ADMINISTRACJA I stopnia (licencjackie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

19/06/2023

20/06/2023

21/06/2023

22/06/2023

23/06/2023

24/06/2023

25/06/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

26/06/2023

27/06/2023

28/06/2023

29/06/2023

30/06/2023

01/07/2022

02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

04/09/2023

05/09/2023

06/09/2023

07/09/2023

08/09/2022

09/09/2023

10/09/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

11/09/2023

12/09/2023

13/09/2023

14/09/2023

15/09/2023

16/09/2023

17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.
3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.
4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

 

ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

I rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Konstytucyjny system organów
państwowych (10 ECTS)

dr hab. Marcin Wiszowaty, prof. UG

20/06/2023

9:15

Aud. C

 

egzamin podstawowy

8/9/2023

10:00

Aud. A

 

egzamin poprawkowy

Organizacja i zarządzanie w
administracji publicznej (6 ECTS)

dr Hanna Wolska

30/06/2023 12:30

s. 1033

 

egzamin podstawowy

11/09/2023 9:30

s. 2002

s. 1033

 

egzamin poprawkowy

Technologia informacyjna (6 ECTS)

dr hab. Grzegorz Wierczyński, prof. UG

26/06/2023

13:00

s. 2017

s. 2018

 

egzamin podstawowy

8/09/2023

15/09/2023

17:00

s. 2017

s. 2018

 

egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

II rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Prawo cywilne z umowami w
administracji (6 ECTS)

dr Krzysztof Czub

12/06/2023

14:30

p. 3042

 

egzamin "zerowy"

22/06/2023 10:30 Aud. C   egzamin podstawowy

12/09/2023

10:30

p. 4042

ustny

egzamin poprawkowy

Prawo administracyjne (6 ECTS)

dr Dominika Tykwińska-Rutkowska

26/06/2023

9:00

Aud. C

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

Prawo pracy i prawo
urzędnicze (6 ECTS)

dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG

6/06/2023

10:30

Aud. C

 

egzamin "zerowy"

19/06/2023 11:00 s. 1039   egzamin podstawowy

4/09/2023

10:15

 

p. 4015

(egzamin ustny)

 

egzamin poprawkowy

 

ADMINISTRACJA I stopnia (stacjonarna)

III rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Finanse publiczne i prawo
finansowe (7 ECTS)

dr Maciej Mikliński

dr Tomasz Sowiński

 

 

 

 

egzamin "zerowy"

21/06/2023

13:00

s. 4021

 

egzamin podstawowy

15/09/2023

16:00

s. 1039

 

egzamin poprawkowy

Postępowanie egzekucyjne w administracji (5 ECTS)

dr Michał Miłosz

19/06/2023

9:00

s. 1039

 

egzamin podstawowy

12/09/2023

9:00

p. 3019

 

egzamin poprawkowy

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Styczeń 2023 - 09:43; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: piątek, 25. Sierpień 2023 - 12:13; osoba wprowadzająca: Liliana Morawska