CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie)

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (licencjackie)

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

19/06/2023

20/06/2023

21/06/2023

22/06/2023

23/06/2023

24/06/2023

25/06/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

26/06/2023

27/06/2023

28/06/2023

29/06/2023

30/06/2023

01/07/2022

02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

04/09/2023

05/09/2023

06/09/2023

07/09/2023

08/09/2022

09/09/2023

10/09/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

11/09/2023

12/09/2023

13/09/2023

14/09/2023

15/09/2023

16/09/2023

17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.
3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.
4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

I rok (I year) semestr letni (summer semester) 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(basic session from June 19, 2023 to July 2, 2023)

 

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

(correction session from September 4, 2023 to September 17, 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Biological Aspects of Human Behavior (Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka) (5 ECTS)

dr hab. Michał Harciarek, prof. UG

       

basic exam (egzamin podstawowy)

 

 

 

 

correction exame (gzamin poprawkowy)

Criminology II - Psychological theories of crime (Kryminologia II - psychologia kryminalna) (6 ECTS)

dr hab. Daniel Boduszek

       

basic exam (egzamin podstawowy)

       

correction exame (gzamin poprawkowy)

Criminological Research Methods (Metodologia badań kryminalnych) (5 ECTS)

 dr hab. Rafał Urbaniak, prof. UG

 

 

 

 

basic exam (egzamin podstawowy)

15/09/2023 12:00 s. 520 (WNS)  

correction exame (egzamin poprawkowy)

Substantive Criminal Law (Prawo karne materialne) (9 ECTS)

dr Tomasz Snarski

 

 

 

 

basic exam (egzamin podstawowy)

       

correction exame (gzamin poprawkowy)

Basics of Rhetoric (Podstawy retoryki) (2 ECTS)

prof. dr hab. Kamil Zeidler

       

basic exam (egzamin podstawowy)

       

correction exame (gzamin poprawkowy)

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

II rok (II year) semestr letni (summer semester) 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(basic session from June 19, 2023 to July 2, 2023)

 

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

(correction session from September 4, 2023 to September 17, 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

International Criminal Justice 
(Międzynarodowy wymiar sprawiedliwości) (4 ECTS)

dr hab. Karolina Wierczyńska

22/06/2023

10:00

Aud. A

 

basic exam (egzamin podstawowy)

8/09/2023

17:00

s. 2002

s. 1033

 

correction exame (gzamin poprawkowy)

Criminal Procedure  (Prawo karne procesowe) (6 ECTS)

dr hab. Krzysztof Woźniewski, profesor uczelni

20/06/2023

16:00

Aud. C

 

basic exam (egzamin podstawowy)

       

correction exame (gzamin poprawkowy)

Penology (Penologia) (3 ECTS)

dr hab. Jarosław Utrat-Milecki, prof. UW

       

basic exam (egzamin podstawowy)

       

correction exame (egzamin poprawkowy)

Victimology (Wiktymologia) (3 ECTS)

dr Beata Czarnecka-Dzialuk

27/04/2023

10:00

s. 1033

on-line

 

"zero" exam (egzamin "zerowy")

       

basic exam (egzamin podstawowy)

       

correction exame (egzamin poprawkowy)

ABC of Entrepreneurship (ABC Przedsiębiorczości) (1 ECTS)

dr Małgorzata Ławerszuk

       

(zaliczenie)

       

(zaliczenie)

Seminar - Current Issues in Criminal Justice (Seminarium- aktualne problemy wymiaru sprawiedliwości) (3 ECTS)

prof. dr hab. Frank Urlich Zimmermann

       

(zaliczenie)

       

(zaliczenie)

 

 

CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE I stopnia (1st degree) stacjonarna (stationary)

III rok (III year) semestr letni (summer semester) 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(basic session from June 19, 2023 to July 2, 2023)

 

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

(correction session from September 4, 2023 to September 17, 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Philosophy of Law (Filozofia Prawa) (4 ECTS)

dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG

19/06/2023

11:00

s. 2026

 

basic exam (egzamin podstawowy)

       

correction exame (gzamin poprawkowy)

Environmental Criminology (Kryminologiczne aspekty ochrony środowiska) (3 ECTS)

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

       

basic exam (egzamin podstawowy)

       

correction exame (gzamin poprawkowy)

Social Responsibility (Odpowiedzialność społeczna) (1 ECTS)

dr Marek Kołatka

       

basic exam (egzamin podstawowy)

       

correction exame (egzamin poprawkowy)

Policy and Crime Prevention (Polityka karna i przeciwdziałanie przestępczości) (4 ECTS)

dr Georgii Sibirtsev

       

basic exam (egzamin podstawowy)

       

correction exame (egzamin poprawkowy)

Restorative Justice (Sprawiedliwość naprawcza) (4 ECTS)

dr Beata Czarnecka-Dzialuk

 

 

 

 

 (egzamin zerowy)

       

basic exam (egzamin podstawowy)

       

correction exame (egzamin poprawkowy)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Styczeń 2023 - 11:25; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: środa, 13. Wrzesień 2023 - 14:33; osoba wprowadzająca: Liliana Morawska