KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

Sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020

 

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK
(BOŻE CIAŁO)
PIĄTEK
06.06.2020 07.06.2020 08.06.2020 09.06.202 10.06.2020 11.06.2020 12.06.2020
SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK PIATEK
13.06.2020 14.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 19.06.2020

 

 

Sesja poprawkowa od 01 września 2020 do 13 września 2020

 

WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK
01.09.2020 02.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 05.09.2020 06.09.2020 07.09.2020
WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 12.09.2020 13.09.2020

 

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

I rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Podstawy nauki o przestępstwie (9 ECTS)

 dr hab. Wojciech Zalewski,prof. UG,

27/06/2020 14:00 MS Forms   egzamin podstawowy
12/09/2020 11:00 MS Forms   egzamin poprawkowy
Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka (5 ECTS)  dr hab. Michał Harciarek, prof. UG 21/06/2020 10:00     egzamin podstawowy
10/09/2020 17:00 platforma Testportal   egzamin poprawkowy
Psychologia emocji i motywacji (8 ECTS) dr Emilia Martynowicz (umowa cywilnoprawna) 20/06/2020

10:00

    egzamin podstawowy
8/09/2020

17:00

platforma Testportal   egzamin poprawkowy
Podstawy prawa obrotu gospodarczego (8 ECTS) dr Beata Kowalczyk 07/06/2020 11:00     egzamin podstawowy
05/09/2020 10:00     egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

II rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Kryminologia III (Socjologia kryminologiczna) (2 ECTS) dr Daniel Wicenty

 

      egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Podstawy prawa karnego procesowego (5 ECTS) dr Tomasz Kanty 19/06/2020 17:00 na platformie quizizz   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Kryminalistyka (5 ECTS) dr Wioletta Niemiec 6/06/2020 9:00     egzamin podstawowy
12/09/2020 11:00   egzamin w formie pracy pisemnej przesłanej na emaila egzamin poprawkowy
Resocjalizacja (2 ECTS) dr Przemysław Piwowarczyk (umowa cywilnoprawna) 20/06/2020 17:00     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Psychopatologia (2 ECTS) dr Marcin Szulc 27/06/2020 11:30     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo penitencjarne (zaliczenie na ocenę) (2 ECTS) dr Ryszard Skarbek (umowa cwylnoprawna)

18/06/2020

19/06/2020

20/06/2020

21/06/2020

17:00

10:00

  ustny egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

III rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Wiktymologia II (Sprawiedliwość naprawcza) (7 ECTS) prof. UG, dr hab. Wojciech Zalewski 27/06/2020 12:00 MS Forms   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Kryminologia IV (Etiologia, fenomenologia i prewencja
zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną) (5 ECTS)
dr Krzysztof Stasiak
dr Marcin Szulc
29/06/2020 18:00     egzamin podstawowy
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Urzędnicze prawo policyjne (3ECTS) Jakub Szmit 07/06/2020 11:00     egzamin podstawowy
01/09/2020 17:00     egzamin poprawkowy

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 30. Styczeń 2020 - 11:03; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: wtorek, 1. Wrzesień 2020 - 10:17; osoba wprowadzająca: Anna Okoń