KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - STACJONARNA

KRYMINOLOGIA I stopnia (licencjackie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

19/06/2023

20/06/2023

21/06/2023

22/06/2023

23/06/2023

24/06/2023

25/06/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

26/06/2023

27/06/2023

28/06/2023

29/06/2023

30/06/2023

01/07/2022

02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

04/09/2023

05/09/2023

06/09/2023

07/09/2023

08/09/2022

09/09/2023

10/09/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

11/09/2023

12/09/2023

13/09/2023

14/09/2023

15/09/2023

16/09/2023

17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.
3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.
4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

I rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Podstawy nauki o przestępstwie (5 ECTS)

dr hab, Wojciech Zalewski, prof. UG

22/06/2023

12:00

s. 3065

s. 3077

ustny

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Biologiczne mechanizmy zachowania człowieka (4 ECTS)

dr hab, Michał Harciarek, prof. UG

       

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

Psychologia emocji i motywacji (5 ECTS)

dr Anna Chybicka

       

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

Podstawy prawa cywilnego i obrotu gospodarczego (3 ECTS)

dr Bartosz Szolc-Nartowski

30/05/2023

31/05/2023

13:00

s. 4021

Aud. C

 

egzamin zerowy

26/06/2023 11:00 s. 1039   egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

Ochrona praw człowieka-standardy konstytucyjne i międzynarodowe (3 ECTS)

dr Anna Podolska

21/06/2023 9:15 Aud. A  

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Sądownictwo, prokuratura i zawody prawnicze- ustrój i etyka (3 ECTS)

dr Łukasz Kodłubański

20/06/2023 15:00 AULA  

egzamin podstawowy

11/09/2023

15:00

Aud. C

 

egzamin poprawkowy

Prawo rodzinne i opiekuńcze wraz z podstawami postępowania (2 ECTS)

dr hab. Anna Sylwestrzak, profesor uczelni

       

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

II rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Kryminologia III (3 ECTS) (Socjologia kryminologiczna)

dr Daniel Wicenty

26/06/2023

10:00

Aud. A

 

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Podstawy prawa karnego procesowego (4 ECTS)

dr Marta Flis-Świeczkowska

19/06/2023

16:30

Aud. C

Aud. B

 

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Kryminalistyka (4 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak

20/06/2023

15:30

Aud. B

 

egzamin podstawowy

13/09/2023

13:00

s. 2002

 

egzamin poprawkowy

Resocjalizacja (3 ECTS)

dr hab. Anna Babicka- Wirkus

23/06/2023 14:00 Aud. C  

egzamin "zerowy"

       

egzamin poprawkowy

Psychopatologia (3 ECTS)

dr Marcin Szulc, prof. UG

       

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Zarzadzanie ryzykiem (2 ECTS)

dr Karol Śledzik

       

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Prawo i postępowanie w sprawach nieletnich (3 ECTS)

dr Wioletta Niemiec

 

 

 

 

egzamin "zerowy"

 

 

 

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

A/ 133/21C1 (1 ECTS)

 

mgr Magdalena Broniewska-Lenarczyk 13/06/2023 13:00 s. 1028   egzamin podstawowy

A/ 132/21B1B2 (1 ECTS)

 

mgr Magdalena Broniewska-Lenarczyk 13/06/2023 15:00 s. 1028   egzamin podstawowy

 

KRYMINOLOGIA I stopnia (stacjonarna)

III rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Wiktymologia II (7 ECTS) (Sprawiedliwość naprawcza)

dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG

19/06/2023

10:30

p. 3077

ustny

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Kryminologia IV (5 ECTS) (Etiologia, fenomenologia i prewencja
zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną)

dr Marcin Szulc, prof. UG

dr Krzysztof Stasiak

       

egzamin podstawowy

Prawo Policyjne (2 ECTS) dr Maciej Fingas 21.06.2023 14:00 p. 3070   egzamin podstawowy
Prawo i postepowanie karne skarbowe (3 ECTS) dr Tomasz Kanty 24/06/2023 14:30 p. 3069   egzamin podstawowy
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Styczeń 2023 - 11:25; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: środa, 30. Sierpień 2023 - 12:20; osoba wprowadzająca: Liliana Morawska