KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

KRYMINOLOGIA II stopnia (magisterskie) - STACJONARNA

Sesja podstawowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 19 czerwca 2023 do 02 lipca 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

19/06/2023

20/06/2023

21/06/2023

22/06/2023

23/06/2023

24/06/2023

25/06/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

26/06/2023

27/06/2023

28/06/2023

29/06/2023

30/06/2023

01/07/2022

02/07/2023

 

Sesja poprawkowa (w wyłączeniem zajęć dydaktycznych)

od 04 września 2023 do 17 września 2023

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

04/09/2023

05/09/2023

06/09/2023

07/09/2023

08/09/2022

09/09/2023

10/09/2023

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

NIEDZIELA

11/09/2023

12/09/2023

13/09/2023

14/09/2023

15/09/2023

16/09/2023

17/09/2023

 

REGULAMIN STUDIÓW UG

§ 13a.

1. Terminy składania egzaminów w sesji egzaminacyjnej podstawowej i poprawkowej, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, ustala:
1) prodziekan, albo
2) dyrektor instytutu – w przypadku gdy struktura wydziału składa się z instytutów
– po zasięgnięciu opinii przeprowadzających egzaminy, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2-4 oraz § 8.
Zaliczenie kończące przedmiot, który nie kończy się egzaminem, może zostać przeprowadzone również przed rozpoczęciem podstawowej sesji egzaminacyjnej, w terminie ustalonym w trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2. Sesja egzaminacyjna nie może trwać krócej niż 14 dni.
3. Na danym roku studiów:
1) w jednym dniu przeprowadza się tylko jeden egzamin;

2) w ciągu dwóch kolejnych dni nie można przeprowadzać egzaminów z przedmiotów, do których przypisano łącznie co najmniej 10 punktów ECTS.
Prodziekan lub dyrektor instytutu, w porozumieniu z właściwym wydziałowym organem samorządu studenckiego, może ustalić większą liczbę egzaminów przeprowadzanych w jednym dniu.
4. Z zastrzeżeniem § 18a ust. 3, egzamin poprawkowy przeprowadza się w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu w podstawowym terminie.

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

I rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Psychologia agresji (3 ECTS)

dr Agata Goździewicz-Rostankowska

20/06/2023 11:00

Aud. C

s. 1039

 

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Nowe tendencje w kryminalistyce (3 ECTS)

 

dr Magdalena Kasprzak

21/06/2023

9:00

Aud. C

 

egzamin podstawowy

13/09/2023

12:00

s. 2002

 

egzamin poprawkowy

System prawa karnego i procesu karnego w perspektywie prawonoporównawczej (2 ECTS)

dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

dr Marcin Lech

12/06/2023 9:00 Aud. C  

egzamin podstawowy

14/09/2023 10:00 s. 1033  

egzamin poprawkowy

Ujawnianie śladów i dowodów
przestępstw - metody chemiczne (2 ECTS)

dr Paweł Niedziałkowski

 

 

 

 

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Ujawnianie śladów i dowodów
przestępstw - metody fizyczne (2 ECTS)
dr Aneta Lewkowicz 19/06/2023 9:00

p.248

WMFiI

  egzamin podstawowy
8/09/2023 10:00

s. 2002

s. 1033

 

egzamin poprawkowy

Ujawnianie śladów i dowodów
przestępstw - metody biologiczne (2 ECTS)
dr Marcelina Malinowska; dr Marta Zakrzewska; dr hab. Joanna N. Izdebska; dr hab. Monika Badura, profesor uczelni; dr Joanna Święta-Musznicka; dr Marcin Górniak 26/04/2023 14:30 Aud. C   egzamin "zerowy"

Mechanoskopia i fizyczne metody
badania śladów (2 ECTS)

dr Anna Synak

       

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Międzynarodowe i europejskie prawo karne (3 ECTS)

dr hab. Karolina Wierczyńska

22/06/2023

11:00

Aud. A

 

egzamin podstawowy

8/09/2023 17:00

s. 2002

s. 1033

 

egzamin poprawkowy

Psychiatria i psychologia sądowa (2 ECTS)

dr n. med. Piotr Radziwiłłowicz

       

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

 

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINALISTYCZNA

II rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Naukowe sposoby badania śladów
przestępstw metodami
biologicznymi (6 ECTS)

dr Marcelina Malinowska; dr Marta Zakrzewska; dr hab. Joanna N. Izdebska; dr hab. Monika Badura, profesor uczelni; dr Marcin Górniak

 

 

 

 

egzamin podstawowy

 

 

 

 

egzamin poprawkowy

Przestępczość przeciwko środowisku (5 ECTS)

dr hab. Maciej Nyka, profesor uczelni; dr hab. Dagmara Jacewicz, prof.UG; dr hab. Hanna Margońska

4/04/2023 (część biologiczna) 11:15 Aud. C  

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Przestępczość komunikacyjna (4 ECTS)

dr Tomasz Kanty

mgr inż. Ryszard Walencik

24/06/2023 15:45 p. 3069  

egzamin podstawowy

 

     

egzamin poprawkowy

Balistyka (3 ECTS)

dr Adrian Wrocławski

 

 

 

 

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Kryminalistyczna i psychologiczna identyfikacja kłamstwa (3 ECTS)

dr Magdalena Kasprzak

20/06/2023 16:30 Aud. B  

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Przestępczość seksualna (3 ECTS)

dr Krzysztof Dubicki

dr Wojciech Glac

        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

 

 

KRYMINOLOGIA II stopnia (stacjonarna)

specjalność KRYMINOLOGICZNA

II rok semestr letni 2022/2023

(sesja podstawowa od 19 czerwca 2023 do 2 lipca 2023)

(sesja poprawkowa od 4 września 2023 do 17 września 2023)

Przedmiot

prowadzący

dzień

godz.

sala

grupy

uwagi

Zapobieganie i zwalczanie
przestępczości (2 ECTS)

dr Krzysztof Stasiak

       

zaliczenie na ocenę

       

zaliczenie na ocenę

Terapia nieletnich sprawców
przestępstw (2 ECTS)

dr hab. Justyna Siemionow, prof. UG

 

 

 

 

zerowe zaliczenie na ocenę

       

zaliczenie na ocenę

       

zaliczenie na ocenę

Cybeprzestępczość (2 ECTS)

dr Marcin Rojszczak

 

 

 

 

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Morskie prawo karne (2 ECTS)

dr Dominika Wetoszka

       

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Przestestępczość chuligańska i
stadionowa (2 ECTS)

dr Łukasz Cora

       

zaliczenie na ocenę

       

zaliczenie na ocenę

       

zaliczenie na ocenę

Prawo penitencjarne (2 ECTS)

dr Krzysztof Stasiak 7/06/2023 16:00 Aud. B   egzamin "zerowy"
        egzamin podstawowy
        egzamin poprawkowy

Sprawiedliwość naprawcza (3 ECTS)

dr  Beata Czarnecka-Dzialuk

21/04/2023

9:00

Aud. A

on-line

 

egzamin zerowy

 

 

 

 

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Teoria i praktyka resocjalizacji (3 ECTS)

dr hab. Robert Opora, prof. UG

       

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Komunikacja społeczna a
przestępczość (3 ECTS)

dr Grzegorz Kapuściński

       

egzamin podstawowy

       

egzamin poprawkowy

Zarządzanie kryzysowe (3 ECTS)

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG

       

zaliczenie na ocenę

       

zaliczenie na ocenę

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 12. Styczeń 2023 - 11:26; osoba wprowadzająca: Anna Okoń Ostatnia zmiana: środa, 30. Sierpień 2023 - 12:21; osoba wprowadzająca: Liliana Morawska