 9 semestr) Pierwsze spotkanie 9 października godz. 13.00 pok. 2062
95 SEM - SUSMARSKI (PiDPLZ3 - 5 semestr) [Podatki i ubezpieczenia] seminarium odbywa się na Wydziale Zarządzania
96 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji. (MA1 - 1 semestr)

pierwsze spotkanie w odbędzie się w środę 10 października ma 17.30 w s.3065.

14.11.2018 o godz. 18.00 pok. 4065; Najbliższe spotkanie seminaryjne z prof. UG, dr hab. S. Sykuną odbędzie się w dniu 1/12/2018 o godz.: 14:00 w p. 4065

97 SEM - SYKUNA - Prawa człowieka w administracji. Etyka w administracji. (MSA1 - 1 semestr) pierwsze spotkanie w odbędzie się w środę 10 października ma 17.30 w s.3065.
98 SEM - SYKUNA - Etyka prawnicza (PS5+PW5 - 9 semestr) spotkania we wtorki o godz. 18.00 pok. 4065
99 SEM - SYLWESTRZAK - Prawo rodzinne i spadkowe (PZ5 - 9 semestr) Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 października o godz. 16:00 pok. 4033
100 SEM - SZMIT - Prawo pracy (AZ3 - 5 semestr) Pierwsze spotkanie organizacyjne  - 20.10.2018 r. godz. 15.00 pok. 4011
101 SEM - SZOLC-NARTOWSKI - Prawo nieruchomości (AS3 - 6 semestr) piątek 11.15-13.00, sala 4028
102 SEM - SZULC - Psychologia zagrożeń społecznych – etiologia i profilaktyka (KS3 - 5 semestr)  
103 SEM - TOMASZEWSKA - Prawo pracy (MA1 - 1 semestr) 06.10.2018 godz. 17.00 - 19.15 sala 4036; 13.10.2018 godz. 14.00 - 16.15 sala 4056; 27.10.2018 godz. 13.00 - 15.15 sla 4037; 4.11.2018 godz. 11.00 - 14.00 sla 3049(sala rozpraw)
104 SEM - TOMASZEWSKA - Prawo pracy (PS5 + PW5 - 9 semestr) Pierwsze spotkanie 10 października godz. 13.00 - 16.00 następne 23 października godz. 11.30 - 14.30
105 SEM - TOMASZEWSKA [Prawo pracy] (MA2 - 3 semestr) 06.10.2018 godz. 14.30 - 16.45 sala 4037; 13.10.2018  godz. 16.30 - 18.45 sala 4056, 27.10.2018 15.30 - 17.45 sala 4037; 04.11.2018 godz. 14.00 - 17.00 sala3049(sala rozpraw)
106 SEM - WARYLEWSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 9 semestr) czwartek  godz. 13.15  p.3058
107 SEM - WIDŁAK - Prawa pacjenta i zdrowie publiczne (AS3 - 6 semestr) środa godz. 13:15-14:45 sala 2003   
108 SEM - WIDŁAK - Systemy i kultury prawne (EUBA3 - 5 semestr) czwartek 11.15-13.00 p. 3033
109 SEM - WIERCZYŃSKI - Cyberbezpieczeństwo i zwalczanie przestępczości komputerowej (KMZ2 - 3 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA) 20 października w godz. 17-18:30,17 listopada w godz. 9-10:30,25 listopada w godz. 9-10:30,2 grudnia w godz. 9-10:30,16 grudnia w godz. 12-15,13 stycznia w godz. 9-12,27 stycznia w godz. 10-12
110 SEM - WIERCZYŃSKI - Informatyzacja administracji (AS3 - 6 semestr) piątki w godz. 9:15-10:45.
111 SEM - WIERCZYŃSKI (KMS2 - 3 seminarium - specjalność KRYMINALISTYCZNA) - Cyberbezpieczeństwo i zwalczanie przestępczości komputerowej piątki w godz. 11:15-12:45.
112 SEM - WIERCZYŃSKI [Informatyzacja administracji] (PAiGZ3 - 5 semestr) 20 października w godz. 18:30-20, 17 listopada w godz. 10:30-12,25 listopada w godz. 10:30-12,2 grudnia w godz. 10:30-12,16 grudnia w godz. 15-16:30,13 stycznia w godz. 12-13:30,27 stycznia w godz. 12-14:15.
113 SEM - WIEWIOROWSKI - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KS3 - 5 semestr) 8 października, godz. 16.00-17.30
114 SEM - WIEWIOROWSKI - Przestępczość z punktu widzenie psychologii ewolucyjnej (KZ3 - 5 semestr) 8 października, godz. 18.00-19.30
115 SEM - WISZOWATY - Prawo konstytucyjne (MA1 - 1 semestr)
czwartek: 17:15 - 19:00, s. 4037
116 SEM - WISZOWATY - Prawo konstytucyjne (PS5 + PW5 - 9 semestr) czwartek: 15:00 - 17:00, s. 4037
117 SEM - WISZOWATY [Prawo konstytucyjne] (MA2 - 3 semestr) środa: 18:15 - 20:00, s. 4037
118 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe (EIBLZ2 - 3 semestr) niedziela, 16:00-18:00, pok. 4048 (od 14/10/2018)
119 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe (KMS2 - 3 seminarium - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) poniedziałek, 11:00-13:00, pok. 4048 (od 8/10/2018)
120 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe (AS3 - 6 semestr) poniedziałek, 9:00-11:00, pok. 4048 (od 8/10/2018)
121 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe (MA1 - 1 semestr) niedziela, 18:00-20:00, pok. 4048 (od 14/10/2018)
122 SEM - WIŚNIEWSKI - Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe (MSA1 - 1 semestr) poniedziałek, 15:00-17:00, pok. 4048 (od 8/10/2018)
123 SEM - WIŚNIEWSKI (KMS2 - 3 seminarium - specjalność KRYMINALISTYCZNA) - Prawo międzynarodowe i sądownictwo międzynarodowe poniedziałek, 13:00-15:00, pok. 4048 (od 8/10/2018)
124 SEM - WIŚNIEWSKI [Prawo międzynarodowe] (PAiGZ3 - 5 semestr) niedziela, 14:00-16:00, pok. 4048 (od 14/10/2018)
125 SEM - WOWERKA - Prawo spółek (AS3 - 6 semestr)

pierwsze spotkanie 8 listopada w g. 11.00-12.30

czwartki  godz 16.30

126 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo dowodowe (KMZ2 - 3 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINALISTYCZNA) środa, 18:00, pok. 3068 (od 28/11/2018)
127 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo karne procesowe (PS5+PW5 - 9 semestr) środa, 17:00, pok. 3068 (pierwsze spotkanie 10/10/2018)
128 SEM - WOŹNIEWSKI - Prawo karne procesowe (PZ5 - 9 semestr) środa, 18:00, pok. 3068 (do 21/11/2018 włącznie) (pierwsze spotkanie 10/10/2018)
129 SEM - WOŹNIEWSKI (KMS2 - 3 seminarium - specjalność KRYMINALISTYCZNA) - Prawo dowodowe piątek, 11:30, pok. 3068 (od 30/11/2018)
130 SEM - WOŹNIEWSKI (zastępstwo za STEINBORN - Postępowanie karne (KMZ2 - 3 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) środa, 18:00, pok. 3068 (od 28/11/2018)
131 SEM - WOŹNIEWSKI (zastępstwo za STEINBORN) - Postępowanie karne (KMS2 - 3 seminarium - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) piątek, 11:30, pok. 3068 (od 30/11/2018)
132 SEM - WYPYCH-ŻYWICKA - Prawo pracy (MSA1 - 1 semestr) Spotkania seminaryjne wtorki godz. 8.00 - 9.30
133 SEM - WYPYCH-ŻYWICKA - Prawo pracy (PS5+PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne w piatki godz. 9.30 - 11.00 pok. 4014
134 SEM - WYPYCH-ŻYWICKA [Prawo pracy] (MSA2 - 3 semestr) Spotkania seminaryjne wtorki godz. 8.00 - 9.30
135 SEM - ZAJADŁO - Filozofia prawa - aspekty kryminologiczne (KMZ2 - 3 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) pierwsze spotkanie 20.10.2018 (sobota) godz. 09.15 p. 2005   
136 SEM - ZAJADŁO - Filozofia prawa (PS5+PW5 - 9 semestr) pierwsze spotkanie 18.10.2018 (czwartek) godz. 15.00 p.2005 
137 SEM - ZAJADŁO-WĘGLARZ - Kryminologia przestępczości międzynarodowej (KS3 - 5 semestr) wtorek, 10:30 2.10.2018 r., pok. 4047, na prośbę studentów seminarium dla I st. Kryminologia “Kryminologia przestępczości międzynarodowej” odbywa się we wtorki o godz. 13.30-15.00
138 SEM - ZALEWSKI - Kryminologia (KMS2 - 3 seminarium - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) 1 spotkanie 3.10.2018r.  Godz. 9.00 p. 3077
139 SEM - ZALEWSKI - Kryminologia (KMZ2 - 3 semestr - SPECJALNOŚĆ KRYMINOLOGICZNA) 1 spotkanie 6.10.2018r. Godz. 12.00 p.2085,
kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 20/10/2018 o godz.: 13:00, p. 3077
140 SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (MSA1 - 1 semestr) 1 spotkanie 4.10.2018r. Godz. 11.00 p.3077
141 SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (PS5+PW5 - 9 semestr) 1 spotkanie 3.10.2018r.  Godz. 11.00  p. 3077
142 SEM - ZALEWSKI - Prawo karne (PZ5 - 9 semestr) 1 spotkanie 6.10.2018r. Godz. 11.00 p.2085
143 SEM - ZALEWSKI (KMS2 - 3 seminarium - specjalność KRYMINALISTYCZNA) - Kryminologia 1 spotkanie  3.10.2018r.  Godz. 13.00  p.3077
144 SEM - ZALEWSKI [Prawo karne] (MSA2 - 3 semestr) 1 spotkanie 3.10.2018r.  Godz. 15.00  p.3077
145 SEM - ZEIDLER - Filozofia prawa/kultura i prawo (PS5+PW5 - 9 semestr) poniedziałki 18.30-20.00  
146 SEM - ZEIDLER [Teoria i filozofia prawa] (MSA2 - 3 semestr) wtorki 09.00-10.00 i 12.00-13.00 
147 SEM - ZEIDLER [Teoria i filozofia prawa] SEMINARIUM INDYWIDUALNE (MA2 - 3 semestr) wtorki 09.00-10.00 i 12.00-13.00  
148 SEM - ZIELENIECKI - Prawo pracy (MSA1 - 1 semestr) Spotkania seminaryjne w piątki w godz. 16.30 - 18.00
149 SEM - ZIELENIECKI - Prawo pracy (PS5 + PW5 - 9 semestr) Spotkania seminaryjne w piątki w godz. 15.00 - 16.30
150 SEM - ZIELENIECKI [Prawo pracy] (MSA2 - 3 semestr) Spotkania seminaryjne w piątki godz. 13.30 - 15.00

AS - Administracja I stopnia stacjonarna
MSA - Administracja II stopnia stacjonarna
AZ - Administracja I stopnia niestacjonarna
MA - Administracja II stopnia niestacjonarna
KS - Kryminologia I stopnia stacjonarna
KMS - Kryminologia II stopnia stacjonarna
KZ - Kryminologia I stopnia niestacjonarna
KMZ - Kryminologia II stopnia niestacjonarna
EUBA - European Business Administration I stopnia stacjonarna
EIBLZ - European and international business law II stopnia
PiDPLS - Podatki i Doradztwo Podatkowe I stopnia stacjonarne
PiDPLZ - Podatki i Doradztwo Podatkowe I stopnia niestacjonarne
PiDPZ - Podatki i Doradztwo Podatkowe II stopnia nistacjonarne
PS+PW - Prawo jednolite stacjonarne + Prawo jednolite niestacjonarne (wieczorowe)
PZ - Prawo jednolite niestastacjonarne
PAiGZ - Prawo w administracji i gospodarce II stopnia
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 4. Wrzesień 2018 - 07:16; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: środa, 2. Styczeń 2019 - 06:40; osoba wprowadzająca: Anna Okoń