KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - NIESTACJONARNA

Sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020

 

SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK
(BOŻE CIAŁO)
PIĄTEK
06.06.2020 07.06.2020 08.06.2020 09.06.202 10.06.2020 11.06.2020 12.06.2020
SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK  ŚRODA CZWARTEK PIATEK
13.06.2020 14.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 19.06.2020

 

 

Sesja poprawkowa od 01 września 2020 do 13 września 2020

 

WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK
01.09.2020 02.09.2020 03.09.2020 04.09.2020 05.09.2020 06.09.2020 07.09.2020
WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
08.09.2020 09.09.2020 10.09.2020 11.09.2020 12.09.2020 13.09.2020

 

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

specjalność KRYMINALISTYCZNA

I rok semestr letni 2019/2020

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Medycyna sądowa (3 ECTS) dr hab. n. med. Zbigniew Jankowski         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe tendencje w kryminalistyce (2 ECTS) dr Magdalena Kasprzak 14/06/2020 12:00     egzamin podstawowy
12/09/2020 12:00     egzamin poprawkowy
Metodologia pracy technika
kryminalistycznego (1 ECTS)

mł. ins. Janusz Skosolas (umowa cywilnoprawna)

07/06/2020 10:00     zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Ujawnianie śladów i dowodów
przestępstw (4 ECTS)

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Matematki, Fizyki i Informatyki

13/06/2020

cz. biologiczna

    Egzamin testowy z wykorzystaniem aplikacji Forms egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Mechanoskopia i fizyczne metody
badania śladów (3 ECST)
dr Anna Synak         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami chemicznymi (4 ECTS)

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

dr Paweł Niedziałkowski

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Profilowanie kryminalistyczne (2 ECTS)

mgr Łukasz Wroński (umowa cywilnoprawna)

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

specjalność KRYMINOLOGICZNA

I rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Psychologia agresji (4 ECTS) dr Dagmara Budnik-Przybylska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Nowe trendy w kryminologii i
wiktymologii (3 ECTS)
dr Beata Czarnecka-Dzialuk (umowa cywilnoprawna) 6/06/2020 11:45 Clickmeeting test 12-13     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Międzynarodowe i europejskie
prawo karne (3 ECTS)

dr hab. Karolina Wierczyńska, prof. PAN (umowa cywilnoprawna)

13/06/2020

12:00 portal edukacyjny UG   egzamin podstawowy
4/09/2020 17:00 portal edukacyjny UG   egzamin poprawkowy
Psychiatria sądowa (3 ECTS)

dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz (umowa cywilnoprawna)

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Socjologia kryminalna (3 ECTS) dr Daniel Wicenty         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Biologia kryminalna (4 ECTS) dr Wojciech Glac         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Filozofia prawa karnego (1 ECTS) dr Paweł Petasz         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami
biologicznymi (7 ECTS)

Wydział Biologii

15/06/2020 10:00 Egzamin testowy on-line przygotowany w oparciu o testportal.pl
pozdrawiam
  egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość przeciwko środowisku (5 ECTS)

Wydział Biologii

Wydział Chemii

Wydział Prawa i Administracji

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość komunikacyjna (4 ECTS)

dr Tomasz Kanty

mgr inż. Ryszard Walencik (umowa cywilnoprawna)

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Przestępczość seksualna (3 ECTS)

prof. dr hab. Jaroslaw Warylewski

dr Wojciech Glac

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (niestacjonarna (zaoczna))

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr letni 2018/2019

(sesja podstawowa od 06 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020)

(sesja poprawkowa od 1 września 2020 do 13 września 2020)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Zapobieganie i zwalczanie
przestępczości (2 ECTS)
dr Krzysztof Stasiak         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Terapia nieletnich sprawców
przestępstw (2 ECTS)
dr Justyna Siemionow, prof. UG         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Przestestępczość chuligańska i
stadionowa (2 ECST)

dr Łukasz Cora

        zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę
Sprawiedliwość naprawcza (3 ECTS) dr Beata Czarnecka-Dzialuk (umowa cywilnoprawna) 6/06/2020 9:45 Clickmeeting test 10-11     egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Teoria i praktyka resocjalizacji (4 ECTS)

dr hab. Robert Opora, prof. UG

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Komunikacja społeczna a przestępczość (4 ECTS) dr Anna Lusińska         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Zarządzanie kryzysowe (3 ECTS) dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG         zaliczenie na ocenę
        zaliczenie na ocenę

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 30. Styczeń 2020 - 11:23; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: piątek, 28. Sierpień 2020 - 08:00; osoba wprowadzająca: Anna Okoń