ADMINISTRACJA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

ADMINISTRACJA I stopnia (licencjackie) - NIESTACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
19/06/2023 20/06/2023 21/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 24/06/2023 25/06/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 29/06/2023 30/06/2023 01/07/2022 02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
04/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 07/09/2023 08/09/2022 09/09/2023 10/09/2023
 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
11/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 16/09/2023 17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:

1) prodziekan, albo

2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów

– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.

Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.

3. Na danym roku studiów:

1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;


2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.

Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.

4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

ADMINISTRACJA I stopnia (studia niestacjonarne)

I rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Konstytucyjny system organów państwowych (9 ECTS) dr Agnieszka Gajda 24/06/2023 10:00 s. 1033   egzamin podstawowy
9/09/2023 10:00

s. 2002

s. 1033

  egzamin poprawkowy
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (6 ECTS) dr Hanna Wolska  02/07/2023 9:30 s. 1033   egzamin podstawowy
 4/09/2023 17:00

s.2002

s. 1033

  egzamin poprawkowy
Technologia informacyjna (6 ECTS) dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG 26/06/2023 17:00

s. 2017

s. 2018

  egzamin podstawowy
16/09/2023 11:00

s. 2017

s. 2018

  egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (studia niestacjonarne)

II rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Prawo administracyjne (6 ECTS) dr Dominika Tykwińska-Rutkowska 1/07/2023 9:30 s. 4021   egzamin podstawowy
9/09/2023 9:30 AULA   egzamin poprawkowy
Prawo cywilne z umowami w administracji (4 ECTS)

dr Maja Maciejewska-Szałas

19/06/2023 16:30 Aud. B   egzamin podstawowy
4/09/2023 16:30

Aud. C

p. 4031

  egzamin poprawkowy
Prawo karne i prawo wykroczeń (5 ECTS) dr Krzysztof Dubicki         egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Prawo pracy i prawo urzędnicze (5 ECTS)

dr Justyna Świątek-Rudoman

25/06/2023 10:00 s. 1039   egzamin podstawowy
13/09/2023 17:30 pok. 4013   egzamin poprawkowy
Ustroje organów ochrony prawnej (2 ECTS) dr hab. Paweł Sut 20/06/2023 17:00 s. 1039   egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy
Język angielski A/213/21 (2 ECTS) mgr Ewa Mrozek 10/06/2023

12:00

10:00

s. 1033

Aud. B

  egzamin podstawowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (studia niestacjonarne)

III rok semestr LETNI 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 04 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot prowadzący dzień godz. sala grupy uwagi
Finanse publiczne i prawo


finansowe (11 ECTS)

dr Maciej Mikliński

dr Tomasz Sowiński

23/06/2023 18:00 s. 1039   egzamin podstawowy
15/09/2023 18:00 s. 1039   egzamin poprawkowy
Postępowanie egzekucyjne w administracji (6 ECTS) dr Krzysztof Kaszubowski 21/06/2023 18:00 p. 3024   egzamin podstawowy
7/09/2023 18:00 p. 3024   egzamin poprawkowy 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Styczeń 2023 - 09:46; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: czwartek, 31. Sierpień 2023 - 10:33; osoba wprowadzająca: Anna Okoń